ILMARINEN PÄIVITTI YRITYSVASTUUN TAVOITTEENSA JA UUDISTI RAPORTTINSA

22.3.2016
|
Tiedote
image

Ilmarinen julkaisee ensimmäisenä suomalaisena työeläkeyhtiönä kansainvälisen GRI (Global Reporting Initiative) G4-ohjeiston mukaisen vastuullisuusraportin. Se ennakoi EU-direktiivin vaatimuksia ja peilaa yhtiön päivitettyjä yritysvastuun painopisteitä.

– Vastuullisuuden vaatimus vahvistuu koko ajan ja siitä on tullut entistä selvemmin kilpailutekijä myös Ilmariselle. Ilmarisen uuden strategian valmistelu antoi hyviä eväitä myös yritysvastuun painopisteiden ja tavoitteiden päivittämiseen, sanoo toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

– Strategiassa tunnistimme vastuullisuuden yhdeksi visiomme rakennuspalikoista: vastuullisuus kaikessa toiminnassa vahvistaa vetovoimaisuuttamme työeläkekumppanina ja tukee tehokasta liiketoimintaa. Koko liiketoimintamme perustuu luottamukseen ja luottamus puolestaan rakentuu vastuulliselle toiminnalle, Ritakallio kiteyttää.

Entistä vahvemman strategiakytköksen lisäksi Ilmarinen on päivittänyt yritysvastuun painopisteet vastaamaan paremmin sidosryhmien odotuksia ja vastuullisuuden megatrendejä. Vastuullisuus on myös pitkään ollut yksi yhtiön arvoista.

Sijoituskohteiden vastuullisuusluokitukset yksi vuoden 2015 edistysaskeleista

Vuonna 2015 Ilmarinen otti käyttöön uudet vastuullisuusluokitukset sijoitustoiminnassa. Kunkin sijoituskohteen vastuullisuusluokitus ja siihen liittyvä sisäinen ja ulkoinen vastuullisuusanalyysi ovat nyt salkunhoitajien nähtävillä yrityksen taloudellisten lukujen rinnalla. Vastuullisuusluokitukset kattavat 91 % listatuista osakesijoituksista.

– Vastuullisuusluokitusten integrointi taloudellisten lukujen rinnalle Ilmarisen käyttämiin tietojärjestelmiin on merkittävä edistysaskel, sillä se auttaa salkunhoitajia ottamaan yritysvastuuasiat systemaattisesti huomioon sijoituspäätöksenteossa. Silloin kun yrityksellä on heikko vastuullisuusluokitus, teemme aina lisäselvityksiä ennen mahdollista sijoituspäätöstä, Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen senior-analyytikko Tiina Landau kertoo.

Vastuullisuusraportti uudistui, kooste korvaa vuosikertomuksen

Ilmarinen on julkaissut yritysvastuuraportin muotoon tehdyn vuosikertomuksen jo vuodesta 2007 lähtien. Nyt julkaistu raportti on entistä kattavampi ja täyttää GRI (Global Reporting Initiative) G4-ohjeiston kriteerit.

Yritysvastuuraportti kuvaa, miten vastuullisuus on toteutunut Ilmarisen toiminnassa vuoden 2015 aikana ja miten toimintaa on tarkoitus kehittää. Raportti kattaa yritysvastuun päivitetyt painopisteet: yhteiskunnallisen perustehtävän laadukkaan hoitamisen, parhaan asiakaskokemuksen luomisen, vastuullisen sijoittamisen, houkuttelevuuden ja vastuullisuuden työnantajana, liiketoiminnan eettiset periaatteet ja läpinäkyvyyden.

– Muuta raporttia emme sitten julkaisekaan. Olemme kuitenkin rakentaneet verkkoon koosteen, josta löytyvät niin tilinpäätöstiedot kuin avainluvutkin. Kooste linkittää lukijat vuotta 2015 koskeviin digitaalisiin sisältöihin kaikissa Ilmarisen kanavissa, kuvaa Päivi Sihvola, joka vastaa Ilmarisessa sekä viestinnästä että yritysvastuusta.

Tutustu yritysvastuuraporttiin ja vuosikoosteeseen osoitteessa http://vuosikertomus.ilmarinen.fi/.

Katso myös Timo Ritakallion video yritysvastuun uudistuksesta.

Lisätietoja

Päivi Sihvola, johtaja, viestintä, markkinointi ja HR, puh. 010 284 3590, 040 757 4992