ELÄKEUUDISTUS TARKENTUU – UUDISTUS ETENEE AIKATAULUSSA

5.5.2015
|
Uutinen

Työmarkkinajärjestöt sopivat eläkeuudistuksesta viime syyskuussa. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriö (STM) aloitti lakimuutosten valmistelun, ja nyt monet sopimuksen ulkopuolelle jääneet yksityiskohdatkin on saatu ratkaistua.

Jatkovalmistelussa tarkentui mm. työuraeläke osana eläkeuudistusta. Työmarkkinajärjestöjen sopima työuraeläke on kokonaan uusi eläkelaji, joka antaisi 63 vuotta täyttäneelle mahdollisuuden jäädä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää, jos hän on tehnyt vähintään 38 vuotta rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä.

- On kiinnostavaa nähdä, millaista kiinnostusta uusi eläkelaji herättää ja paljonko hakemuksia tulee. Työuraeläkkeeseen vaaditaan lääkärinlausunto ja siten lääkärin toteama sairaus. Millainen sairaus, se on vielä tarkentumatta. Työn rasittavuuden ja kuluttavuuden arviointi tulee myös olemaan eläkeyhtiöille uusi tehtävä, sanoo Ilmarisen eläkejohtaja Anne Koivula.

Eläkeuudistus nostaa eläkeikää

Eläkeuudistuksen myötä alin vanhuuseläkeikä nousisi nykyisestä 63 vuodesta vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä asteittain. Vuonna 1962 syntyneet olisivat ensimmäinen ikäluokka, jolla eläkeikä on 65 vuotta. Kun 65 vuoden eläkeikä on saavutettu, eläkeiän alaraja sidottaisiin elinajanodotteeseen niin, että osa eliniän pitenemisestä käytettäisiin työssäoloon.

Eläkettä karttuisi jatkossa kaikille 1,5 % palkasta, ja nykyisistä ikään sidotuista karttumaprosenteista luovuttaisiin. Poikkeuksena olisivat kuitenkin 53–62-vuotiaat, joille eläkettä karttuisi 1,7 prosenttia vuoden 2025 loppuun saakka. Osana eläkeuudistusta sovittiin myös, että osa-aikaeläke eläkemuotona lakkautettaisiin ja korvattaisiin osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä.

Uudistuksella tiukka aikataulu

Kaikki työeläkeuudistukseen liittyvät hallituksen lakiesitykset on tarkoitus antaa eduskunnalle loppukesästä, ja uudistus tulisi voimaan vuoden 2017 alusta.

- Toivomme kovasti, että eläkeuudistusta koskeva lainsäädäntö saadaan vahvistetuksi vielä tämän vuoden puolella, koska uudistuksesta aiheutuu monia muutoksia yhtiöiden tietojärjestelmiin ja niiden toteutukselle tulee tiukka aikataulu, Anne Koivula toteaa.

Eläkeuudistus ei koske jo maksussa olevia eläkkeitä eikä ennen vuotta 2017 karttuneita eläkkeitä.

Lisätietoja:

Eläkeuudistuksen sisältö

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote

Tee arvio eläkeuudistuksen vaikutuksesta eläkkeeseesi laskurillamme!