ILMARINEN RAKENNUTTAA PÄÄKONTTORINSA KATOLLE HELSINGIN SUURIMMAN KIINTEISTÖKOHTAISEN AURINKOVOIMALAN

17.5.2016
|
Tiedote
image

Ilmarinen on tehnyt sopimuksen älykkään aurinkosähköjärjestelmän toimituksesta suomalaisen Solnet Green Energy Oy:n kanssa. Investoimalla pääkonttorinsa katolle asennettavaan aurinkovoimalaan Ilmarinen haluaa vauhdittaa uusiutuvan energian hyödyntämistä ja vähentää kasvihuonepäästöjä.

Ilmastonmuutoksen hillintä on Ilmariselle keskeinen teema. Ilmarinen on mm. sitoutunut laskemaan osakesalkkunsa hiilijalanjäljen vuosittain sekä uudisrakennuttamisen hiilijalanjäljen toimistotalojen osalta. Ilmastoriskit ja -mahdollisuudet otetaan Ilmarisessa huomioon sijoituspäätöksiä tehtäessä. Nyt rakennettava aurinkovoimala on hyvä esimerkki ilmastopositiivisesta sijoituskohteesta.

– Aurinkovoimala on tuottava ja pieniriskinen investointi kiinteistösijoitusportfoliossamme. Samalla vähennämme toiminnastamme syntyviä hiilidioksidipäästöjä energiatehokkailla ratkaisuilla ja siirtymällä uusiutuviin ja vähähiilisiin energiamuotoihin. Pääkonttorimme katolle rakennettavalla aurinkovoimalalla näytämme myös esimerkkiä ilmastotalkoissa, sanoo johtaja Esko Torsti Ilmarisesta.

Solnet Green Energy rakentaa Ilmarisen pääkonttorin, KOY Lepakon, katolle Helsingin suurimman kiinteistökohtaisen aurinkovoimalan, jonka huipputeho on 236 kWp. Kiinteistön katolle asennetaan noin 750 aurinkopaneelia, jotka tuottavat sähköä toimistorakennuksen omaan kulutukseen. Kesäkuukausina piikkituotannon aikaan voimalalla katetaan noin neljäsosa kiinteistön sähkötarpeesta. Älykäs aurinkovoimala takaa parhaan tuoton kaikissa olosuhteissa sekä alhaiset elinkaarikustannukset.

– Ilmarisen kanssa allekirjoitettu sopimus on tärkeä avaus suurten kiinteistösijoittajien aurinkosähkön hyödyntämiselle. Eläkeyhtiöillä on omistuksessaan paljon kiinteistöjä, joiden sijoitustuottoa he voivat parantaa aurinkoenergiainvestoinneilla. Älykkään voimalan edut ja nykyinen kustannustaso tekevät aurinkovoimalahankkeista loppuasiakkaalle taloudellisesti kannattavia sijoituksia, kertoo Kaj Kangasmäki Solnet Green Energy Oy:stä.

Aurinkovoimalan rakentaminen alkaa kesäkuussa ja aurinkosähkön tuotanto on täydessä käynnissä jo elokuun aikana.

Havainnekuva Ilmarisen aurinkovoimalasta
Solnetin havainnekuva Ilmarisen pääkonttorin katolle rakennettavasta aurinkovoimalasta.

Lisätietoja:

Esko Torsti, johtaja, listaamattomat sijoitukset, Ilmarinen, puh. 050 629 42
Kaj Kangasmäki, Founding Partner, Solnet Green Energy Oy, puh. 040 501 4429
Arttur Kulvik, Founding Partner, Solnet Green Energy Oy, puh. 050 342 7719