ILMARISEN UUSI TOIMITUSJOHTAJA TIMO RITAKALLIO: OMAN ELÄKKEEN KARTTUMISTA VOITAVA SEURATA

2.2.2015
|
Artikkeli
image

Varatoimitusjohtajan tehtävistä toimitusjohtajaksi siirtynyt Timo Ritakallio on sitä mieltä, että nykyinen työeläkejärjestelmä on kansalaisille liian monimutkainen ja hän haluaa purkaa siihen liittyvää eläkemystiikkaa. Ritakallio haluaa helpottaa reaaliaikaisten tietojen tuomista ihmisten saataville. Uuden toimitusjohtajan mielestä työeläkeyhtiöllä on myös tärkeä rooli työelämän uudistajana.

Ritakallio pitää tervetulleena vuonna 2017 alkavaa eläkeuudistusta, joka turvaa eläkejärjestelmän rahoituspohjaa. Uudistuksella tavoitellaan työurien pidentymistä puolellatoista vuodella. Haasteena on saada ihmiset jaksamaan töissä nykyistä paremmin. Tässä oma yritys näyttää suuntaa.

− Ilmarinen aikoo itse olla mallioppilas ja edelläkävijä. Meillä keskimääräinen eläkkeelle jäämisen ikä on 63,4 vuotta. Haluamme löytää toimintatapoja, joilla suomalaista työelämää kehitetään niin, että ihmiset jaksavat tehdä pidempään töitä ja viettää myös hyvää vapaa-aikaa. Energisoivan työyhteisön jäsenet innostavat toisiaan ihan arkipäivän asioissa ja syntyy positiivinen kierre.

Ilmarinen aikoo sparrata asiakkaitaan entistä enemmän työelämän laatuun liittyvissä kysymyksissä. Ritakallio korostaa, että hyvien mallien ja käytäntöjen jakaminen on tärkeää. Työeläkeyhtiö voi toimia onnistumisten jakelukanavana. Työssä jaksamiseen kehitetään mittareita, joita yhä useampi yritys voi hyödyntää. Johtamisen mallit kehittyvät.   

Eläketiedot reaaliaikaan lähivuosina

Toimitusjohtaja Timo Ritakallion mielestä työeläkeala on selvästi pankkisektoria jäljessä asiakaspalvelun digitalisoinnissa. Tulevaisuuden tavoite on antaa asiakkaalle reaaliaikaista palvelua silloin kun hän sitä itse haluaa.

− Tavallinen palkansaaja ei saa tällä hetkellä riittävän konkreettista kuvaa eläkekertymästään. Digitalisaation pitäisi lähivuosina mahdollistaa, että työeläkeyhtiön asiakas voisi seurata kuukausi kuukaudelta sitä, miten oma eläke karttuu. Nythän työeläkeote on vuositason mittari.

Viime vuoden lopussa viranomaisten yhteistyöllä käynnistetty hanke kansallisen tulorekisterin rakentamiseksi pyrkii tuomaan kaikki kansalaisen tarvitsemat tulotiedot yhteen datapankkiin.  Ritakallio arvelee, että tulorekisterin yhteyteen eläkeyhtiö voisi rakentaa omia palvelujaan.

Ritakallion mukaan myös koko eläkejärjestelmän ymmärrettävyyttä pitäisi lisätä. Hän toivoo voivansa uudessa roolissaan toimitusjohtajana yksinkertaistaa asioita, lisätä avoimuutta ja poistaa eläkejärjestelmään liittyvää mystisyyttä.

Ilmarinen sijoittaa edelleen Suomeen

Ilmarisen yritysvastuun kulmakivet ovat eläkevarojen turvaaminen tuleville sukupolville ja sijoittaminen Suomeen. Sijoittamisesta vuosien kokemuksen kerännyt toimitusjohtaja vakuuttaa, että tavoitteet ovat sopusoinnussa keskenään. Ilmarisen sijoitusvaroista noin kolmannes on sijoitettu Suomeen. Määrä on suunnilleen sama kuin kymmenkunta vuotta sitten. Pörssiosakkeissa suomalaisten osakkeiden osuus on noin 27 prosenttia, joka on pienempi kuin aikaisemmin.

