ELÄKEUUDISTUS JA KILPAILUKYKYSOPIMUS – MIKÄ MUUTTUU VUONNA 2017?

23.12.2016
|
Uutinen

Vuodenvaihde 2017 tuo useita muutoksia sekä työntekijöille että -antajille. Eläkeuudistuksen mukanaan tuomat lakimuutokset astuvat voimaa tammikuun alussa. Lisäksi kilpailukykypaketti tulee voimaan tammikuusta 2017 alkaen. Mitä kaikkea pitäisi muistaa? Ilmarisen asiantuntijat Nina Bruun ja Jaakko Kiander vastaavat.

1) Mitkä ovat keskeisimmät muutokset eläkeuudistuksessa?

Eläkeuudistuksen merkittävimpiä vaikutuksia on kolme:

1) Keskeisin muutos on eläkkeen kertyminen. Vuodesta 2017 alkaen eläke kertyy ansiotyöstä, yrittäjätoiminnasta ja palkattomista ajoista ikään katsomatta yhtä suurella prosentilla. Prosentti on 1,5. Aiemmin voimassa olleet niin sanotut superkarttumat poistuvat. Ne korvataan lykkäyskorotuksella, jota saa, kun jatkaa töissä vielä alimman eläkeiän jälkeen.

2) Jokaiselle ikäluokalle lasketaan oma henkilökohtainen eläkeikä. Vanhuuseläkkeelle ei enää voi jäädä 63-vuotiaana. Eläkeikä nousee asteittain 65 vuoteen. Uutta on myös, että jokaiselle määritellään myös tavoite-eläkeikä. Tämä eläkeikä on se ikä, jolloin eläkkeen saa täysimääräisenä ilman elinaikakerroinleikkurin vaikutusta. Esimerkiksi vuonna 2017 alin eläkeikä on 63 vuotta, tavoite-eläkeikä on 63 vuotta ja  9 kuukautta ja ylin eläkeikä 68 vuotta. Oman eläkearvion voi käydä tekemässä Ilmarisen verkkolaskurissa.

3) Eläkelajeista osa-aikaeläke lopetetaan. Sen tilalle tulee eläke nimeltä osittainen varhennettu vanhuuseläke. Osittainen varhennettu vanhuuseläke mahdollistaa oman kertyneen eläkkeen nostamisen osittain jo ennen vanhuuseläkeikää. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen voi aloittaa 61 vuoden iässä. Eläkelajilla mahdollistetaan työjouston lisääminen iän kertyessä. Uusi eläkelaji tulee arviomme mukaan olemaan hyvin suosittu. Osittainen varhennettu vanhuuseläke kuitenkin vähentää oman lopullisen vanhuuseläkkeen määrää, joten huolellinen eläkeajan toimeentulon suunnittelu kannattaa tehdä etukäteen, ennen kuin eläkettä hakee. Tässä apuna toimivat Ilmarisen eläkelaskurit.

Lue lisää aiheesta.

BONUS: Lisäksi vuonna 2017 on tulossa myös vähemmälle huomiolle jäänyt positiivinen muutos. Aiemmin työntekijän omasta palkastaan maksama vakuutusmaksuosuus on vähennetty eläkekertymässä käytettävästä palkasta. Vuodesta 2017 eteenpäin tätä vähennystä ei enää tehdä.

Testaa, miten eläkeuudistus vaikuttaa sinun eläkkeeseesi.

2) Millaisiin asioihin työnantajan pitää reagoida heti vuoden alussa?

Jos työnantajalla on töissä alle 18-vuotiaita työntekijöitä, tulee heidät vakuuttaa tammikuun alusta alkaen. Vuoden 2017 alusta eläkettä alkaa kertyä jo 17-vuotiaasta. Muista siis vakuuttaa nuoret kesäapulaiset!

3) Mitä muutoksia on tulossa vuonna 2018?

Vuosi 2018 on ensimmäinen vuosi, jolloin vanhuuseläkkeen eläkeikä on enemmän kuin aiemmin. Vuonna 1955 syntyneiden alin eläkeikä 63 vuotta ja 3 kuukautta.

Kannattaa kuitenkin pyrkiä jatkamaan työssä vähintäänkin tavoite-eläkeikään saakka. Tavoite-eläkeikä on esimerkiksi  vuonna 2018 vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttävillä 64 vuotta 1 kuukautta. Tällöin eläkkeen määrään lisätään lykkäyskorotus, joka kompensoi elinaikakerroinleikkurin vaikutuksen.

Eläkeuudistus tuo myös toisen uuden eläkelajin eli työuraeläkkeen 63 vuotta täyttäneille. Käytännössä näitä eläkkeitä voidaan myöntää vuodesta 2018 alkaen. Työuraeläke mahdollistaa sairastuneelle ikääntyneelle kertyneen eläkkeen ennen alinta vanhuuseläkeikää. Ehtona on, että henkilö on ollut vähintään 38 vuotta rasittuneisuutta aiheuttaneessa työssä. Muut sairauden perusteella myönnettävät etuudet pysyvät ennallaan.

4) Eläkevaihtoehdot tukevat työssä jatkamista ja jaksamista!

Eläkettä pitää aina hakea ja työntekijä voi itse päättää milloin eläkettä hakee. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen tarkoitus on kannustaa jatkamaan työssä pidempään. Työnantajan pitäisi pyrkiä järjestämään reosa-aikatyötä, jos se vain suinkin mahdollista. Tämä on mahdollista myös osittaisen työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla.

Työnantajan on hyvä muistaa, että varhaisessa vaiheessa havaittu työkyvyttömyyden uhka on mahdollista torjua ammatillisen kuntoutuksen avulla. Tällöin työntekijälle etsitään yhteistyössä työeläkeyhtiön kanssa uusia tehtäviä tai autetaan työntekijää kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin ja tätä kautta palauttamaan työntekijä työmarkkinoille. Lisätietoja kannattaa aktiivisesti kysyä omasta eläkeyhtiöstä!

5) Mitkä ovat keskeisimmät kilpailukykysopimuksen vaikutukset?

Kilpailukykysopimuksen myötä tulleesta työajan pidennyksestä sovitaan paikallisesti yrityksissä.

Osa työnantajan maksamasta työntekijän työeläkemaksusta siirtyy asteittain vuosina 2017–2020 maksettavaksi suoraan työntekijän palkasta. Vaikutus on pienehkö, mutta sen seurauksena työnantajan kokonaistyövoimakustannus alenee hieman. Kustannustason lasku parantaa kilpailukykyä. Valtio puolestaan kompensoi maksukorotuksen työntekijöille tuloveron kevennyksellä.

6) Mitä työnantajan pitää tietää kilpailukykysopimuksesta?

Kilpailukykysopimuksessa on sovittu, että työaika kasvaa 24 tuntia vuodessa. Jos työnantajalla on työntekijöitä, jotka ovat osa-aikaeläkkeellä, on syytä tarkistaa, etteivät työansiot nouse samalla kun työaika kasvaa.