FOKUS 2017-SEMINAARI: TEEMANA HYVINVOINTI JA KASVU

8.3.2017
|
Uutinen
image

Hyvinvointi näkyy kuluttajatrendinä, ja terveystoimialasta odotetaan Suomelle seuraavaa vientivalttia. Ilmarisen ja EY:n yhteistyössä järjestämässä Fokus-seminaarissa kuultiin tänä vuonna huippujohtajien näkemyksiä hyvinvoinnista, teknologiasta ja terveystoimialasta. Hyvinvoiva ihminen luo kasvua niin työnantajana, työntekijänä kuin asiakkaana.

Ilmarisen toimitusjohtajan Timo Ritakallion mukaan hyvinvointi ja työelämän parempi laatu tuovat yrityksille tuottavuutta ja menestystä. Ritakallio kertoi Ilmarisen uudesta Parempi vire -sovelluksesta , joka innostaa työntekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan. Työnantajalle Parempi vire tarjoaa ainutlaatuisen näkymän henkilöstön kokonaishyvinvoinnin tilaan ja mahdollisuuden seurata työkyvyn kehittymistä.

– Työhyvinvointi ei ole pahoinvoinnin oireiden korjaamista, vaan aitoa henkilöstötuottavuutta, Ritakallio muistutti.

EY:n toimitusjohtajan Jaakko Hirvolan mukaan jokaista suomalaista koskettaa lähitulevaisuudessa kaksi merkittävää terveyssektorin megatrendiä: kasvavat terveydenhuollon kustannukset sekä uusi terveysteknologia ja sen mahdollisuudet. Nämä käyvät ilmi EY:n megatrendiraportista.

Asiakaskokemus keskiössä

OP:n pääjohtaja Reijo Karhinen puhui otsikolla Asiakaskokemus keskiössä teknologian murroksesta ja sen vaikutuksesta ihmisten käyttäytymisen ja tarpeiden muutokseen. Karhisen mukaan digimaailmassa uudet toimijat määrittävät ylivertaisen asiakaskokemuksen tavoitetason, ja reagoinnin haasteet ja odotukset kasvavat. Asiakkaan odotukset ja asiakaskäyttäytymisen muutos kirittävät luomaan uusia palvelukokonaisuuksia yli toimialarajojen. Karhinen pohti, tarvitaanko tulevaisuudessa enää perinteisiä pankkeja ja vakuutusyhtiöitä.

– Toisaalta koskaan aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuutta parantaa asiakaskokemusta ja alentaa asiakkaiden kustannuksia näin paljoa. Tulevaisuudessa menestyvät ne, jotka hallitsevat asiakasymmärryksen, palvelumuotoilun, teknologian ja luottamuksen, Karhinen totesi.

Digitalisoituminen terveyspalveluliiketoiminnassa

Digitalisoitumisen vaikutuksista terveyspalveluliiketoimintaan puhui Pihlajalinnan hallituksen varapuheenjohtaja Leena Niemistö. Myös hyvinvointipalvelut digitalisoituivat. Niemistön mukaan globaalin väestönkasvun myötä ei ole riittävästi lääkäreitä ja terveydenhuollon ammattilaisia. Digitalisaatio ja teknologian kehitys on kuitenkin mahdollisuus ja ratkaisu myös tähän.

– Etävastaanotot ja automaattinen seuranta lisääntyvät, robotit ja koneäly tekevät rutiinityöt. Tämä vapauttaa myös ihmisiä enemmän inhimilliseen työhön ja asiakaskohtaamisiin, Niemistö totesi. Erityisenä haasteena hän piti muistisairauksien lisääntymistä, joiden diagnostiikkaan on nyt jo teknologiasta suurta apua.

Hyvinvoinnista kärkitrendinä puhui Pauligin toimitusjohtaja Jaana Tuominen. Kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin halutaan panostaa.

– Hyvinvoinnissa on nyt vallalla -ton vaihtoehdot ja vahva kasvisruokatrendi. Ja tämä ei ole pelkkää puhetta, vaan siirtymä on jo tapahtunut, esimerkiksi kasviruoassa kulutus on vahvassa kasvussa, Tuominen kertoi.

Bayer Nordicin CEO Oliver Rittgen ja EY:n partneri Sakari Helminen esittelivät EY:n Finprolle laatiman terveystoimialaselvityksen tuloksia. Tutkimuksessa kartoitetaan terveyssektorin osaamista, vahvuuksia ja haasteita ja arvioidaan, mitä Suomessa pitäisi tehdä, jotta saavuttaisimme globaalisti tunnustetun aseman terveystoimialan innovaatiokeskuksena vuoteen 2021 mennessä. Rittgen piti suomalaista osaamisen ja teknologian tasoa kansainvälisesti tunnustettuna ja hyvänä.

Lue EY:n tiedote

Linkki tutkimukseen The Future Healthcare Innovation Environment in Finland

Työ on vuorovaikutusta

Aivojen kunnosta ja laadukkaasta ajattelusta kertoi lopuksi tutkija Katri Saarikivi Helsingin yliopistosta. Työ on vuorovaikutusta, ja syntyy toisten ihmisten ongelmien ratkaisusta. Työnteko on älykästä ongelmanratkaisua. Digitalisaatio helpottaa ihmisen muistia erilaisten työvälineiden kautta. Aivojaan voi hoitaa esimerkiksi nukkumalla tarpeeksi: univaje on työssä huono asia. – Luovuus edellyttää myös joutokäyntiä, jota pitää saada lisää työpaikoille, Saarikivi peräänkuulutti. Vuorovaikutus, turvallisuus ja luottamus ovat tuottavan työn kulmakiviä. Empatia tuo hyvää tulosta, tiimien menestys ja ongelmanratkaisukyky perustuvat empatiaan ja vuorovaikutukseen, Saarikivi sanoi.

Twitter: #Fokus17