POHJOISMAISTEN SIJOITTAJIEN VAIKUTTAMISYHTEISTYÖ PARANTAA KANSAINVÄLISTEN YRITYSTEN VASTUULLISUUTTA

18.5.2016
|
Tiedote

Ilmarinen on aktiivisena omistajana tehnyt jälleen tiivistä vaikuttamisyhteistyötä ruotsalaisen Folksamin ja norjalaisen KLP:n kanssa sijoituskohteiden vastuullisuuden parantamiseksi. Nordic Engagement Cooperation:in vaikuttamistyöllä saavutettiin vuonna 2015 hyviä tuloksia ja osa vaikuttamisprojekteista pystyttiin päättämään.

Nordic Engagement Cooperation (NEC) on Ilmarisen, Folksamin ja KLP:n yhteistyöverkosto, jonka kautta sijoittajat toteuttavat osan vaikuttamistyöstään yritysten ympäristö- ja sosiaalisiin sekä hallintotapaan liittyviin asioihin yhdessä. Ilmarinen, Folksam ja KLP hallinnoivat yhteensä noin 132 miljardin euron sijoitusvarallisuutta.

NEC:in seitsemännen yhteistyövuoden, vuoden 2015 aikana Deutsche Post, Vinci ja Volkswagen lisättiin NEC:in vaikuttamislistalle. Vaikuttamislistalista koostuu yrityksistä, joihin NEC:in jäsenet ovat yhdessä päättäneet pyrkiä vaikuttamaan niiden vastuullisuuden parantamiseksi.

NEC on keskeinen osa Ilmarisen vaikuttamistyötä. Vuosien varrella NEC:ille on kehittynyt aktiivisesta omistajuudesta hyvä yhteisymmärrys ja yhteinen toimintatapa – strukturoitu prosessi vaikuttamisen kohteeksi valittavien yritysten tunnistamiseen ja työkaluja pitkän aikavälin vaikuttamistavoitteiden saavuttamiseen. NEC:in kautta Ilmarinen, Folksam ja KLP yhdistävät resurssinsa vaikuttaakseen Pohjoismaiden ulkopuolella toimiviin yrityksiin, joihin yhteistoiminta puree usein paremmin kuin yksittäisen sijoittajan vaikuttamispyrkimykset.

Onnistuneen vaikuttamistyön ansiosta osa vaikuttamisprosesseista pystyttiin päättämään

Vuonna 2015 NEC päätti kaksi pitkään kestänyttä vaikuttamisprosessia BP:n ja Transoceanin kanssa. Vaikuttamistyö aloitettiin vuonna 2010 tapahtuneen Meksikonlahden räjähdyksen ja öljyvuodon vuoksi ja se on johtanut parannuksiin yritysten toiminnassa.

Myös NEC:in kolmevuotinen vaikuttamisohjelma Länsi-Saharassa päätettiin vuonna 2015. Vaikuttamisohjelmassa keskityttiin yrityksiin, jotka etsivät ja louhivat luonnonvaroja Marokon miehittämältä ei-itsehallinnolliselta alueelta.

NEC jatkoi vaikuttamistyötään Totalin kanssa liittyen yrityksen toimintaan Länsi-Saharassa. Vuoden 2015 lopussa Total ilmoitti, ettei se uusi sopimustaan alueella. NEC:in kanssa käydyssä keskustelussa Total painotti, ettei se aio palata Länsi-Saharaan lähitulevaisuudessa. Tämän kehityksen valossa NEC päätti sittemmin lopettaa Totaliin suunnatun vaikuttamisprosessinsa.

Nordic Engagement Cooperation:in vuosikertomuksessa on lisätietoja yrityksistä, joissa on Ilmarisen, Folksamin ja KLP:n vaikuttamisyhteistyöllä saavutettu merkittäviä positiivisia muutoksia.

Ilmarinen ja sen pohjoismaiset kumppanit tyytyväisiä NEC-yhteistyön tuloksiin

Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau kertoo, että yrityksiin vaikuttaminen NEC:in kautta on keskeinen osa Ilmarisen aktiivista omistamista.

– Vaikuttamistoimien yhdistäminen ja yhteisten tavoitteiden kehittäminen ovat auttaneet meitä saavuttamaan parempia tuloksia Pohjoismaiden ulkopuolella toimiviin yrityksiin kohdistuvissa vaikuttamisprosesseissa. Myös parhaiden toimintatapojen jakaminen NEC-yhteistyössä on osoittautunut hyödylliseksi Ilmarisen omien vastuullisen sijoittamisen prosessien kehittämisessä, Landau jatkaa.

– Olemme tyytyväisiä nähdessämme NEC-yhteistyön tuottavan jatkuvia tuloksia. Nämä vuoropuhelut ovat osoittautuneet hyväksi täydennykseksi omalle vaikuttamistyöllemme, sanoo Richard Torgerson Folksamilta.

– KLP osallistuu NEC:in toimintaan sekä vaikuttaakseen yrityksiin tehokkaammin että jakaakseen kokemuksia ja oppiakseen pohjoismaisilta kollegoiltamme, toteaa Annie Bersagel KLP:stä.

Lue lisää NEC:in vuosikertomuksesta.

Lisätietoja:

Tiina Landau, vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko, Ilmarinen, puh. 045 671 1286

Nordic Engagement Cooperation Annual Report (pdf)