European Money Week edistää finanssiosaamista myös Suomessa

27.3.2017
|
Uutinen

Finanssiosaamisen edistämisen teemaviikko European Money Week alkaa tänään. Teemaviikon aikana 34 Euroopan maata tuo esille jo kolmatta kertaa omia hyviä kansallisia käytäntöjään ja tapahtumia finanssiosaamisen edistämiseksi. Ilmarinen ja Finanssialan Keskusliitto (FK) jäsenyhtiöineen ovat mukana tapahtumassa.

Ilmarinen neuvoo asiakasyrityksiä ja niiden työntekijöitä jakamalla osaamistaan työelämän kehittämiseen liittyvissä hankkeissa. Myös eläkkeelle siirtymisen vaihtoehdoista ja taloudellisista vaikutuksista opastaminen auttaa työntekijöitä oman talouden hallinnassa eläkkeelle siirtymistä suunnitellessa ja sen jälkeen. Ilmarisen Wauhdittamossa kehitetään työelämää yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhteiselle alustalle on koottu jo 80 ideaa asiakkaiden arjen ja työn helpottamiseksi. Slushin innovaatiokilpailussa korkeakouluopiskelijat ympäri Suomen ratkoivat eri toimialojen digihaasteita. Ilmarisen sparraama opiskelijatiimi voitti kilpailun, ja yhteistyötä opiskelijoiden kanssa jatketaan edelleen.

Nuorten talousosaamisen edistäminen on yksi finanssialan tärkeitä vastuullisuusteemoja. Suomalaisilla tulee olla hyvät tiedot ja taidot oman talouden hallinnassa sekä käsitys markkinoiden toimintaperiaatteista. FK:n valtakunnallinen peruskoulun yläasteelle tarkoitetun Zaldo-taloustaitokilpailun voittajaluokka julkistetaan keskiviikkona 29.3. 

Eri Euroopan maiden finanssiosaamishankkeita voi teemaviikon aikana seurata twitterissä. Käyttäjä @EUMoneyWeek ja hashtag #EMW17 yhdistävät hankkeet toisiinsa. Eri maiden hyviin käytäntöihin voi myös tutustua osoitteessa http://www.europeanmoneyweek.eu/

Lue Finanssialan Keskusliiton koko tiedote

European Money Week on European Banking Federation EBF:n organisoima. EBF on yhdessä kahdeksan muun organisaation kanssa perustanut alkuvuodesta myös eurooppalaisen foorumin finanssiosaamisen edistämiseksi. European Platform for Financial Education kokoaa yhteen useita kattojärjestöjä pankkisektorin ja vakuutussektorin lisäksi. Foorumin tavoitteena on edistää finanssilukutaitoa Euroopassa erityisesti nuorten ja yrittäjien keskuudessa.