TYÖELÄKKEET PYSYVÄT NYKYTASOLLAAN VUONNA 2016

2.12.2015
|
Uutinen

Maksussa olevat työeläkkeet eivät nouse ensi vuoden alussa, sillä työeläkeindeksi pysyy samana kuin vuonna 2015.

Työeläkkeen määrä tarkistetaan joka vuosi tammikuun alussa työeläkeindeksillä. Työeläkeindeksi vuonna 2016 on 2519. Työeläkeindeksi pysyy samana kuin vuonna 2015, joten työeläkeindeksiin sidotut etuudet eivät nouse. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen 80 prosenttia.

Työeläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat työeläkkeen lisäksi esimerkiksi työeläkelakien mukaiset perhe-eläkkeet, luopumiseläkkeet ja luopumistuet, eräät kuntoutusetuudet ja tapaturmavakuutuslain mukaiset korvaukset.

Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,373. Vuoteen 2015 verrattuna palkkakerroin nousee hieman yli 0,7 prosenttia. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa. Sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen 20 prosenttia.

Lue lisää STM: sivuilta

 

Eläkkeet saapuvat tileille jokaisen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä. Vuoden 2016 ensimmäinen maksupäivä on maanantai 4. tammikuuta.