MITÄ YRITTÄJÄN KANNATTAA TIETÄÄ ELÄKEUUDISTUKSESTA?

3.1.2017
|
Artikkeli
image

Eläkeuudistus astui voimaan vuoden alusta. Lue tästä, mitä yrittäjän kannattaa uudistuksesta tietää!

1) Eläkeuudistus ei muuta perusprinsiippiä: eläke karttuu työstä ja yrittäjän eläke perustuu työtuloon. Mitä pidempään ja suuremmalla työtulolla töitä tekee, sen parempi eläke.

2) Eläkettä karttuu jatkossa aina 1,5 prosenttia vuodessa*. Siis saman verran kaikenikäisille.

* Tosin siirtymäaikana vuoteen 2025 saakka 53–62 -vuotiaille kertyy eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa.

Myös yrittäjän eläkemaksut ovat samansuuruiset eri-ikäisillä yrittäjillä – tosin vasta vuodesta 2025 alkaen.

Pidä työtulosi oikealla tasolla

Näin ollen on entistä olennaisempaa, että yrittäjä pitää työtulonsa oikealla tasolla koko yrittäjäuransa ajan – työtulon nostaminen vasta eläkeiän lähestyessä ei riitä turvaamaan yrittäjälle kohtuullista eläkettä.

3) Tämän ehkä tiesitkin jo: eläkeikä nousee. Vuonna 2018 alin eläkeikä on 63 vuotta 3 kuukautta. Siitä eteenpäin eläkeikä nousee joka vuosi kolmella kuukaudella, kunnes vuonna 2025 alin eläkeikä on 65 vuotta ja ylin 70 vuotta. Yrittäjä voi jäädä eläkkeelle valitsemanaan ajankohtana alimman ja ylimmän vanhuuseläkeiän välillä.

Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä muuttuu edelleen. Se sidotaan elinajan kehitykseen ja vahvistetaan jokaiselle ikäluokalle erikseen. Voit arvioida oman eläkeikäsi ja eläkkeesi määrän laskurillamme.

4) Eläkkeelle osittain? Onnistuu! Osa-aikaeläke poistui ja sen tilalla on osittainen (varhennettu) vanhuuseläke yli 61-vuotiaille. Määrä on joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä. Osittaisen vanhuuseläkkeen "erikoisuus" on, että se ei ole sidottu työmäärän vähentämiseen. Yrittäjä voi nostaa osittaista vanhuuseläkettä ja tehdä työtä täysipäiväisesti tai ei yhtään – tai mitä tahansa siltä väliltä.

5) Yli 18-vuotiaan yrittäjätyö pitää eläkevakuuttaa nyt ja tulevaisuudessa. Sen sijaan eläkeuudistus muutti työntekijän vakuuttamisen alaikärajaa: se on nyt 17 vuotta. Jos siis työllistät esimerkiksi kesätyöntekijän, muista muuttunut ikäraja.