ASIAKASHYVITYSTEN SUMMA NOUSEE

21.2.2017
|
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on vahvistanut uudet yhtiökohtaiset asiakashyvitysperusteet työeläkeyhtiöille. Ne kirittävät yhtiöitä entistä kustannustehokkaampaan toimintaan. Lisäksi Ilmarisen asiakkailleen maksamien asiakashyvitysten kokonaismäärä nousee jatkossa arviolta 10 miljoonalla eurolla vuodessa – summa oli 102 miljoonaa vuodelta 2016.

Asiakashyvitykset ovat työeläkeyhtiöiden asiakkailleen jakamaa ylijäämää, jota kertyy yhtiön toiminnan tehokkuudesta ja sijoitustuotoista. Hyvitykset annetaan maksun alennuksina aina vakuutuskautta seuraavana kalenterivuonna.

Kustannustehokkuus palkitsee asiakkaita

Uudessa mallissa asiakashyvityksiin käytettävä summa kasvaa, kun työeläkeyhtiö voi jakaa kustannustehokkuudesta syntyvän hoitokustannusylijäämän kokonaisuudessaan asiakkailleen.

Tämä kasvattaa Ilmarisen asiakashyvityksiä ensi vuonna arviolta 10 miljoonaa euroa. Tehokkuuden lisäksi hyvitysten suuruuteen vaikuttaa yhtiön vakavaraisuus.

– Olemme viime vuosina panostaneet voimakkaasti toimintamme tehostamiseen. Tuloksesta nauttivat entistä enemmän nyt asiakkaamme. Jaamme tehokkuudesta syntyvän hoitokustannusylijäämän kokonaisuudessaan takaisin asiakkaillemme, kertoo Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja Pekka Puustinen.

Asiakashyvityksistä etua kaikille asiakkaille

Hyvitysten enimmäismäärä määräytyy edelleen samoin perustein kaikissa työeläkeyhtiöissä. Jatkossa kukin yhtiö kuitenkin määrittelee itsenäisesti, kuinka se jakaa hyvitykset asiakkailleen. Hyvityksissä on aina kuitenkin sovellettava kohtuusperiaatetta ja yhdenvertaisuutta. Muutos edistää alan kilpailua ja kustannustehokkuutta.

Ilmarisen hyvitysmallissa painottuu toiminnan tehokkuuden lisäksi oikeudenmukaisuus. 

– Olemme asiakkaidemme omistama yhtiö. Siksi haluamme varmistaa, että hyvitykset tuovat etua asiakkaillemme.  Ilmarisen uudet hyvitysperusteet huomioivat aikaisempaa tasapuolisemmin sekä vanhat että uudemmat asiakkaat.

Uudet yhtiökohtaiset asiakashyvitykset tulevat voimaan vuonna 2018, eli käytännössä muutos näkyy asiakkaille ensimmäisen kerran vuonna 2019 maksettavissa hyvityksissä.  Tietoa omista hyvityksistään asiakkaat saavat loppuvuonna 2018 tehtävässä ennakkomaksulaskennassa.

Jälkihyvitykset pienenevät

STM on vahvistanut myös kaikkia työeläkeyhtiöitä koskevat muutokset ns. jälkihyvityksiin, joita maksetaan työeläkeyhtiöiden asiakkaille työeläkevakuutuksen päättymisen yhteydessä. 

Jatkossa asiakas saa päättymisvuodelta hyvityksen samoin perustein kuin vakuutuksen jatkuessa. Yhtiökohtaisista eroista johtuen päättymisvuoden jälkeen maksettava hyvitys on noin puolet aiemmasta. Jälkihyvityksiä maksetaan asiakkaalle enintään kolme vuotta vakuutuksen irtisanomisen jälkeen.

Jälkihyvityksiä koskevia uusia sääntöjä sovelletaan ensi vuodesta alkaen ja ne koskevat 31.12.2016 jälkeen siirtoon päättyviä vakuutuksia.