SAIRAUSLOMIA VOI VÄHENTÄÄ TEHOKKAASTI - KATSO PARHAAT VINKIT

18.9.2015
|
Artikkeli
image

Arvioiden mukaan noin 80 prosenttia työpaikan sairauslomista johtuu äkillisestä tai pidemmästä sairaudesta. Muiden poissaolojen taustalla saattavat olla työpaikkaan liittyvät tekijät, joihin on helppo puuttua.

Hyvinvoiva työntekijä viihtyy työssään, jaksaa paremmin ja jatkaa työelämässä pidempään. Jos sairauspoissaoloja on yrityksessä paljon, niiden taustalla saattavat olla yrityksen käytäntöihin tai työelämän rakenteisiin liittyvät ongelmat, kuten motivaatio tai osaaminen.

Suunnitelmalliset henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimet ja mitattavat tavoitteet ovat tuloksellisia pitempien sairauspoissaolojen ja turhien kustannusten karsimiselle.

– Kun koko henkilöstöä koskevat hyvän henkilöstöjohtamisen käytännöt ovat kunnossa, sairauslomia pystytään tehokkaasti vähentämään yrityksissä, vahvistaa Ilmarisen työhyvinvointijohtaja Kati Huoponen.

Sairauspoissaoloissa hyvä taso on yleensä toimialasta riippuen 2-6 prosenttia vuosittaisesta työajasta. Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota viime vuosien kehitykseen: ovatko poissaolot nousseet vai vähentyneet.

 

Esimies johtaa työkykyä arjessa

Työkykyjohtaminen on tärkeä osa työhyvinvointia. Jos sairauspoissaolot ovat yrityksessä haasteena, asian ratkaisemiseen täytyy sitoutua ylintä johtoa myöten. Samoin toimenpiteisiin sitoutuminen on yrityksen koko liiketoimintajohdon asia, eikä vain henkilöstöpäättäjän tai esimiesten vastuulla.

Työnantajan reagointi riittävän varhaisessa vaiheessa on tärkeää. Lähiesimiehet ovat työkykyjohtamisen avainasemassa.

– Esimiesten osaamista tulee tukea siten, että kun he havaitsevat ongelmia työssä suoriutumisessa, he uskaltavat tarttua niihin ajoissa, Huoponen sanoo.

 Ensimmäinen puuttuminen on yleensä keskustelu. Se tulisi käydä toista kunnioittaen ja rakentavalla tavalla, Huoponen muistuttaa.

– Esimies voi perehtyä tilanteeseen kertomalla havainnoistaan ja avata keskustelun yhdessä sovittavien ratkaisujen löytämiseksi. Tärkeintä on, ettei asiaa lakaista maton alle.

 

Työkyky tuo tulosta

Sairauspoissaolot ovat yrityksille myös merkittävä taloudellinen kuluerä. Siksi niitä vähentävät toimet näkyvät nopeasti myös yrityksen tuottavuudessa.

Työtehon laskuun kannattaa kuitenkin puuttua jo ennen ensimmäistä sairauslomapäivää. Jos työteho laskee, siihen on aina syy. Syy voi olla myös henkilökohtaisessa elämässä, joka näyttäytyy työssä. Kun asiat ovat kunnossa ja työt sujuvat, tulokset näkyvät myös viivan alla.

Parhaissa yrityksissä on sairauspoissaoloja pystytty vähentämään muutamassa vuodessa jopa kolmanneksella. Rahallinen säästö yritykselle voi olla siis satoja tuhansia euroja vuodessa.

– Keskeistä on, että hyvien henkilöstöjohtamisen käytäntöjen tukemana työntekijät kokevat työnsä merkitykselliseksi ja ovat innostuneita siitä. Heillä on mahdollisuus kehittää itseään ja työkyky on hyvä. Tällöin tuottavan työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa, Huoponen kertoo.

 

Kaikki mukaan!

Kun puhutaan sairauspoissaoloista, pitäisi vuoropuhelu työterveyshuollon kanssa olla aktiivista. Työterveyshuollon tulee tukea yrityksiä ja työntekoa ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä, jotta turhilta poissaoloilta vältyttäisiin.

– Työkyvyttömyyttä ennakoivat oireet alkavat 7–10 vuotta ennen eläkkeelle siirtymistä. Kun niihin puututaan ajoissa, tilanne voidaan korjata, Huoponen muistuttaa.

Kun työkyky on laskenut, on kuntoutus tehokas keino parantaa tilannetta. Betoniteollisuuden yritys Lujabetoni panostaa työntekijöidensä työkykyyn ja tuottavuuteen uudella työpaikkakuntoutusmallilla. Ennaltaehkäisevän työpaikkakuntoutuksen keskeinen tavoite on vähentää sairauspoissaoloja. 

Ja tulosta tulee: Viimeisten vuosien aikana yhtiön sairauspoissaolot ovat pudonneet yli kolmanneksen ja ovat tällä hetkellä teollisuudenalan huipputasolla 4,3 prosenttia.

 – Tulokset puhuvat puolestaan. Kuntoutuksen loistavista tuloksista hyötyy ennen kaikkea työntekijä itse, mutta myös työnantajalle hyöty on tuottavuuden kautta rahassakin mitaten hyvin merkittävä, painottaa Lujabetonin henkilöstöjohtaja Mikko Satuli.

 

 

Näin vähennät sairauspoissaoloja tehokkaasti

  1. Välitä varhain! Luo työpaikalle varhaisen puuttumisen käytännöt ja kouluta esimiehet käyttämään niitä.
  2. Panosta esimiehiin. Esimiehet luovat arjen työhyvinvoinnin. Varmista, että henkilöstöjohtaminen on esimiehillä hanskassa, kouluta ja vastuuta.
  3. Tarkastele työkäytäntöjä.  Sähläys, heikko tiedonkulku ja työn merkityksettömyys vähentävät motivaatiota ja voivat näkyä poissaoloina. Ota koko henkilöstö mukaan kehittämään työn tekemisen tapoja.
  4. Kiinnitä huomio osaamisen ja tehtävän yhteensovittamiseen. Sekä liian haasteelliset että liian helpot tehtävät laskevat motivaatiota ja voivat lisätä poissaoloja. Tarjoa ihmisille mahdollisuuksia kehittää osaamistaan. 
  5. Tee yhteistyötä! Ota eläkeyhtiö ja työterveyshuolto mukaan kehittämiseen
  6. Käytä kuntoutusta. Jos työkyky on alentunut, älä luovuta. Ilmarisen kuntoutujista 80 prosenttia palaa työelämään.
  7. Mittaroi ja seuraa. Ota käyttöön selkeät mittarit, joilla tarkastelet organisaation tilaa. Hyviä mittareita sairauslomapäivien lisäksi ovat mm. erilaiset johtamisen tasosta ja henkilöstötyytyväisyydestä ja indikoivat mittarit.

 

 

Lue myös: SUUNNITELMALLISELLA TYÖKYKYJOHTAMISELLA NÄKYVÄÄ TULOSTA