ILMARISEN TALOUSENNUSTE: SUOMEN TALOUDEN ELPYMINEN VAUHDITTUU

11.10.2016
|
Tiedote

Ilmarisen talousennusteen mukaan Suomen talouden elpyminen vauhdittuu hieman vuosina 2016–2017. Talouskasvun moottorina on kotimaisten rakennusinvestointien kasvu. Myös viennin ennustetaan lähtevän maltilliseen nousuun, ja yritysten kasvunäkymät ovat paremmat kuin moneen vuoteen.

Ilmarinen ennustaa kuluvalle vuodelle yhden prosentin ja ensi vuodelle 1,5 prosentin talouskasvua. Talouden elpymistä vauhdittavat erityisesti viime vuonna käynnistynyt rakennusinvestointien voimakas kasvu sekä yksityinen kulutus.

–  Suurelta osin kyse on asuntorakentamisesta, mutta myös liike- ja toimitilarakentaminen on kasvussa suurten kauppakeskushankkeiden vuoksi. Teollisuuden kone- ja laiteinvestoinneissa odotetaan kasvua ensi vuodelle, sanoo Ilmarisen taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Jaakko Kiander.

Yksityisen kulutuksen taustalla puolestaan on kotitalouksien vahvistuva luottamus sekä ostovoiman vakaa kehitys, jota poikkeuksellisen matalat korot ja inflaatio tukevat. Hallituksen lupaamien tuloverokevennysten ansioista ostovoima ei myöskään ensi vuonna supistu, vaikka sosiaalivakuutusmaksut kiristyvät ja palkankorotuksia ei ole luvassa.

Maailmantalouden näkymät jatkuvat epävakaina, ja Euroopassa epävarmuutta lisäävät pankkisektorin ongelmat sekä Britannian päätös erota EU:sta. Heikko talouskehitys on jo pitkään vaivannut useimpia Suomelle tärkeitä vientimaita.

–  Tärkeimmän markkina-alueen eli Euroopan talouksien odotetaan kuitenkin lähivuosina pääsevän kasvu-uralle. Kun samanaikaisesti kilpailukykysopimus alentaa työvoimakustannuksia, voi Suomen viennin ennustaa lähtevän ensi vuonna maltilliseen kasvuun, Kiander sanoo.

Yritysten näkymät paranemassa

Yritysten kasvunäkymät ovat tällä hetkellä paremmat kuin moneen vuoteen. Vaikka nopeaa kasvua ei ole näköpiirissä, on sitkeä taantuma nyt kuitenkin päättymässä. Työvoimakustannukset alenevat selvästi ensi vuonna ja sosiaalivakuutusmaksut vielä sen jälkeen asteittain vuoteen 2020 asti.

–  Kilpailukyvyn paraneminen avittaa erityisesti vientiyrityksiä, ja talouden yleinen elpyminen yhdistettynä historiallisen alhaiseen korkotasoon kannustaa nyt investointeihin, Kiander sanoo.

Työllisyyden kehitykseen vaikuttaa se, miten kilpailukykysopimukseen sisältyvä vuosityöajan pidennys toteutetaan ja miten se vaikuttaa yritysten työvoiman käyttöön. Työllisten määrä on kuluvan vuoden aikana kääntynyt lievään kasvuun ja kehityksen ennustetaan jatkuvan ensi vuonna. 

–  Työllisyysaste kohoaa vähitellen, mutta hallituksen asettama tavoite 72 prosentin työllisyysasteesta ei kuitenkaan vielä ole näköpiirissä, Kiander sanoo. 

Ilmarisen syksyn talousennuste julkistettiin tiistaina 11. lokakuuta Tampereella Kasvun eväät -seminaarin yhteydessä. Ilmarisen ensimmäinen talousennuste ilmestyi viime keväänä ja jatkossa ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa: keväisin ja syksyisin. Talousennusteeseen on koottu kasvun ja työllisyyden näkymiä erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ajatellen. 

 

Lisätietoja:

Jaakko Kiander, johtaja, talous ja hallinto, p. 050 583 8599
Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 571 2309

Liitteet:

Ilmarisen talousennuste syksy 2016 (pdf)
Jaakko Kianderin esitys Kasvun eväät -seminaarissa 11.10.2016