YRITTÄJÄT ARVIOIVAT TYÖPANOKSENSA USEIN ALAKANTTIIN - TYÖTULO KESKIMÄÄRIN PARI TONNIA KUUSSA

17.6.2015
|
Tiedote
image

Työtulo on yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvan perusta. Ilmarisessa eläkevakuutetun yrittäjän keskimääräinen työtulo tänä vuonna on noin 24 200 euroa vuodessa. Se oikeuttaa esimerkiksi yrittäjän sairastuessa noin 1400 euron suuruiseen sairauspäivärahaan tai 40 työvuoden jälkeen noin 1200 euron eläkkeeseen kuussa. Yli neljänneksellä yrittäjistä työtulo on asetettu niin alhaiseksi, että he eivät ole oikeutettuja minkäänlaiseen työttömyysturvaan.

Yrittäjän eläke- ja sosiaaliturvaa ei määritä hänen ansiotasonsa, vaan hänen eläkevakuutusyhtiölle ilmoittamansa työtulo. 

Työtulo on yrittäjän työpanoksen arvo, jonka yrittäjä voi määritellä pitkälle itse. Me ohjeistamme, että työtulo on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana samaa työtä tekevälle sijaiselleen, yhteysjohtaja Jukka Welling Ilmarisesta sanoo.

Ilmarisen asiakkaana on yli 61 800 yrittäjää. Heidän keskimääräinen työtulonsa on noin 24 200 euroa vuodessa (noin 2 000 euroa kuukaudessa).

Korkeimmat työtulot yli 60-vuotiailla

Ilmarisen tilastojen mukaan pienimmät työtulot ovat nuorilla yrittäjillä. Työtulo kasvaa tasaisesti yrittäjän vanhentuessa: korkeimmillaan työtulo on yli 60-vuotiailla.

– Monella yrittäjällä ansiot nousevat kokemuksen karttuessa, yritystoiminnan vakiintuessa ja asiakaskunnan laajetessa. Taustalla on varmasti myös se, että nuoren yrittäjän näkökulmasta eläke saattaa tuntua kaukaiselta ja työtulon yhteys muuhun sosiaaliturvaan on epäselvä. Siksi kokeneempi yrittäjä ymmärtää nostaa työtuloaan vanhuuseläkeiän lähestyessä, Welling arvioi.

Miesten työtulo on naisten työtuloa suurempi. Tänä vuonna miesyrittäjän keskimääräinen työtulo on 25 200 euroa, naisyrittäjän 22 300 euroa vuodessa.

– Naiset vakuuttavat itsensä pienemmästä työtulosta. Esimerkiksi monissa perheyrityksissä molemmat puolisot työskentelevät täyspäiväisesti, mutta naisen työtulo on silti asetettu miestä pienemmäksi. Naisyrittäjiä työskentelee useammin myös aloilla, joissa yrityksen tulos voi jäädä pienemmäksi, mikä voi olla syy työtulon jättämiseen alhaiselle tasolle. Tämä näkyy aikanaan naisten pienempinä eläkkeinä, Welling sanoo.

Yrittäjä, pidä työtulosi ajan tasalla

Mitä suurempi yrittäjän työtulo on, sitä parempi hänen eläke- ja sosiaaliturvansa on. Työtulon mukaan määräytyvät myös yrittäjän eläkeyhtiölle maksamat vakuutusmaksut.

– Osa yrittäjistä voi ajatella säästävänsä vakuutusmaksuista ja pitää näin työtuloaan liian alhaisena. Se ei kuitenkaan kannata, sillä pieni työtulo kostautuu huonompana sosiaaliturvana, Welling muistuttaa.

Työtulolla on ylä- ja alaraja. Tänä vuonna alaraja pienimuotoiselle yrittäjätoiminnalle on 7 502,14 euroa vuodessa. Se ei kuitenkaan oikeuta vielä työttömyysturvaan.

– Saadakseen työttömyyskassojen maksamaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa tai Kelan työttömyyspäivärahaa työtulon pitää olla vähintään 12 325,55 euroa. Tällä hetkellä yli 17 000 Ilmarisen yrittäjäasiakasta ei ole oikeutettu työttömyysturvaan liian alhaisen työtulon vuoksi, Welling harmittelee.

– Yrittäjän työpanos voi vaihdella ja työtuloa voi muuttaa sen mukaan. Työtulo kannattaa kuitenkin pitää aina realistisella ja oikealla tasolla ja ilmoittaa sen muutoksista Ilmariseen, Welling muistuttaa.

Mitä 24 200 euron vuosityötulolla saa?

Katso, millaisiin sosiaalietuuksiin yrittäjän 24 200 euron vuosityötulo esimerkiksi oikeuttaa.

  • Jos yrittäjä sairastuu, hänen sairauspäivärahansa on kuukaudessa noin 1 400 euroa. Lisätietoja www.kela.fi.
  • Jos yrittäjä jää työttömäksi ja on työttömyyskassan jäsen, hän saa työttömyysturvana vähintään 1 300 euroa kuukaudessa. Kassaan kuulumaton yrittäjä saa noin 700 euroa Kelan peruspäivärahaa. Perheellisellä päivärahan määrä kasvaa. Lisätietoja www.kela.fi ja www.syt.fi ja www.ayt.fi.
  • Jos yrittäjä saa lapsen, hän on oikeutettu vanhempainpäivärahoihin. Äitiys-, isyys- ja vanhempainraha vaihtelee noin 1 400–1 800 euron välillä. Lisätietoja www.kela.fi
  • Yrittäjän eläke ja kuntoutusraha riippuu hänen työtulostaan, iästään ja työvuosistaan. Jos yrittäjä pitää työtulonsa joka vuosi noin 24 200 eurossa, 40 vuotta yrittäjänä työskennellyt henkilö saa eläkettä noin 1 200 euroa kuukaudessa.  Jos yrittäjää uhkaa työkyvyttömyys, hän voi saada kuntoutusrahaa tai työkyvyttömyyseläkettä. Esimerkiksi 40-vuotiaalle yrittäjälle, joka on toiminut yrittäjänä 15 vuotta 24 200 euron vuosityötulolla, kuntoutusraha on noin 1 600 euroa ja työkyvyttömyyseläke noin 1 200 euroa kuussa. Lisätietoja www.ilmarinen.fi.

 

Lisätietoja:

http://www.ilmarinen.fi/yrittaja/yrittajan-elakevakuutus
Jukka Welling, yhteysjohtaja, Ilmarinen, p. 050 577 9081