TESTAA VALMIUTESI JA TULE RAKENTAMAAN TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKAA

18.1.2017
|
Tiedote
image

Tulevaisuuden työpaikka -projekti kokoaa 50 erilaista työpaikkaa kehittämään työkaluja uudistumiseen. Tavoitteena on, että työpaikat saisivat eväitä muuttua houkutteleviksi oppimisympäristöiksi ja että ihmiset voisivat itse pitää osaamistaan ajan tasalla. Projektiin liittyvien työnantajan ja työntekijän Future Score -valmiustestien avulla voi heti arvioida omaa valmiutta kohdata tulevaisuuden työelämä.

Työelämä muuttuu nopeasti ja jatkuvasti. Työurat sirpaloituvat ja työn tekemisen tavat ovat murroksessa. Vauhtia muutokselle antavat muun muassa digitalisaatio, robotisaatio ja elinkeinorakenteen muutos. Työntekijän täytyy olla valmis päivittämään omaa osaamistaan ja työnantajien pitäisi tarjota työntekijöille mahdollisuudet oman osaamisen ylläpitoon.

Ilmarinen on yhdessä Sitran ja Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry:n kanssa käynnistänyt Tulevaisuuden työpaikka -projektin, jonka mottona on ajatus ”Tulevaisuuden työpaikat uudistuvat vain ihmisten avulla”. Projektissa asiantuntijat kehittävät yhdessä 50 erilaisen ja eripuolelta Suomea tulevan työpaikan kanssa konkreettisia työkaluja ja jakavat hyviä käytäntöjä työpaikkojen uudistamiseksi sekä työntekijöiden osaamisen päivittämiseksi. Työpaikoille projekti on ilmainen ja siinä kehitetyt työkalut ja ideat tulevat kaikkien saataville.

Organisaatioiden toiminnan uudistaminen ja henkilöstön kehittäminen kannattaa integroida, uskotaan projektin taustaorganisaatioissa. Työelämän muutoksessa vauhdissa pysyminen edellyttää yksilöltä rohkeutta, kykyä hypätä uuteen ja halua oppia jatkuvasti uutta.

‒ Sekä työntekijät että työnantajat tarvitsevat uusia valmiuksia digitalisaation ja työelämän nousevien trendien haltuunottoon. Jatkuva kyky uudistua on elinehto yritysten ja koko Suomen kilpailukyvylle. Osaamisen uudistaminen pitää kytkeä osaksi työpaikan arkea ja toiminnan kehittämistä. Osaamiseen panostaminen on myös työllisyys -ja työllistymiskysymys, sanoo Ilmarisen taloudesta ja hallinnosta vastaava johtaja Jaakko Kiander.

Ilmarinen on kehittänyt projektin tueksi Future Score -valmiustestit. Testejä on kaksi: työantajan testi ja työntekijän testi. Työnantajan Future Score -testi on työkalu niille organisaatioille, jotka haluavat punnita omaa lähtötilannetta ja hakea mahdollisesti mukaan Tulevaisuuden työpaikka -projektiin. Työntekijän Future Score -testi on tarkoitettu kaikille ihmisille, jotka haluavat mitata omaa henkilökohtaista uudistumiskykyään ja löytää polkuja osaamisensa kehittämiselle. Testit pohjautuvat eri alojen asiantuntijoiden näkemykseen työelämän muutoksista. Testien tausta-aineistona on myös Koulutusrahaston toimitusjohtajan, tohtori Kati Korhonen-Yrjänheikin malli työelämävalmiuksista.

Projektista kiinnostuneiden työpaikkojen kannattaa testata valmiutensa tulevaisuuden työelämään osoitteessa www.futurescore.ilmarinen.fi ja ilmoittautua mukaan projektiin osoitteessa www.tulevaisuudentyopaikka.fi. Ilmoittautuminen projektiin päättyy 16.2. Mukaan valitut työpaikat julkistetaan viimeistään 1.3. Myös työntekijät voivat jo nyt testata omalla testillään työelämävalmiutensa osoitteessa www.futurescore.ilmarinen.fi

Lisätietoja:
Kati Huoponen, työhyvinvointijohtaja, Ilmarinen, kati.huoponen@ilmarinen.fi, p. 050 577 9089 
Jaakko Kiander, johtaja, talous ja hallinto, Ilmarinen, jaakko.kiander@ilmarinen.fi, p. 050 583 8599
Saara Rimon, asiantuntija, Työelämän taitekohdat -avainalue, Sitra, saara.rimon@sitra.fi p. 050 438 5210
Marita Salo, toiminnanjohtaja, Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry, marita.salo@henry.fi p. 050 434 7492
www.tulevaisuudentyopaikka.fi / www.futurescore.ilmarinen.fi
#tulevaisuudentyöpaikka