ILMARISEN TALOUSENNUSTE: SUOMEN TALOUS KASVAA YHDEN PROSENTIN LÄHIVUOSINA

24.5.2016
|
Tiedote
image

Ilmarisen uuden talousennusteen mukaan Suomen talous jatkaa hidasta kasvuaan vuosina 2016–2017. Myös työllisyys on paranemassa hieman. Yritysten kasvunäkymät eivät enää heikkene, vaan ne ovat paremmat kuin moneen vuoteen.

Ilmarisen talousennuste povaa yhden prosentin vuotuista kasvua vuosille 2016–2017. Kasvun ajurina ei edelleenkään ole ulkomaankauppa vaan investoinnit kotimaassa.

– Asunto- ja kauppakeskusrakentaminen ovat vahvassa kasvussa. Lisäksi teollisuuden kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat hieman, sanoo Ilmarisen taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Jaakko Kiander.

Ilmarisen ennusteen mukaan myös työllisyydessä on odotettavissa hienoinen käänne parempaan. Työllisyys kasvaa lähivuosina hiukan ja samalla työttömyys kääntyy hitaaseen laskuun.

– Työllisyyden kehitykseen vaikuttaa se, millä tavoin työmarkkinajärjestöjen neuvottelemaan kilpailukykysopimukseen sisältyvä 24 tunnin vuosityöajan pidennys toteutetaan ja miten se vaikuttaa yritysten työvoiman käyttöön. Yhteiskuntasopimus parantaa kilpailukykyä täysimääräisesti vasta vuoden 2017 jälkeen, Kiander uskoo.

Yrityksillä paranevia kasvunäkymiä

Myös yrityksille on odotettavissa valoa tunnelin päässä. Kianderin mukaan yritysten kasvunäkymät ovat tällä hetkellä paremmat kuin moneen vuoteen.

– Useiden vuosien heikko jakso on takanapäin ja viime vuosien sitkeä taantuma loppumassa. Yritysten työvoimakustannukset alenevat ensi vuonna ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksut alenevat asteittain vuoteen 2020 asti, Kiander sanoo.

Viennin kilpailukyky parantuu niin ikään vähitellen. Samaan aikaan on lisäksi odotettavissa tärkeimmän markkina-alueen eli Euroopan talouksien pääseminen uudelle kasvu-uralle. Talouskehitykseen liittyy kuitenkin riskejä:

– Merkittäviä ovat poliittiset riskit, kuten Britannian EU-äänestys ja USA:n presidentinvaalit. Lisäksi kotitalouksien velkaantuminen on korkea useassa Euroopan maassa ja Italian pankkien tilanne on heikko, Kiander arvioi.

Ilmarinen julkistaa tänään ensimmäisen kerran ilmestynyttä talousennustettaan jatkossa kahdesti vuodessa: keväisin ja syksyisin. Talousennusteeseen on koottu kasvun ja työllisyyden näkymiä erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä ajatellen.

Lisätietoja:

Jaakko Kiander, johtaja, talous ja hallinto, p. 050 583 8599
Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 571 2309

LIITTEET:

Ilmarisen talousennuste, kevät 2016

Talousennusteen ppt-setti (Jaakko Kianderin esitys Oulussa 24.5.2016)