INSPIRED IN FINLAND KUTSUU OPISKELIJAT IDEAKILPAILUUN

14.1.2015
|
Tiedote

Suomen liike-elämän huiput kokoava Inspired in Finland on tänään käynnistänyt opiskelijoille suunnatun ideakilpailun. Kolmivaiheisessa kilpailussa etsitään ideaa uuteen tapaan, menetelmään, tuotteeseen tai palveluun, jolla voidaan kehittää suomalaista työelämää yhdessä Savonlinnan Oopperajuhlien ja hankeyritysten kanssa. Voittajalle on luvassa palkallinen trainee-paikka ja 3000 euron rahapalkinto. Inspired in Finland on Savonlinnan Oopperajuhlien käynnistämä hanke, joka tuo yhteen yhdeksän merkittävää suomalaisen liike-elämän toimijaa. Myös Ilmarinen on mukana hankkeessa.

Mukana olevat yritykset haluavat toimialat ylittävällä yhteistyöllä luoda tilaa uudenlaiselle ajattelulle ja ideoille sekä lisätä keskustelua sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään konkreettisin teoin, joista ensimmäinen on nyt alkava yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille suunnattu kilpailu. Hankkeen liikkeellepanijana toimii Savonlinnan Oopperajuhlat.

”Savonlinnan Oopperajuhlat on jo vuosikymmenten ajan tehnyt yhteistyötä yritysten kanssa. On hienoa viedä yhteistyö seuraavalle asteelle ja koota yritysten edustajat yhteen myös festivaalikauden ulkopuolella. Luovuus, intohimo ja taito eivät kuulu ainoastaan oopperalavalle, niitä tarvitaan myös yritysten jokapäiväisessä arjessa ja liiketoiminnan kehittämisessä”, kertoo Savonlinnan Oopperajuhlien johtaja Jan Strandholm.

”Nämä yhdeksän ennakkoluulotonta yritystä ovat sitoutuneet kehittämään suomalaista työelämää yhteistyössä. Haluamme konkreettisilla teoilla osoittaa, että Suomessa on tilaa täysin uudenlaiselle ajattelulle, rohkeille ideoille ja uusille kyvyille”, lisää hankkeen taustavaikuttaja Sari Baldauf.

"Myös Ilmarinen haluaa olla mukana kehittämässä työelämää sekä luovaa ajattelua suomalaisissa yrityksissä, jotta työstä saataisiin entistä vetovoimaisempaa. Hankkeen myötä pääsemme ideoimaan opiskelijoiden ja muiden yritysten kanssa uudenlaisia menestyksen avaimia suomalaiseen työelämään. Hyvä työelämän laatu näkyy myös suoraan yritysten tuloksessa", sanoo Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja Timo Aro.

Kilpailu kannustaa nuoret yhteistyöhön yritysten kanssa

Inspired in Finlandin järjestämä ideakilpailu tarjoaa nuorille mahdollisuuden näyttää osaamistaan ja haastaa yrityksiä ajattelemaan uudella tavalla. Yrityksille kilpailu tarjoaa mahdollisuuden dialogiin uuden sukupolven kanssa ja yritysten edustajat ovat sitoutuneet sparraamaan opiskelijoita kilpailun eri vaiheissa.

”Kilpailu tarjoaa niin opiskelijoille kuin yrityksille ennen näkemättömän tavan tehdä yhteistyötä. Odotamme innolla millaisia ideoita nuorilla on ja uskomme yhteistyön olevan antoisaa kaikille osapuolille”, kertoo Jan Strandholm.

Tänään käynnistyvään ideakilpailuun voi osallistua yksin tai useamman opiskelijan tiiminä. Voittaja palkitaan palkallisella trainee-ohjelmalla ja 3000 euron rahapalkinnolla. Kilpailun ensimmäinen vaihe on käynnissä 14.1. - 27.2. välisen ajan. Tänä aikana toimitettujen töiden joukosta tuomaristo valitsee 25 työtä kilpailun finaaliin. Ennen finaalia kilpailun parhaimmisto pääsee tapaamaan yritysten edustajia ideoiden esittely- ja sparraustilaisuuteen. Kilpailun finaalista valittava kärkikolmikko kutsutaan Savonlinnan Oopperajuhlien yhteydessä heinäkuussa järjestettävään Inspired in Finland -tapahtumaan, jossa julkistetaan kilpailun voittaja.

Lisätietoa Inspired in Finland -ideakilpailusta ja osallistumisohjeet: http://www.operafestival.fi/fi/IIF

Savonlinnan Oopperajuhlien käynnistämässä Inspired in Finland -hankkeessa on mukana seuraavat yhdeksän yritystä: Accenture, Ahlström Capital, Andritz Oy, Finnair Oyj, Fortum Oyj, Gasum Oy, Ilmarinen, OP ja Sanoma Media Finland.

Lisätiedot:

Savonlinnan Oopperajuhlat

Festivaalijohtaja Jan Strandholm

041 513 2456

jan.strandholm@operafestival.fi

Inspired in Finland

Pekka Koivunen

040 501 5721

pekka.koivunen@operafestival.fi