VUODEN VANHUSTEKO 2015 -PALKINTO EKSOTEN KOTIKUNTOUTUSMALLILLE

5.10.2015
|
Uutinen
image

Vanhustyön keskusliitto ja Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän Eksoten kehittämän monimuotoisen ja monialaisen kotikuntoutuksen mallin. Palkinto jaettiin Kajaanissa 4.10.2015 valtakunnallisessa Vanhustenpäivän juhlassa.

Eksoten kotikuntoutusta on kehitetty vuodesta 2010 lähtien. Tällä hetkellä kotikuntoutus jakautuu kolmeen sektoriin: varhainen puuttuminen, kotihoitoa koordinoiva kuntoutus ja monialainen kotikuntoutus.

Vuonna 2014 Eksotessa tehtiin organisaatiouudistus, jossa kuntoutukselle perustettiin oma organisaatio ja kuntoutus nostettiin kuntayhtymän strategian kärkeen. Tavoitteena kotikuntoutuksessa on asiakkaan osallistaminen omaan arkeensa, hänen toimintakykynsä ja elämänlaatunsa paraneminen sekä palvelutarpeen vähentyminen.

Uudistustyön ansiosta kuntayhtymässä on saavutettu sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta vuosien 2012–2014 aikana 2,3 miljoonan euron säästö. Esimerkiksi kotihoidon kuntouttavilla arviointijaksoilla voidaan usein vaikuttaa vähentävästi asiakkaan palveluntarpeeseen tai poistamaan säännöllisen kotihoidon tarve jopa kokonaan. 

– Eksoten kehittämä toimintamalli on vahva esimerkki kuntoutuksen vaikuttavuudesta, Siksi palkintoraati halusi nostaa kotikuntoutuksen palkittavaksi. Malli on sovellettavissa ja se on erittäin ajankohtainen, koska kotona asuminen mahdollisimman pitkään on nostettu hallitusohjelmassakin vanhustyön keskiöön, sanoo Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin.

– Palkintohakemukset kertovat, että Suomessa tehdään paljon hyvää ja esimerkillistä vanhustyötä, markkinointipäällikkö Esa Jääskeläinen Ilmarisesta lisää.

Hakemuksia Vuoden vanhusteko -palkintoon tuli yhteensä 22. Suuruudeltaan 5000 euron palkinto jaettiin nyt 8. kerran. Palkitsemisen tavoitteena on kannustaa vanhustyön kehittämiseen ja tuoda esille toimivia malleja. 

Lue lisää Eksoten kotikuntoustusmallista