ILMARINEN MYY EKOKEM-OMISTUKSENSA FORTUMILLE

27.5.2016
|
Tiedote

Ilmarinen myy omistuksensa kiertotalousyhtiö Ekokem Oyj:ssä energiayhtiö Fortum Oyj:lle. Ilmarinen on Ekokem Oyj:n kolmanneksi suurin omistaja 15,36 prosentin omistusosuudella. Osakekohtaisella 165 euron hinnalla kauppahinta Ilmariselle on noin 90 miljoonaa euroa.

Ilmarinen näkee, että yhtiöiden strategiat esimerkiksi puhtaan energian ratkaisujen alueella tukevat hyvin toisiaan. Myös teollisuudelle tarjottavat kestävät ratkaisut sekä uuden jäte- ja energialiiketoiminnan luominen ovat vahvasti läsnä molempien yhtiöiden strategiassa. Yhdistyminen mahdollistaa myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen.

Fortumin tarjoama kauppahinta yhtiöstä on kilpailukykyinen. Pitkäjänteisen, vastuullisen sijoittajan näkökulmasta kauppa on sekä taloudellisesti että toiminnallisesti hyvin perusteltu, sanoo Ilmarisen sijoitusjohtaja Mikko Mursula

Kaupan toteutuminen vaatii kilpailuviranomaisten hyväksynnän Suomessa ja Ruotsissa. Kauppa odotetaan saatettavan päätökseen tämän vuoden kolmannen neljänneksen aikana.

Ilmarisen lisäksi Suomen valtio, Suomen Kuntaliitto ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ovat ilmoittaneet myyvänsä omistuksensa Fortumille. Näiden neljän suurimman osakkeenomistajan yhteenlaskettu omistus vastaa yhteensä 81 prosenttia Ekokemin osakkeista.

Lisätietoja: Sijoitusjohtaja Mikko Mursula, puh. 050 380 3016