YRITTÄJÄ: YEL-VAKUUTUS TUO TURVAA SINULLE JA PERHEELLESI

17.4.2015
|
Uutinen
image

Tiesithän, että yrittäjänä YEL-työtulo on sinun sosiaaliturvasi perusta!

YEL-työtulon mukaan määräytyvät niin eläkemaksut, yrittäjäeläke kuin sairausvakuutuksen päivärahatkin. Työtulosi määrä vaikuttaa myös mahdollisuuteen saada osa-aikaeläkettä.

Tiesithän, että ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvänä saa YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Eläkemaksusi voit vähentää verotuksessa, mikä helpottaa kustannuksia.

Liian pieneksi määritelty työtulo vaikuttaa paitsi tulevan eläkkeesi määrään, myös mm. sairauspäivärahaan, työttömyysturvaan sekä mahdollisuuteesi saada kuntoutusta työuran varrella.

Mihin YEL-maksut vaikuttavat?

Eläke karttuu kunkin vuoden keskimääräisestä YEL-työtulostasi. Kela laskee YEL-työtulostasi sairauspäivärahan ja vanhem­painpäivärahan. Myös työttömyysturvan piiriin pääsy vaatii tänä vuonna vähintään 12 325,55 euron työtulon. Lisätietoja muutoksesta löydät esimerkiksi osoitteesta www.syt.fi.

Yrittäjälle myös osa-aika­eläke on mahdollinen, jos työtulo on vähintään 15 004,28 euroa vuo­dessa (2015).

Miten yel-maksu vaikuttaa eläkkeeseen, sosiaaliturvaan ja työkyvyttömyysturvaan?

Kun YEL-työtulosi on pieni, myös eläketurva ja Kelan sairauspäiväraha sekä vanhempainetuudet jäävät pieniksi. YEL-vakuutus antaa sinulle eläketurvan koko elinajaksi vanhuuden, työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalle. YEL-eläke taas antaa sinulle yrittäjälle toimeentulon silloin, kun yrittäjä­toimintasi olennaisesti vähenee tai päättyy työkyvyttömyyden takia tai kun saavutat eläkeiän. Yrittäjän omaisilla on perhe-eläketurva yrittäjän kuoleman jälkeen. 

YEL-vakuutus takaa eläkkeen koko eliniäksesi. Jos esimerkiksi saat yrittäjäurasi jälkeen eläkettä nykyrahassa noin 1 500 euroa kuukaudessa, niin 25 vuoden aikana sinulle maksetaan eläkkeenä noin 450 000 euroa.

Miksi yel-työtulo kannattaa määrittää oikealle tasolle?

Yrittäjänä saat työpanostasi vastaavalla YEL-työtulolla työkyvyttömyys-, työttömyys- ja vanhuuseläketurvan. Työtulo on järkevää mitoittaa oikealle tasolle heti yrittäjyyden alussa, koska työtuloa ei voi korjata takautuvasti. Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Eläkemaksut voit vähentää verotuksessa, mikä helpottaa kustannuksia. Verovähennyksen jälkeen tosiasiallinen eläkemaksu esimerkiksi 40 000 euron työtulolla on lähes 40 prosenttia pienempi.

Miten liian pieni yel-työtulo vaikuttaa?

Yrittäjien vakuutettu työtulo on usein liian pieni suhteessa työpanoksen todelliseen arvoon. Monet yrittäjät vakuuttavat itsensä lähes minimityötulolla. Vaikka yrittäjän talous on usein tiukalla, on silti hyvä muistaa, että eläkkeen perusteena oleva työtulo on myös muun sosiaaliturvan perusta.

Minimityötulolla saa esim. sairauspäivärahaa vain noin 442 euroa kuukaudessa eli vain noin 15 euroa per päivä!

Minimityötuloraja ei anna mahdollisuutta liittyä yrittäjän työttömyyskassaan eikä yrittäjä voi myöskään ottaa vakuutusta tapaturman varalta. Yrittäjän turva on näin ollen ohut, jos elämänpolulla tulee kolhuja.

Ongelmia voi syntyä esimerkiksi freelancepalkkioihin perustuvilla, kovasti kilpailluilla aloilla, joilla työnantajan yrittäjälle maksama korvaus ei välttämättä ole tasapainossa työsuhteisen työntekijän vastaavasta työstä saaman korvauksen kanssa.

Voiko yrittäjä muuttaa yel-maksua tilapäisesti?

Voit muuttaa YEL-vakuutusmaksuasi tilapäisesti eli joustaa maksussa. Samalla muutat tilapäisesti myös työtuloasi. Tilapäinen maksun muutos vaikuttaa vain eläketurvaasi eli muutos parantaa tai heikentää sinulle kertyvää eläkettä. Muuhun sosiaaliturvaasi tilapäinen maksun muutos ei vaikuta, koska muu sosiaaliturva perustuu vahvistettuun YEL-työtuloon.

Jos haluat muuttaa YEL-maksuasi ja YEL-työtuloasi pysyvästi, muuta maksun sijaan työtuloasi. Silloin muutos koskee eläketurvasi lisäksi myös muuta sosiaaliturvaasi. Lue lisää YEL-maksun joustosta

Voiko yrittäjä saada kuntoutusta?

Työkyvyttömyyden uhatessa voit yrittäjänä saada työeläkekuntoutusta silloin, kun sinulla on YEL- tai ansiotuloja viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään 34 257 euroa. Esimerkiksi työkokeilulla voidaan tukea paluutasi sairausloman jälkeen omaan työhön, muutettuun työnkuvaan tai kokonaan toiseen työpaikkaan. Ilmarisen viime vuonna kuntoutuksensa päättäneistä kuntoutujista 77 prosenttia jatkoi työelämässä!

Miten ilmarinen voi auttaa yel-asioissa?

Ilmarisen verkkopalvelu palvelee niin asiakasyrityksiä kuin yrittäjiäkin. Verkkopalvelussamme voit hoitaa lähes kaikki YEL-asiat, mutta palvelua saat toki myös puhelimitse. YEL-vakuuttamisen lisäksi palvelemme sinua muun muassa eläkeasioissa, työeläkekuntoutuksessa, työhyvinvoinnissa, rahoituksessa ja toimitila-asioissa.

Yrittäjä, muistathan nämä!

  1. Pidä huolta siitä, että työtulosi on ajan tasalla ja se vastaa työpanostasi.
  2. Työtulon tarkistaminen on helppoa. Voit tehdä sen kätevimmin omilla verkkopankkitunnuksillasi palvelussamme.
  3. Ilmoitathan YEL-työtulomuutoksestasi työttömyyskassaan itse. Ilmarinen hoitaa tiedon Kelalle automaattisesti.
Aihepiiri
Yrittäjä