ONNISTUJA OTTAA RISKEJÄ

8.3.2016
|
Tiedote

Laman nujertamiseen tarvitaan rohkeutta ja riskinottoa. Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg kehottaakin Suomea ottamaan jalan pois jarrulta. Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallion mukaan kotimaisia työpaikkoja voisi syntyä nopeastikin ripeillä päätöksillä.

Suomen talouskasvun vahvistaminen vaatii rohkeita päätöksiä, painottaa Ruotsin entinen valtiovarainministeri ja nykyinen Citin advisor, ekonomisti Anders Borg.

– Sekä investointeja että nopeasti kasvavia yrityksiä on nyt liian vähän, joten liiketoimintaympäristöä pitää ehdottomasti parantaa. Talouskasvua edistäisivät myös työmarkkinoiden joustavuuden ja työllisyyden lisääminen, Borg sanoo.

Hän muistuttaa, että kasvun ruokkimiseksi tarvitaan rohkeutta tehdä rakenteellisia muutoksia.

– Nuorten täytyy päästä työmarkkinoille aiemmin, naisten integroitua sinne paremmin ja vanhempien ihmisten tulee pysyä työmarkkinoilla nykyistä pidempään. Tarvitaan yrittäjyyttä suosivaa ilmapiiriä ja kilpailukyvyn kohentamista. Myös tuottavuutta täytyy parantaa.

Tärkeintä nyt Borgin mukaan olisi katkaista pysähtyneisyyden pitkä kausi.

– Riskeistä suurin on se, että tehdään liian vähän liian myöhään. Täytyy olla valmius tehdä vaikeitakin päätöksiä, jotta vältytään jumittumasta tällaiseen tilanteeseen.

Mitä yritykset voivat tehdä?

Riskejä on otettava, jos mielii menestyä. Siksi suomalaisten yritysten pitäisi olla valmiita ottamaan enemmän taloudellista riskiä, jotta Suomi saataisiin nousuun. Nyt täytyisi uskaltaa investoida, panostaa tuotekehitykseen ja tähdätä kansainvälistymiseen.

Näin kiteyttää Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio. Hän muistuttaa, että Suomessa on paljon kykyä ja osaamista riskinoton taustaksi, mutta halu riskinottoon on heikompi.

Ritakallion mukaan suomalaisten yritysten menestys piilee halussa kansainvälistyä. Vankka teknologinen osaaminen tuo suomalaisille selvää kilpailuetua kansainvälisillä digitalisoituvilla markkinoilla.

– Digitalisaatio luo paljon uusia mahdollisuuksia, joihin meillä on jo valtavasti hyvää osaamista. Toinen merkittävä alue on ilmastonmuutos, jonka ehkäisy vaatii uusia, innovatiivisia energiaratkaisuja.

Myös EY:n toimitusjohtaja Jaakko Hirvola uskoo, että tulevaisuudessa Suomen kasvu voi perustua vain johtavaan osaamiseen digitalisoituvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Hän myös kannustaa suomalaisia yrityksiä ottamaan riskiä.

– Johdon kannattaa siirtää päähuomio niistä riskeistä, jotka halutaan välittää, niihin riskeihin, jotka halutaan ottaa. Kasvu – niin orgaanisesti kuin yritysostoin – edellyttää rohkeutta ja viisautta ottaa oikeat riskit, Jaakko Hirvola sanoo.

Suomalainen hyvä osaaminen, kielitaito ja korkea koulutustaso ovat ykkösvaltteja maailmalla, mutta itseluottamuksessa olisi voimistamisen varaa.

– Tarvitsemme ehdottomasti parempaa itsetuntoa. Meidän pitäisi luottaa itseemme, sillä olemme vahvoilla monissa keskeisissä asioissa, Ritakallio korostaa.

Infra tarvitsee tekijöitä

Poliittisten päättäjien tulee omaksua sama rohkea asenne ja tukea riskinottoa muun muassa verotusmekanismien kautta ja liiallista sääntelyä purkamalla.

– Tiukka sääntely tekee esimerkiksi rakentamisesta kallista. Se pitää asuntojen hinnan korkealla, mikä puolestaan jarruttaa työmarkkinoita, Ritakallio esimerkittää.

Hänen mukaansa valtiolla olisi nyt sopiva hetki työllistää ihmisiä infrastruktuurin tehostamisessa. Ritakallio ehdottaa yhdeksi vaihtoehdoksi valtion omistaman tieverkoston yhtiöittämistä. Tällöin tieverkoston kunnossapito ja uudet investoinnit voitaisiin hoitaa kuntoon yksityisellä rahoituksella.

– Se loisi nopeasti työpaikkoja. Yhtiö saisi edullista lainaa markkinoilta ja eläkerahakin olisi kiinnostunut sijoittamaan pääomaa tällaisiin hankkeisiin. Uusi malli mahdollistaisi joustavat investoinnit juuri silloin, kun niille on tarve.

Ritakallio tähdentää, että ulkomaiset sijoitukset Suomeen vaativat houkuttelevan ympäristön. Hän on yhtä mieltä Anders Borgin kanssa siitä, että erityisesti hankalina aikoina tarvitaan rohkeutta tehdä suuria päätöksiä.

Teemasta keskustellaan Ilmarisen ja EY:n järjestämässä FOKUS 2016-seminaarissa tiistaina 8.3.2106.

Lisätietoja:

Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Ilmarinen, puh. 010 284 3838, 0500 536 346
Jaakko Hirvola, toimitusjohtaja, EY Suomi, puh. 0400 633 751