Ilmarinen sijoittaa vastuullisesti toimiviin yrityksiin, jotka kasvattavat omistaja-arvoa. Ritakallion mukaan tällaisista yrityksistä tulee vähemmän negatiivisia yllätyksiä.

− Työeläkevarojen sijoittamista ohjaavat tuottavuus ja turvaavuus.  Jos samalla voimme tukea suomalaisen yhteiskunnan menestystä, valitsemme sen vaihtoehdon.

Pörssiyhtiöiden lisäksi Ilmarinen on tehnyt isoja sijoituksia infrastruktuuriin; sähköverkkoihin ja moottoritiehen. Eläkeyhtiö omistaa noin viidenneksen Suomen sähkönsiirron kantaverkosta Fingridistä. Viimeisin infrasijoitus on Suomesta Saksaan tuleva merikaapeli.

− Mielellämme sijoitamme vaikkapa julkisiin väylähankkeisiin, sanoo Ritakallio.

Haastava vuosi edessä

Toimitusjohtaja Timo Ritakallio ennakoi, että vaikka Suomessa on takana jo kolme negatiivisen kasvun vuotta, voi talouskasvu jäädä tänäkin vuonna miinusmerkkiseksi. Kuluttajien ostovoima on pudonnut. Lähimarkkina Venäjä on sukeltanut syvälle. Lista on pitkä. Euroopan keskuspankin massiiviset elvytystoimet tulevat kuitenkin vaikuttamaan myönteisesti myös Suomeen. Jo nyt euron heikentyminen on hyvä uutinen globaaleilla vientimarkkinoilla toimiville suomalaisyrityksille.

Eläkesijoittajan näkökulmasta alkanut vuosi on haastava.

− Korkosijoitusten tuotto on lähellä nollaa. Yhdysvalloissa kurssit ovat nousseet hyvin voimakkaasti. On odotettavissa, että osakemarkkinoilla volatiliteetti lisääntyy. Tästä vuodesta tulee yksi vaativimmista sijoitusvuosista pitkään aikaan.

Uusi vaihde päälle

Talouden sumuiset näkymät eivät masenna Ilmarisen uutta toimitusjohtajaa. Hänen mukaansa globaalissa taloudessa on aina erilaisia kriisejä, jotkut niistä ovat lähempänä, toiset kauempana. On katsottava eteenpäin. Rakenteellisia uudistuksia ja joustavuutta tarvitaan lisää.

− Ympärillä olevasta realismista ei pidä tinkiä mutta ei saa myöskään käpertyä nykyiseen tilanteeseen. Meillä on vallinnut viime vuosina, finanssikriisistä lähtien, negatiivinen mieliala suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa. Se kierre on katkaistava ja katsottava positiivisesti tulevaisuuteen.

− Pitää olla rohkeutta tehdä päätöksiä, yhdessä tekemisen meininkiä ja halua menestyä. Se saisi olla agendana joka paikassa, oli sitten kysymys yksittäisestä yrityksestä tai yhteiskuntamme päättäjistä. 

Timo Ritakallio
Syntyi 9.5.1962 Vampulassa
Koulutukseltaan OTK, MBA. Väittelee syksyllä tohtoriksi.
Aloitti Ilmarisen palveluksessa vuonna 2008.
Nimitettiin Ilmarisen toimitusjohtajaksi 25.9.2014 

Toiminut aiemmin yli 20 vuotta OP Ryhmän johtotehtävissä.

Harrastaa aktiivisesti liikuntaa, mm. suunnistusta.

Teksti: Pirjo Sunila