VIISI KYSYMYSTÄ ELÄKEUUDISTUKSESTA

29.1.2016
|
Artikkeli
image

Eläkeuudistus etenee - ja lähenee. Miten eläkeuudistus tulee vaikuttamaan? Kysymyksiin vastaa Ilmarisen eläkejohtaja Anne Koivula.

 1. Miten uudistus eteni ja milloin  se tulee voimaan?

Sopimus eläkeuudistuksesta tehtiin työmarkkinajärjestöjen kesken syyskuussa 2014. Sen jälkeen uudistusta valmisteltiin sosiaali- ja terveysministeriössä. Hallitus antoi viime syksynä eläkeuudistusta koskevan lakiesityksen eduskunnan käsiteltäväksi ja eduskunta hyväksyi lakipaketin  marraskuussa. Laki vahvistettiin 29. tammikuuta ja uudistus tulee voimaan vuonna 2017.

2. Mitä uudistus tuo tullessaan?

Suurin muutos on vanhuuseläkkeiden ikärajojen nouseminen. Ikärajat nousevat asteittain niin, että vuonna 2027 alaikäraja on noussut 65 ikävuoteen. Näin palataan vanhuuseläkeikään, joka oli Suomessakin pitkään voimassa ja joka on hyvin yleinen muualla maailmassa. Ikärajat nousevat asteittain niin, että ikäluokka kerrallaan eläkeikä nousee kolmella kuukaudella. Se, nouseeko eläkeikä vielä tuosta 65 vuodesta, selvitetään 2020-luvun puolivälin jälkeen. Arvioi oma eläkeikäsi Ilmarisen laskurilla

Lisäksi uudistus tuo uusia eläkelajeja. Osa-aikaeläke poistuu, ja sen tilalle tulee osittainen (varhennettu) vanhuuseläke. Uusi eläkelaji työkyvyttömyyseläkkeiden joukossa on myös työuraeläke. 63 vuotta täyttäneet, joilla on vähintään 38 vuoden työhistoria rasittavassa ja kuluttavassa työssä sekä työkykyyn vaikuttava sairaus, voivat saada työuraeläkkeen.

Lisäksi työkyvyttömyyseläkkeiden taso muuttuu hieman. Muutos johtuu siitä, että kun vanhuuseläkeikä nousee, myös työkyvyttömyyseläkkeiden taso nousee vähän.

3. Miten eläke karttuu uudistuksen jälkeen?

Eläkettä alkaa karttua 17 ikävuodesta alkaen. Sitä karttuu pääsääntöisesti 1,5 % vuodessa. Pieni myönnytys on tehty niille, jotka ovat nyt 1,9 % karttuman piirissä: heille jää siirtymäajan karttuma 1,7%. Sen sijaan nyt voimassa oleva superkarttuma poistuu vuoden 2017 alusta.

4. Vaikuttaako työvuosien määrä eläkkeelle siirtymiseen?

Vanhuuseläkkeeseen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen ei ole tulossa työuran pituutta koskevia uusia ehtoja. Työuran pituus vaikuttaa vain työuraeläkkeeseen. Jotta työuraeläkkeelle pääsee, on työuraa oltava takana vähintään 38 vuotta.

5.  Miten toimii osittainen vanhuuseläke?

Osittainen varhennettu vanhuuseläke on ketterämpi kuin nykyinen osa-aikaeläke. Sen alaikäraja on 61 vuotta. Osittaisen varhennetun vanhuusseläkkeen määrä on 25 % tai 50 % karttuneesta eläkkeestä. Toisin kuin osa-aikaeläkkeessä osittaisen varhaisen vanhuuseläkkeen rinnalla työskentelyn määrä on vapaasti valittavissa. Jos osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle jää, eläkkeeseen tehdään varhennusvähennys eli 0,4 % jokaista varhentamiskuukautta kohti.   

Katso infografiikasta, miten eläkeuudistus vaikuttaa 55-vuotiaan Jounin eläkeikään ja eläkkeen määrään.

INFO: Tämä kaikki vaikuttaa eläkepäiviisi

  • Työstä saamasi palkka: jokainen euro kartuttaa eläkettä
  • Työurasi pituus: myös työttömyysjaksot, opinnot  ja perhevapaat kartuttavat eläkettä, mutta vähemmän kuin työ. Jos jäät eläkkeelle ennen tavoite-eläkeikää, eläkettäsi pienennetään elinaikakertoimella. Vastaavasti jos lykkäät eläkkeelle jäämistä yli tavoite-eläkeiän, saat eläkkeeseesi korotuksen. 
  • Suomalaisten elinajan piteneminen: Alin eläkeikäsi vahvistetaan lopullisesti, kun täytät 62 vuotta. Eläkeiän noustessa eläkettä karttuu pidemmältä ajalta.
  • Yrittäjällä työtulo: Määrittelemäsi työtulon mukaan maksetaan myös tuleva eläkkeesi.