ILMARINEN ON SIIRTÄNYT SIJOITUKSIAAN KIVIHIILESTÄ UUSIUTUVAAN ENERGIAAN

13.6.2016
|
Tiedote

Ilmarisen osakesalkun hiilijalanjälki on laskenut 27 prosenttia vuodesta 2015. Asia selvisi hiilijalanjäljen laskennassa, jonka Ilmarinen teetti sijoitussalkulleen nyt toista kertaa. Hiilijalanjälkeä on saatu pienennettyä vähentämällä sijoituksia kivihiileen ja lisäämällä sijoituksia uusiutuvaan energiaan panostaviin sähköyhtiöihin.

Hiilijalanjälki mittaa sijoituskohteiden kasvihuonepäästöjä vuoden aikana. Ilmarinen teetti hiilijalanjäljen laskennan suoralle osakesalkulleen ja korkosalkulleen. Yhteensä laskenta kattoi 17,3 miljardia euroa eli 48 % Ilmarisen 35,8 miljardin euron sijoitusvarallisuudesta laskentapäivänä 31.3.2016.

Ilmarisen suoran osakesalkun hiilijalanjälki laski 27 prosenttia viime vuodesta ja se on 353,8 CO2e-tonnia per miljoona sijoitettua euroa.

– Tulos on meistä varsin hyvä: hiilijalanjälki on 24 prosenttia pienempi kuin vertailuindeksillämme, sanoo Ilmarisen osake- ja rahastosijoituksista vastaava johtaja Matti Rusanen.

Hiilijalanjäljen pienentymiseen ovat vaikuttaneet Ilmarisen sijoitusvalinnat erityisesti sähkö- ja materiaalisektorilla.

– Osakeomistuksemme sähkö- ja energiayhtiöissä ovat linjassa sen tavoitteen kanssa, että ilmastonmuutosta tullaan rajoittamaan kahteen asteeseen. Olemme luopuneet sellaisten yhtiöiden osakkeista, joiden sähköntuotannosta yli 30 % tulee kivihiilestä. Tällä hetkellä uusiutuvan energian osuus ylittää jo kivihiilen osakesijoituksissamme. Tämä on osa sijoituksiin liittyvien riskien hallintaa ja linjassa tuottavan ja turvaavan sijoitustoiminnan kanssa, Rusanen kertoo.

Korkosalkun hiilijalanjälki oli mukana selvityksessä nyt ensimmäistä kertaa. Se oli 414,3 CO2e-tonnia per miljoona sijoitettua euroa.

Ilmarinen on sitoutunut hiiliriskien arviointiin osana vastuullista sijoittamista

Kuluvana vuotena Ilmarisen vastuullinen sijoittaminen on tehostunut erityisesti siksi, että sijoituspäätöksenteossa on otettu perinteisten taloudellisten analyysien rinnalla käyttöön yhtiökohtainen vastuullisuusluokitus.

– Ilmarisen tavoitteena on myös mahdollisuuksien mukaan edelleen kasvattaa uusiutuvan energian osuutta sijoituksissaan, Rusanen sanoo.

Ilmarinen on sitoutunut YK:n vastuullisen sijoittamisen verkosto PRI:n ja YK:n ympäristöohjelma UNEP:n tukemaan Montréal Carbon Pledge -aloitteeseen, jonka mukaisesti yhtiö laskee sijoitustensa hiilijalanjäljen vuosittain. Merkittävänä kiinteistösijoittajana Ilmarinen on myös ryhtynyt laskemaan asuntotuotantonsa rakentamisen aikaista hiilijalanjälkeä.

Lisäksi Ilmarinen on allekirjoittanut kansainvälisen CDP:n (entinen Carbon Disclosure Project) aloitteen ilmastoraportoinnista ja kehottaa sijoituskohteitaan raportoimaan kasvihuonepäästönsä CDP:lle. Yhtiö on jäsen myös suomalaisessa ilmastoedelläkävijöiden yhdistyksessä Climate Leadership Council'issa (CLC).

Ilmarinen valmistelee parhaillaan vastuullisen sijoittamisen ilmastoperiaatteita. Ne julkaistaan syksyllä.

Lisätietoja:

Matti Rusanen, johtaja, osake- ja rahastosijoitukset, p. 050 366 7461
Tiina Landau, vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko, p. 045 671 1286