VAKUUTUSMAKSUKORKO ON 2 % VUODEN 2016 ALUSSA

14.12.2015
|
Uutinen

Vuoden 2016 alusta TyEL-ja YEL-vakuutusmaksujen korkoutuksessa siirrytään käyttämään nykyisen perustekoron sijasta vakuutusmaksukorkoa. Se vastaa 12 kuukauden markkinakorkoja. Korko on kuitenkin vähintään 2 %. Sosiaali- ja terveysministeriö on työeläkeyhtiöiden hakemuksesta vahvistanut koron määräksi 2 % 1.1.2016 alkaen.

TyEL-vakuutusmaksujen laskennassa uutta korkoa sovelletaan vuoden 2016 ennakkomaksuissa ja myös vuoteen 2015 kohdistuvissa vuosilaskennoissa vuoden 2016 keväällä. Vuosilaskennassa maksut korkoutetaan perustekorolla vuoteen 2015 kohdistuvalta ajalta ja 1.1.2016 alkaen käytetään vakuutusmaksukorkoa. Vakuutusmaksukorko tarkistetaan edelleen puolivuosittain. Perustekorko oli 5,5 % ajalla 1.1.2015–30.6.2015 ja 5,75 % ajalla 1.7.2015–31.12.2015.

YEL-vakuutusmaksujen laskennassa vakuutusmaksukoron määrää pysyy samana koko vuoden. Näin ollen YEL-vakuutusmaksujen korkoutuksessa käytettävä korko vuonna 2016 on 2 %. Tarkempaa tietoa koron vaikutukseen YEL-maksuun saat Ilmarinen.fi-sivulla esitteestä Vakuutusmaksukoron vaikutus YEL-maksuun 2016.