ILMARINEN POHTII HIILIRISKIN VÄHENTÄMISTÄ SIJOITUKSISSAAN

17.6.2015
|
Tiedote
image

Ilmarinen on arvioinut sijoitustensa hiilijalanjälkeä. Arviointi on laatuaan ensimmäinen Ilmarisessa ja sen perusteella yhtiö linjaa toimenpiteitään vuoden loppuun mennessä.

Ilmarinen on teettänyt erikoistuneella kansainvälisellä yhtiöllä arvioinnin listattujen osakeomistustensa hiilijalanjäljestä. Arviointi tehtiin tämän vuoden huhtikuussa ja arvioitavana olivat suorat sijoitukset listattuihin osakkeisiin, joita Ilmarisella on noin 7,4 miljardin euron arvosta.

Hiilijalanjälki viittaa yrityksen toiminnasta aiheutuviin kasvihuonekaasupäästöihin, joita ovat muun muassa hiilidioksidi, metaani ja typpioksiduuli. Se käsittää sekä suorat päästöt että epäsuoria päästöjä esimerkiksi energian kulutuksesta. Mittaus auttaa ymmärtämään yrityksen toiminnan vaikutuksia ilmastonmuutokseen.

Ilmarisen hiilijalanjälki vertailuindeksiä pienempi

Laskennan mukaan Ilmarisen listatun osakesalkun hiilijalanjälki on 484,64 tonnia (CO2e/mEUR) vuodessa, joka on noin 3,5 prosenttia Ilmarisen käyttämää vertailuindeksiä pienempi. Sijoitusten hiilijalanjälkeä tarkasteltiin sekä maantieteellisesti että toimialoittain jaoteltuna.

Hiilijalanjäljen arviointi auttaa Ilmarista ymmärtämään paremmin sijoitustoimintansa ilmastovaikutuksia ja huomioimaan sijoituspäätöksissä niihin liittyviä riskejä.

− Sijoitusten riskien arviointi on tärkeä osa eläkevarojen tuottavaa ja turvaavaa sijoittamista. Hiilijalanjäljen kartoittaminen on ensimmäinen askel kohti sitä, että myös ilmastoriskit voidaan arvioida ja niitä voidaan tulevaisuudessa paremmin hallita, sanoo Ilmarisen arvopaperisijoitusjohtaja Matti Rusanen.

Selvityksestä käy ilmi, että Ilmarisella ei ole sijoituksia yhteenkään yhtiöön, jonka liiketoiminta liittyisi kokonaan kivihiileen. Kun tarkastellaan sähköyhtiöitä, Ilmarisella on omistuksia yhdessä yhtiössä, jonka tuloista yli 30 prosenttia tulee kivihiilestä. Yritysten omistamia maanalaisia kivihiilivarantoja arvioitaessa, Ilmarisen osakesalkun potentiaaliset päästöt tällaisista ns. ”reserveistä” olisivat 11 % vertailuindeksin potentiaalisia päästöjä pienemmät.

Toimenpiteitä loppuvuoden aikana

Selvityksessä paljastui myös joitakin suuremman hiiliriskin kohteita. Esimerkiksi Kiina-sijoituksissa Ilmarisen hiilijalanjälki oli vertailuindeksiä suurempi. Riskikohteiden osalta arviointia jatketaan ja mahdollisia muutoksia sijoituksissa tehdään loppuvuoden aikana.

Arvioinnissa käytiin myös läpi sitä, millä tavoin valitut esimerkkiyhtiöt ovat huomioineet ilmastoasiat toiminnassaan. Perusajatuksena on, että ilmastonmuutos näkyy yritysten riskeissä ja aktiivinen omistaja voi vaikuttaa yritysten raportointiin ja toimintaan.

− Selvitys on pohjana Ilmarisen omalle tarkemmalle arvioinnille. Tulemme tarkastelemaan kriittisesti omistuksiamme tämän tutkimuksessa saadun informaation pohjalta. Päätökset toimenpiteistä teemme loppuvuoden aikana, sanoo Rusanen.

Lisätietoja: Arvopaperisijoitusjohtaja Matti Rusanen, p. 010 284 3807