KASVUA GLOBAALEILTA MARKKINOILTA

8.5.2017
|
Artikkeli
image

Silmälääkeyritys siirtää tuotantonsa pois Suomesta. Muutokset ovat iso ponnistus Santen Oy:lle.

Tampereella sijaitsevassa lääkealan yrityksessä on totuttu tekemään tarkkaa työtä. Työpaikalle ei pääse ilman huolellisia turvatarkastuksia, sen huomasi myös Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja Pekka Puustinen, joka vieraili yrityksessä helmikuussa. Keskustelussa Santenin talousjohtajan Lasse Heinosen ja henkilöstöpäällikkö Tuulikki Havun kanssa käytiin läpi Santen viime vuosien rankkaa muutosprosessia ja selviytymistä siitä.

Ilmarinen on ollut viime vuosina usein läsnä Santenissa, joka aloitti yt-neuvottelut vuonna 2013. Globaalisti toimivan asiantuntijaorganisaation tilanne on erityinen. Japanilainen emoyhtiö päätti keskittää lääketuotannon Santenin Aasian-tehtaille, mikä merkitsee tuotannon alasajoa Suomessa. Samalla yritys tähtää yhdeksi Euroopan johtavaksi silmälääkeyritykseksi. Vuonna 2016 myynti kasvoi voimakkaasti erityisesti glaukoomalääkkeissä, jotka Santen osti vuonna 2014 amerikkalaiselta MSD-lääkeyritykseltä.

Tarkoin säädellyllä lääkealalla lopettamispäätös on useiden vuosien prosessi. Santen Oy:ssä lakkautukseen liittyvien toimenpiteiden odotetaan jatkuvan vielä seuraavan parin vuoden ajan. Siihen saakka yrityksen on varmistettava, että lääketuotannon laatu ja toimitusvarmuus säilyvät erinomaisina. Se merkitsee puolestaan sitä, että koko henkilöstön on työskenneltävä loppuun saakka täysipainoisesti.

Miten sellainen onnistuu, kun osa henkilöstöstä tietää saavansa lopputilin, osa ei?

– Meillä on erinomaisia ammattitaitoisia ihmisiä, jotka ovat jaksaneet pitää motivaation korkeana koko tämän ajan. Yhteishenki on ollut hyvä, ja toivottavasti tukitoimet ovat myös auttaneet, kertoo toimitusjohtaja Katri Outinen

Kohti asiantuntijaorganisaatiota

Korkean motivaation taustalla vaikuttavat osaltaan lääkealan lainalaisuudet. Työntekijät ovat  tottuneet toimimaan tarkkojen määräysten mukaan.

– Lääkkeiden laadun ylläpito on sisäänrakennettu asia. Me suomalaiset voimme olla vihaisia ja pettyneitä tehtyihin päätöksiin, mutta emme halua, että se näkyy työssä, Outinen lisää.

Tuotannon loppumisesta huolimatta Tampereen toiminnot tulevat jatkumaan ja yritys muuttuu entistä selvemmin asiantuntijaorganisaatioksi.

– Haemme kasvua Euroopan alueelta, ja Suomen Santenilla on tässä tärkeä rooli, Outinen kertoo. 

– Vastaamme Pirkanmaalta käsin kaikista Euroopan myyntiluvista sekä suurelta osin tuotteidemme laadunvarmistuksesta ja -valvonnasta. Talous- ja henkilöstöhallinta sekä IT- ja logistiikkayksikkömme ovat tärkeä osa Euroopan toimintoja.

Suomen-yksikkö tekee myös jonkin verran omaa tuotekehitystä, joka nivoutuu osaksi emoyhtiön globaalia tuotekehitystä. Siihen Tampere tarjoaa yliopistokaupunkina ja lääketeollisuuden osaajana hyvät verkostot.

Yritysten ja yliopistojen välinen yhteistyö on tärkeää Suomen kaltaiselle pienelle ja syrjäiselle maalle.

– Yhteistyön ansiosta yrityksissä pysytään tutkimuksen aallonharjalla ja työ pysyy Suomessa, korostaa aiemmin professorina työskennellyt Pekka Puustinen.

Ilmarinen tukee yritystä muutosjohtamisen keinoin.

– Yhteinen tavoitteemme on henkilöstön työkyvyn ja motivaation säilyttäminen läpi vaikeiden aikojen, Puustinen jatkaa.

Tukitoimien jaksotus tärkeää

Santen on tukenut henkilöstönsä jaksamista ja työhyvinvointia murrosaikana laaja-alaisesti ja hyödyntänyt muun muassa Ilmarisen työhyvinvointivalmennuksiin. Ensimmäiset esimiesten muutoskoulutukset käynnistettiin keväällä 2013. Samassa yhteydessä intranettiin perustettiin muutossivusto, jotta muutoksista pystyttäisiin viestittämään kaikille yhtä aikaa.

– Olemme myös pyytäneet esimiehiä tuomaan tietoa esiin omilla osastoillaan. He osaavat puhua oikeaa kieltä, Outinen sanoo.

Esimiehet ovat voineet vaihtaa ajatuksia esimieskahviloissa ja vertaisryhmissä. He ovat saaneet viestintä- ja irtisanomisvalmennusta. Työntekijöitä on informoitu aikuiskoulutuksesta, yliopistojen ja TE-toimistojen palveluista.

Monivuotinen tuotannon alasajo on henkisesti raskasta sekä johdolle että alaisille.

– On haastavaa pitää henkilöstö yhtenäisenä pitkän prosessin aikana. Siksi tukitoimenpiteiden jaksottaminen on tärkeää, Puustinen toteaa.

Yhtä tärkeää on sekin, että tilannetta seurataan koko ajan.  Yhdessä Ilmarisen kanssa rakennettu seurantamalli pitää sisällään muun muassa jatkuvia tapaamisia ja tehostettua, säännöllistä viestintää.

Tutustu Ilmarisen Paremman työelämän polkuun
Ilmarisen kanssa rakennat parempaa työelämää. Tule asiakkaaksi! Meiltä saat YEL- ja TyEL-vakuutukset sekä itsellesi että työntekijöillesi. Jätä yhteydenottopyyntö, kun haluat keskustella vakuutuksen ottamisesta.

Näitä asioita globaali yritys arvostaa suomalaisissa

1. Asiantuntemus. Suomalaiset toimivat asiapohjalta.

2. Luotettavuus. Suomalaiset pitävät kiinni lupauksista ja keskittyvät olennaiseen.

3. Joustavuus. Asioita ei viedä itsepäisesti eteenpäin, vaan tarvittaessa joustetaan.

4. Suorapuheisuus. Asiat esitetään selkeästi.

5. Suoraselkäisyys. Asiat tehdään niin kuin sanotaan.

Santen Oy

Pohjois-Euroopan johtavia silmälääkevalmistajia, Suomen markkinajohtaja. Erikoistunut glaukooman, silmätulehdusten, allergian ja kuivasilmäisyyden hoitoon. Henkilöstön määrä vuonna 2016 yli 300, joista naisia 70 ja miehiä 30 prosenttia. Liikevaihto 168 miljoonaa euroa 2016. Toimitusjohtaja Katri Outinen, pääkonttori Tampereella, toimisto myös Helsingissä. Emoyhtiö japanilainen Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

Teksti: Helen Moster
Kuvat: Laura Vesa