ILMARISEN PUUSTINEN: PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ, YHÄ USEAMMALLE, PIENEMMILLÄ KUSTANNUKSILLA

29.9.2016
|
Uutinen
image

Ilmarinen tähtää yhä tehokkaampiin toimintatapoihin ja parempiin palveluihin, linjaa yhtiön uusi asiakkuuksista vastaava johtaja Pekka Puustinen. – Työhyvinvoinnissa tulemme moninkertaistamaan vaikuttavuuden ja puolittamaan kustannukset, hän lupaa.

Ilmarisen vastanimitetty asiakkuusjohtaja Pekka Puustinen näkee, että uudet digitaaliset toimintatavat ovat keskeisessä roolissa myös yhtiön työhyvinvointipalveluissa.

− Toimintamme työkyvyn edistämisessä on sekä laadukasta että vaikuttavaa. Jatkossa sen on oltava myös entistä kattavampaa ja kustannustehokkaampaa. Aiommekin lähivuosina puolittaa työhyvinvointipalveluihin käytetyn rahasumman ja vastaavasti moninkertaistaa palvelun kattavuuden, Puustinen lupaa.

Puustinen painottaa, että työkykyä edistävän palvelun on oltava tulevaisuudessa kaikkien saatavilla. Tämä on avainkysymys myös koko suomalaisen yhteiskunnan kannalta.

− Tutkimusten mukaan työkykyongelmat aiheuttavat yhteiskunnassamme useiden miljardien kustannukset vuosittain. Kun asiakkaanamme on yli kolmannes suomalaisista yrityksistä, vaikuttavuutemme työn tuottavuuteen ja sitä kautta suomalaiseen talouskasvuun ja hyvinvointiin on merkittävä. Tämän asian huomiotta jättäminen tuo kalliin laskun suomalaisille yrityksille, työntekijöille ja lopulta eläkeläisille.

Puustinen vakuuttaa, että tavoite on täysin realistinen. Tällä hetkellä Ilmarisen työkykypalveluiden vaikutuspiirissä on noin 160 000 asiakasyritysten työntekijää. Digitaalisten kanavien kautta työhyvinvoinnin osaaminen voidaan siirtää asiakkaiden arkeen entistä tehokkaammin.

Aikaisempina vuosina Ilmarinen on käyttänyt työkykyriskin pienentämiseen tähtäävään palveluun noin kymmenen miljoonaa euroa vuosittain. Tällä on todistetusti saavutettu erittäin hyviä tuloksia. Samaan aikaan Ilmarinen on maksanut työkyvyttömyyseläkkeitä kuitenkin yli 400 miljoonaa euroa vuodessa.

− Olemme kymmenessä vuodessa onnistuneet vähentämään työkyvyttömyyseläkkeitä ja työkyvyttömyyden kuluja noin 30 %. Tulos voidaan jatkossa tehdä entistä pienemmillä kustannuksilla, vakuuttaa Puustinen.

Kattava oma osaaminen sekä korkea asiakastyytyväisyys ovat olleet Ilmarisen työhyvinvointitoiminnan vahvuuksia. Näin tulee olemaan jatkossakin, Puustinen painottaa. Myös vaikuttavuuden seurantaan panostetaan entistä voimakkaammin.

− Seurannassa olemme havainneet, että systemaattisilla toimilla voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia yrityksen työkykyriskin vähentämisessä. Jatkossa tulemme hyödyntämään tätä dataa entistä enemmän ja annamme tietoa myös asiakasyritystemme hyödynnettäväksi.

Tutustu tarkemmin Ilmarisen työhyvinvointitoimintaan ja sen tuloksiin.