VUODEN 2016 TYÖELÄKEMAKSUT ON VAHVISTETTU

27.11.2015
|
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuoden 2016 työeläkevakuutusmaksut.

Keskimääräinen TyEL-maksu on ensi vuonna 24,0 % palkoista. Keskimääräisessä maksussa on otettu huomioon asiakashyvitykset ja muut alennukset. Asiakashyvitysten määräksi on arvioitu keskimäärin 0,5 % palkoista (0,5 % palkoista tänä vuonna). Perittävän keskimääräisen maksun pitää ennallaan vuodelle 2016 sovittu tilapäinen alennus, joka on suuruudeltaan keskimäärin 0,4 % palkoista. Tilapäinen alennus toteutetaan siten, että maksuluokkiin kuulumattomien vakuutusten kokonaismaksu alenee 0,5 % - yksikköä. Maksuluokkiin kuuluvien vakuutusten kokonaismaksu alenee 0,5-0,25 % -yksikköä palkkasummasta siten, että palkkasumman kasvaessa alennus pienenee.

Perittävä keskimääräinen työeläkemaksu % palkoista

  2016 2015
Vanhuuseläke 2,9 2,9
Työkyvyttömyyseläke 0,9 0,8
Tasausosa 20,2 19,9
Muut osat 0,9 0,9
Asiakashyvitykset -0,5 -0,5
Tilapäinen alennus -0,4  
Maksu yhteensä keskimäärin 24,0 24,0
Työntekijän osuus    
- alle 53 v 5,70 5,70
- 53 v täyttänyt 7,20 7,20

 TyEL-maksu ilman asiakashyvityksiä on 25,1 % (tänä vuonna 24,7 %) palkoista yrityksessä, jonka vuoden 2014 palkkasumma on alle 2 025 000 euroa.

Tätä suuremmilla yrityksillä asiakashyvitysten lisäksi maksua pienentävät maksutappioalennus ja hoitokustannusosan suuruusalennus.

Tilapäisen työnantajan TyEL-maksu on 25,1 % (tänä vuonna 24,7 %) palkoista. Tilapäinen työnantaja ei saa asiakashyvityksiä eikä maksun alennuksia.

Yrityksen riskiin perustuvan maksuluokan mukainen työkyvyttömyysmaksu vaikuttaa keskisuurten ja suurten yritysten maksuun. Rajana on vuoden 2014 palkkasumma, jonka täytyy ylittää 2 025 000 euroa.

Työntekijän eläkemaksu ennallaan

Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla työntekijöillä 5,70 % ja 53 vuotta täyttäneillä 7,20 % palkasta. Maksut ovat samat kuin tänä vuonna.

YEL-maksu alenee

Yrittäjän YEL-maksu on ensi vuonna alle 53-vuotiaalla 23,60 % (tänä vuonna 23,70 %) ja 53 vuotta täyttäneellä 25,10 % (tänä vuonna 25,20 %) työtulosta.