UUSI SIJOITUSJOHTAJA MIKKO MURSULA: ILMARINEN JATKAA SIJOITUSSALKUN HAJAUTUSTA

1.4.2015
|
Artikkeli
image

Ilmarisen tänään aloittanut sijoitusjohtaja Mikko Mursula aikoo kasvattaa kiinteistöjen ja infrastruktuurisijoitusten osuutta salkussa.

Sijoitusjohtajan ja hänen 80-henkisen porukkansa tehtävä on etsiä järkevä tasapaino eri omaisuusluokkien välille.

– Ilmarisen sijoitusten allokaatiojakauma on toiminut hyvin lähiajan markkinaympäristössä, mutta tulevien vuosien aikana tarkoitus on kasvattaa vaihtoehtoisten omaisuusluokkien kuten kiinteistöjen, listaamattomien osakkeiden sekä infrastruktuurisijoitusten osuutta sijoitussalkussa. Vastaavasti korkosijoitusten suhteellinen osuus jonkin verran pienenee. Meillä on nyt hyvin epätavallisen alhainen korkotaso, sijoitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

Osakkeet ovat tuottaneet tänä vuonna erittäin hyvin, vaikka sijoitusvuotta povaillaankin haastavaksi.

– Osakemarkkina on jatkanut tämän vuoden erittäin vahvana ja korkotuottojakin voi olosuhteisiin nähden pitää hämmästyttävän hyvänä, Mursula sanoo.

Sijoitusjohtajan mukaan kiinnostava käännekohta tapahtuu silloin kun Euroopan keskuspankki muuttaa toimintamalliaan eli lopettaa likviditeetin tarjoamisen markkinoille. Tämä ei ole vielä tänä vuonna näköpiirissä, mutta siinä vaiheessa korkotasossa tulee korjausliike ylöspäin. Yhdysvalloissa keskuspankki FED on manöövereissään eurooppalaisia virkaveljiään muutaman vuoden edellä.

– Amerikassa on onnistuttu kääntämään talous kasvu-uralle, työllisyys on parantunut, BKT kasvaa ja taloudellinen toimeliaisuus on paljon korkeammalla kuin Euroopassa, Mursula huomauttaa.

Sijoitusstrategiaan hienosäätöä

Mikko Mursula palasi Ilmariseen oltuaan 4,5 vuotta FIM:n varainhoidon ja pari vuotta FIM Oyj:n toimitusjohtajana.

Ilmarisen sijoitusstrategia on laadittu vuoteen 2020 saakka. Mursulan mukaan sen teemat ja linjaukset pätevät edelleen eikä niitä pidäkään vuositasolla muuttaa.

– Mutta tehtäväni on varmistaa strategian ajantasaisuus ja jos joitakin painopisteitä on syytä hienosäätää tai muuttaa, teen sen ja tuon muutokset hallituksen hyväksyttäväksi. Yksi potentiaalinen muutoksen paikka on vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, jolla on vaikutuksia myös sijoitussalkkujen sisältöön, sijoitusjohtaja Mikko Mursula pohtii.

Ilmarisen yli 30 miljardin sijoitusomaisuus on olemassa työeläkkeiden riittävyyden turvaamiseksi ja se pitää sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti.

– Esimerkiksi korkoympäristö on nyt hyvin poikkeuksellinen kaikilla mittareilla mitattuna, joten on pakko katsoa ja arvioida sen kehitystä jatkuvasti: mitä keskuspankit tekevät, mitä valtion lainakoroille tapahtuu. Muutokset voivat olla isoja ja nopeitakin. Kaikki nämä vaikuttavat linjauksiin sijoitusstrategiassa, Mursula arvioi.

Kotimaahan myös

Työeläkeyhtiöiden varoja huudetaan apuun milloin mihinkin, esimerkiksi start up -yrityksiin ja erilaisiin yksittäisiin projekteihin. Kaiken edelle menee kuitenkin tuottovaatimus. Sijoitustuottojen pitää olla kestävällä tasolla, millä on taas suora vaikutus esim. tulevaisuuden eläkemaksujen tasoon.

