Ritakallio: Sijoittajat kirittävät yrityksiä ilmastonmuutoksen hillintään

3.10.2017
|
Uutinen
image

Sijoittajat katsovat ilmastonmuutosta riskien ja mahdollisuuksien näkökulmasta. Hiiliriskiä karttavat eläkesijoittajat ovat keskeisiä ajureita ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sanoo Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio.

Sijoitusten ilmastoriski voi realisoitua, kun yritysten toimintaympäristö vaikeutuu ilmaston lämpenemisen vuoksi. Vaikutukset voivat olla äkillisiä, kuten sään ääri-ilmiöt, tai pitkäaikaisia, esimerkiksi merenpinnan noususta aiheutuvat ongelmat. Sijoitusten arvoa voivat heiluttaa myös uusia kustannuksia synnyttävä lainsäädäntö ja markkinoiden nopeasti muuttuvat näkemykset ilmastoriskien vaikutuksista. Toisaalta kestävään kehitykseen, resurssitehokkuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumista edistävään teknologiaan panostavat yritykset tarjoavat sijoittajalle uusia mahdollisuuksia. 

– Monet maailman suurimmista eläkesijoittajista ovat alkaneet karttaa hiiliriskiä. Tässä on jo tapahtunut iso muutos muutamassa vuodessa, ja jatkossa vauhti vaan kiihtyy. Sijoittajien vaatimukset ovat ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävän toiminnan pääajureita, Ritakallio sanoo. 

Sijoittajien rooli tulee esiin paitsi sijoituspäätöksissä myös yrityksiin vaikuttamisessa ja yhteydenpidossa.

– Sijoittaja odottaa yritysten raportoivan ilmastovaikutuksistaan sekä arvioivan omia strategisia valintojaan suhteessa ilmastonmuutokseen. Asiasta puhutaan, kun sijoittajat tapaavat yritysten johtoa. Tällä on iso vaikutus kehitykseen, Ritakallio sanoo.

Ilmastovaikutukset integroitu sijoituspäätöksentekoon

Ilmarinen on eläkesijoittajana pitkäjänteinen toimija. ­– Kvartaali on meille ennemminkin neljännesvuosisataa. Pitkäjänteinen sijoittaja miettii ensisijaisesti yrityksen tulevaa arvonluontia, siksi ilmastonmuutoksen huomiointi on meille erityisen tärkeää. Uskomme, että ilmastonmuutoksen huomiointi vaikuttaa positiivisesti sijoitustuottoon pitkällä aikavälillä, Ritakallio kuvaa.

Ilmarisella ilmastonmuutosten vaikutukset, kuten muutkin vastuullisuuskysymykset, on integroitu osaksi sijoituspäätöksentekoa. Annamme esimerkiksi suoraan heikon vastuullisuusluokituksen yrityksille, joiden liiketoiminnasta yli 30 prosenttia tulee kivihiilestä. Näihin yrityksiin voimme sijoittaa ainoastaan siinä tapauksessa, että yrityksellä on uskottava suunnitelma kivihiilen käytön vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Ilmarinen vahvisti omat ilmastoperiaatteensa viime vuonna. Niissä asetamme itsellemme konkreettiset, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät tavoitteet lähivuosille. Ilmastoperiaatteiden tarkoituksena on ohjata myös sijoituskohteena olevia yrityksiä ja varainhoitajia huomioimaan entistä paremmin vastuullisuusnäkökohdat.

Ritakallio puhui ilmastonmuutoksesta Climate Leadership Councilin (CLC) syyskokouksessa 3. lokakuuta 2017. CLC on vuonna 2014 perustettu yhdistys, jonka tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Ilmarinen on kuulunut CLC:hen vuodesta 2015 ja Timo Ritakallio on ollut CLC:n hallituksen jäsen.