UUTTA VAUHTIA ILMARISEN JA KOKO TYÖELÄKEALAN KEHITTÄMISEEN

11.1.2016
|
Tiedote

Ilmarinen haluaa ottaa uudenlaisen roolin suomalaisten yritysten kasvun ja menestyksen tukemisessa sekä tehdä työeläkevakuuttamisesta läpinäkyvämpää. Yhtiön uusi kehitysalusta Wauhdittamo tuo ketteryyttä ja ottaa myös asiakkaat mukaan palveluiden kehittämiseen.

– Ilmarisen vuosille 2016–2020 ulottuvan strategian mukaan keskitymme edelleen sijoittamaan menestyksekkäästi ja kasvamaan kannattavasti, mutta näiden lisäksi fokuksemme on digitaalisessa palvelemisessa ja työyhteisömme energisoinnissa. Erityisesti kaksi viimeksi mainittua teemaa vaativat uudenlaisia tapoja toimia, toimitusjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

Uusi Wauhdittamo-niminen kehittämistapa tuo Ilmariseen ketteriä toimintamalleja, joiden avulla strategia muuttuu konkreettisiksi teoiksi ja asiakkaita hyödyttäviksi palveluiksi.

Uusia palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa

Wauhdittamon avulla Ilmarinen kehittää digitaalisia palveluita yhdessä, organisaatiorajat ylittäen ja avoimesti. Tavoitteena on tehdä työeläkevakuuttamisesta läpinäkyvämpää ja ottaa asiakkaat alusta asti mukaan kehittämään heille arvokkaita palveluja.

– Uskomme, että tällainen tapa toimia on hyvä esimerkki työeläkealalle. Haluamme olla etulinjassa muuttamassa suomalaista eläkevakuutusalaa läpinäkyvämmäksi, osallistavammaksi ja yhteiskuntaa paremmin palvelevaksi, Wauhdittamoa vetävä kehitysjohtaja Pekka Puustinen kertoo.

Wauhdittamon keskiössä ovat toimintatapojen muutokset, joita digitaalitalous myös työeläkeyhtiöiltä edellyttää.

– Wauhdittamo muuttaa tapaamme tehdä työtä. Digitalisoimme prosessejamme ja työskentelemme nykyaikaisin keinoin. Näin kykenemme hoitamaan perustehtäväämme eli työeläkkeiden hoitoa tehokkaammin, Puustinen sanoo.

Ilmarinen tukee suomalaisten yritysten kasvua ja menestystä

Wauhdittamon myötä Ilmarinen tuo uudenlaista vauhtia koko työeläkealalle.

– Haluamme ottaa vahvan roolin suomalaisten yritysten kasvun ja menestyksen tukemisessa. Työeläkeyhtiö on merkittävä yhteiskunnallinen toimija, jolla on vastuu edistää suomalaista yrityselämää. Tavoitteemme on terve, moderni ja tehokas työelämä, Timo Ritakallio sanoo.

Puustinen painottaa, että digitalisaation avulla Ilmarisen asiantuntemus ja osaaminen on mahdollista siirtää konkreettisesti asiakkaiden arkeen.

– Kehitämme Wauhdittamossa digipalveluita, joilla helpotamme yritysten, työntekijöiden ja yrittäjien arkea. Uudet palvelut hyödyttävät paitsi Ilmarista, myös koko yhteiskuntaa ja Suomen taloutta, Puustinen jatkaa.

Tavoitteena on muuttaa myös Ilmarisen omia toimintatapoja.

– Haluamme tehdä Ilmarisesta yrityksen, joka parantaa jatkuvasti toimintaansa yhdessä kaiken kokoisten asiakkaiden kanssa, Ritakallio summaa.

Mikä Wauhdittamo on? Lue lisää: www.ilmarinen.fi/wauhdittamo

Lisätietoja
Pekka Puustinen, kehitysjohtaja, p. 040 839 0813