– Asetamme eläkerahalle tuottotavoitteet ja sitä vasten peilaten käymme läpi melko lailla kaikki kotimaiset sijoituskohteet, mitä meille esitellään. Jos tuotto- ja turvaavuusvaatimukset täyttyvät, voimme olla mukana portfoliosijoittajana. Ilmarisen sijoituksista on nyt kolmannes sijoitettuna kotimaahan, Mursula tähdentää.

Ilmarinen ei halua mennä liian isoksi omistajaksi eikä ajautua sitä kautta näissä yrityksissä operatiiviseen toimintaan. Tahtotila on olla mukana vain portfoliosijoittajana. Pienimmissä yrityksissä Ilmarinen on sijoittajana rahastojen kautta.

Vastuullisuus agendalla

Ilmarisella on oma vastuullisen sijoittamisen ohjelma ja toimintamalli.

– Allekirjoitimme ensimmäisenä suomalaisena instituutiona YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja sitä toimintamallia on kehitetty viime vuodet. Olemme aktiivinen omistaja: arvioimme sijoituskohteita vastuullisuusnäkökulmasta ja varmistamme, että kohdeyritykset toimivat kansainvälisten periaatteiden ja raamien puitteissa. Ellei näin ole, vaikutamme muiden sijoittajien kanssa käynnistämällä dialogin yrityksen kanssa, jotta toimintatavat saadaan muuttumaan, Mursula mainitsee.

Hän huomauttaa, että vastuullisuusperiaatteilla toimivaa sijoituspääomaa on tuhansia miljardeja euroja, joten sillä on oikeasti merkitystä, kun tällainen sijoittajajoukko käynnistää dialogin epäkohdista.

Ilmarinen on pitkäaikainen sijoittaja, joten se tarkastelee mieluusti pidemmän aikavälin tuottoa kuin kvartaalin tai vuoden. Viime vuonna tuotot olivat 6,8 prosenttia.

– Koko työeläkejärjestelmä tavoittelee 3,5 prosentin reaalituottoa yli ajan, jolloin tällä tuottotasolla ei eläkemaksuihin kohdistu merkittävää nousupainetta. Sijoittamiseen pätee lainalaisuus, ettei ole tuottoa ilman riskiä. Välillä on huonoja vuosia. Viimeksi tämä realisoitui finanssi- ja velkakriisien syövereissä vuosina 2008 ja 2011. Huonoista vuosista huolimatta työeläkevarojen keskimääräinen vuotuinen reaalituotto on ollut kuitenkin yli neljä prosenttia vajaan 20 vuoden aikana, Mursula muistuttaa.

Työmatka Länsi-Helsingistä Ilmariseen Länsiväylän kupeeseen on lyhyt. Mikko Mursula pitää kuntoaan yllä pelaamalla viikoittain tennistä. Mielen virkeänä pitävät myös pyöräily ja uiminen.

Jo aiemmin Ilmarisessa ollessaan hän tottui työskentelemään toimitusjohtaja Timo Ritakallion kanssa, jonka seuraaja hän nyt on. FIMin toimitusjohtajana Mursula sai kokemusta liiketoiminnan kokonaisvastuusta ja oppi ymmärtämään myös varainhoitobisneksen maailmaa palveluntarjoajan näkökulmasta.

– Palaan Ilmariseen monia kokemuksia rikkaampana.

Mikko Mursula
Ilmarisen sijoitusjohtaja 1.4.2015 alkaen
Syntynyt Vantaalla 1966, viettänyt lapsuutensa Tuusulassa
Kauppatieteiden maisteri 1992
Perhe: vaimo, 17-vuotias tytär ja 15-vuotias poika

 

Teksti: Helinä Hirvikorpi
Kuvat: Mikko Käkelä

 

Lue myös:

Lehdistötiedote 19.12.2014: Mikko Mursulasta Ilmarisen uusi sijoitusjohtaja