ELÄKEUUDISTUS 2017: MITEN TOIMII OSITTAINEN VANHUUSELÄKE - KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ

7.12.2016
|
Artikkeli
image

Uudenlainen eläkelaji eli osittainen varhennettu vanhuuseläke tulee voimaan eläkeuudistuksen 2017 myötä. Uusi eläkelaji toimii joustavammin kuin osa-aikaeläke. Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja vuonna 2017 on 61 vuotta, ja sille voi jäädä 1.2.2017 alkaen.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle työntekijä voi hakeutua itse. Jos työntekijä haluaa vähentää työtään osa-aikaiseksi, siitä pitää sopia erikseen työnantajan  kanssa.  Osittaisen vanhuuseläkkeen idea on, että helpottamalla työkuormaa ja tuomalla joustoa eläkkeisiin, työntekijät jaksaisivat työssään pidempään. Tämän vuoksi on suositeltavaa, että työnantaja suostuisi osa-aikatyöhön. Jos työntekijä haluaa työskennellä täysipäiväisesti osittaisen vanhuuseläkkeen aikana, sekin on mahdollista, sillä myönnetty eläke ei edellytä työn vähentämistä.

Eläkeyhtiöltä ei tietoa työnantajalle

Työntekijä hakee osittaista vanhuuseläkettä suoraan eläkeyhtiöltä. Työnantaja ei enää saa eläkeyhtiöltä tietoa hakemuksesta, eikä työntekijän tarvitse välttämättä kertoa eläkkeestä työnantajalle.

Rajoituksia työn tekemiselle ei enää ole, eikä työn tekemistä enää valvota. Sen sijaan aikaisemmin myönnetyllä vanhan lain mukaisella osa-aikaeläkkeellä olevien kohdalla lainsäädäntö ei muutu eli heillä ansiorajat säilyvät, ja jos ylityksiä tulee, niitä pitää seurata ja ilmoittaa niistä eläkeyhtiöön.

Normaalit vakuutukset ja palkka työn mukaan

Osittaisella vanhuuseläkkeellä olevalle palkka maksetaan työajan mukaisesti. Työskentely vakuutetaan normaalisti ja työstä karttuu eläkettä.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä oleva voi jatkaa työssä ylimpään eläkeikään asti. Jos työpaikalla on lomautuksia tai irtisanomisia, osittaisella työeläkkeellä olevaa koskevat samat lakipykälät kuin muitakin työssä olevia.

Myös sairaustapauksissa pätevät samat lait kuin muillakin työntekijöillä. Osittaisella vanhuuseläkkeellä olevalla on mahdollisuus hakea sairasajanpalkat ja myöhemmin myös työkyvyttömyyseläkettä.

Osittaisesta vanhuuseläkkeestä menee vero ja sitä varten pitää hankkia oma verokortti.

Sovi ajoissa

Työnantajan ja työntekijän kannattaa sopia hyvissä ajoin osa-aikaistamisesta. Osittaista vanhuuseläkettä kannattaa hakea noin kuukautta ennen eläkkeen alkamista.  Hakemus kannattaa tehdä eläkeyhtiön verkkosivujen kautta.

Ennen osittaisen vanhuuseläkkeen hakemista kannattaa laskea ja miettiä tarkasti, miten osittainen vanhuuseläke vaikuttaa omaan eläketurvaan. Osittainen vanhuuseläke vaikuttaa lopulliseen vanhuuseläkkeeseen pienentävästi.  Laskelmia voi tehdä Ilmarisen nettisivuilta löytyvällä laskurilla.

Kun osittainen vanhuuseläke on myönnetty ja tästä kulunut 3 kuukautta,  eläkettä ei voi enää peruuttaa. Työntekijä voi hakea osittaista vanhuuseläkettä joko 25 % tai 50 %. Jos työntekijä hakee ensin 25 % osittaista vanhuuseläkettä, sen voi myöhemmin korottaa 50 %.  Toisin päin muutosta ei voi tehdä.

Osittaisen vanhuuseläkkeen voi hakea myös, vaikka olisi jo täyttänyt alimman vanhuuseläkeiän. Tällöin saa jo karttuneesta vanhuuseläkkeestä maksuun 25 % tai 50 % ilman varhennusta ja työskentelystä karttuu lisää eläkettä lykkäyskorotuksen kera.

Lue lisää