SYSTEMAATTINEN KUNTOUTUSTYÖ PALKITSEE

22.10.2015
|
Artikkeli
image

Posti on kuntouttanut yli tuhat työntekijää yhdeksässä vuodessa. Systemaattinen työeläkekuntoutus on tuonut Postille 15 miljoonan euron maksuluokkasäästöt. Onnistumisen avaimena on ollut tehokas esimiestyö.

Postin jakaminen on riskialtista työtä. Työ kuormittaa ja työntekijöillä esiintyy paljon tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Ranteet ja nilkat nyrjähtävät helposti liukkailla teillä. Posti havahtui, kun työtapaturmien ja pitkien sairauspoissaolojen määrä kasvoi yrityksessä poikkeuksellisen suureksi ja työkyvyttömyyden uhka lisääntyi. Posti haki muutosta ja rakensi yhdessä Ilmarisen kanssa kuntoutusmallin vuonna 2006. Hyviä tuloksia on syntynyt roimasti, selviä säästöjä työeläkkeiden maksuluokassa jo 15 miljoonaa euroa.

– Työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvat menot laskevat entisestään 1,6 miljoonan euron verran, jos saamme maksuluokan alas 5:stä 4:ään, kertoo henkilöstöjohtaja Jaana Jokinen. Sekin on Postille valtava summa. Tärkeintä on kuitenkin, että työntekijät pysyvät työkykyisinä.

Postin kokoisessa organisaatiossa menestyksekäs kuntoutustyö vaatii systemaattisuutta. Työtä on tehtävä useita vuosia, työkaluja kehitettävä ja raportointia tehostettava. Postissa systemaattisuus käsittää muun muassa säännöllisiä tapaamisia yrityksen, työterveyshuollon ja Ilmarisen kanssa sekä tulosten laajamittaista seurantaa.

900 esimiestä koulutettu

Avainasemaan nousee esimiesten koulutus, johon Posti on panostanut voimakkaasti. Suurin kohderyhmä, lähemmäs 900 esimiestä, työskentelee tuotannossa, eli paketti-, kuljetus- ja jakelupalveluissa.

– Pyrimme puuttumaan ongelmiin mahdollisimman varhain. Tässä esimiehillä ja paikallisella HR:llä on tärkeä rooli, sanoo työkykypäällikkö Terhi Perkiö.

Esimiehet perehdytetään työeläkekuntoutuksen prosesseihin ja Postin käytössä oleviin työkykyä tukeviin työkaluihin. He saavat ohjeet muun muassa siihen, miten työhyvinvointikeskusteluja käydään ja työpaikalla tehtäviä työjärjestelyjä voidaan hyödyntää ja milloin on oikea aika ohjata työntekijä työterveyshuoltoon.

Työeläkeyhtiön tukeman kuntoutuksen avulla heikentyneestä työkyvystä kärsivä työntekijä voi jatkaa työelämässä terveydelle paremmin soveltuvassa tehtävässä. Työkokeiluja tehdään Postissa vuosittain parisataa ja uudelleenkoulutustoimenpiteiden määrä on kasvanut.

– Toteutamme työkokeiluja monipuolisesti, ja lähdemme aina omien työtehtävien muokkaamisesta, Perkiö kertoo. Vuonna 2011 työkokeilua uudistettiin Postissa niin, että siitä alettiin maksaa täyttä palkkaa.

Työkyvyllä on merkitystä

Työeläkekuntoutuksen suosio on kasvanut selvästi, ja kuntoutukseen hakee entistä enemmän postilaisia. Tukea kuntoutukseen Posti saa työterveyshuolloltaan, Ilmarisen kuntoutusasiantuntijalta sekä konsernin omalta, työhönvalmennuspalveluja rahoittavalta työhyvinvointisäätiöltä.

Suuryrityksessä työkykyyn liittyvä tieto hajaantuu helposti eri järjestelmiin. Perkiön tehtävä on luoda sirpaleisesta tilanteesta kokonaiskuva, jota olisi helppo hallita. Se on myös henkilöstöjohtajan intressissä.

– Olemme kehittäneet raportoinnin työkaluja ja levitämme saamaamme tietoa laajalle, Jokinen toteaa.

Kuntoutuksen tuomat hyödyt ovat kantautuneet myös Postin johdon tietoisuuteen ja asialistalle. Johto ymmärtää, että hyvä työkyky parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutuneisuutta, mikä näkyy entistä parempana asiakastyönä ja lopulta myös yrityksen tuloksessa. Hyvän työkyvyn myötä kustannusrakenne paranee ja hintapaineet alenevat. 

 

Kuntoutus kannattaa suuryrityksillä, koska se

1. Maksaa itsensä kahdessa vuodessa takaisin.

2. Vaikuttaa alentavasti yrityksen maksuluokkaan.

3. Korreloi suoraan työkyvyttömyyseläkkeisiin. Mitä työkykyisempiä työntekijöitä, sitä vähemmän työkyvyttömyyseläkkeitä.

4. Parantaa työntekijän elämänlaatua. On tärkeää pitää työkykyä yllä.

5. Vaikuttaa positiivisesti yrityksen ilmapiiriin, mikä heijastuu myös asiakkaisiin.

6. Työeläkekuntoutetuista 80% palaa takaisin työelämään. Kaikki voittavat.

POSTI GROUP

Tarjoaa postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluita. Lähes 400-vuotinen historia. Liikevaihto 1 859 M€ vuonna 2014. Henkilöstöä 23 000, joista Suomessa 19 000. Naisia 38 %, miehiä 62 %. Pääkonttori Helsingissä, toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Teksti: Helen Moster 
Kuvat: Olli Urpela