KIANDER: AJATTELUTAVAN MUUTOS ALKAA NÄKYÄ TYÖURISSA

5.2.2015
|
Uutinen
image

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläkkeellesiirtymisikä nousi vuonna 2014 merkittävästi. Suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,2-vuotiaana, kun vuosi sitten vastaava luku oli 60,9.

Ilmarisen eläkepolitiikasta vastaava johtaja Jaakko Kiander on iloisesti yllättynyt tuloksesta.

− Muutos on odotettua suurempi ja kehitys ennakoitua parempaa. Suomalainen ajattelutapa alkaa selvästi muuttua myönteisemmäksi työurien pidentämiselle.

Työeläkekuntoutus puree työkyvyttömyyteen

Suurin muutos eläkkeelle siirtymisessä oli työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut kuudessa vuodessa neljänneksen.

Kiander näkee, että työeläkejärjestelmä on jo pitkään tehnyt töitä työurien pidentämiseksi. Työeläkekuntoutuksella on pystytty hyvin ehkäisemään ennen aikojaan katkenneita työuria.

− Työkyvyttömyyseläkkeiden väheneminen on työurien kannalta erittäin tärkeää. On erinomainen asia, että kehitys on jo pitkään jatkunut myönteisenä. Tämä kertoo osaltaan siitä, että työeläkeyhtiöiden tarjoama työeläkekuntoutus on ollut vaikuttavaa.

Työeläkekuntoutuksen kysyntä on ollut jo vuosia kasvussa: Esimerkiksi Ilmarisessa annettiin vuonna 2014 yli 5 000 erilaista kuntoutusetuuspäätöstä. Uusia kuntoutuspäätöksiä annettiin yli 4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Työeläkekuntoutus auttaa työntekijää säilyttämään työkykynsä ja pysymään työelämässä. Ilmarinen tukee ja neuvoo sekä kuntoutujia että asiakasyrityksiä työhönpaluun suunnittelussa. Arvioiden mukaan kuntoutus maksaa kustannuksensa takaisin alle kahdessa vuodessa.

Ikääntyminen ei ole este työskentelylle

Jaakko Kiander painottaa, että tulossa oleva eläkeuudistus varmistaa hyvän kehityksen jatkumisen. Eläkeuudistus nostaa vanhuuseläkkeen ikärajan vähitellen 65 ikävuoteen. Juuri  vanhuuseläkkeelle siirtyneiden osuus on kasvanut viime vuosina voimakkaasti.

− Eläkeuudistuksen avulla meillä on mahdollisuus päästä tavoitteeseen: että eläkkeellesiirtymisiän odote olisi 62,4 ikävuoteen vuoteen 2025 mennessä. Tällä hetkellä tavoitteeseen on matkaa reilu vuosi.

− Suomalaisen yhteiskunnan kannalta olisi tärkeää, että yhä useampi voisi tehdä työtä ikääntyneenäkin. Tässäkin ollaan menossa oikeaan suuntaan: ikääntyneiden työllisyysaste on viime vuosina kohonnut selvästi, Kiander kiittelee.

Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan reilussa vuosikymmenessä 55 vuotta täyttäneiden työllisyysaste on noussut 10 prosenttiyksikköä 60 prosentin tasolle.