Laki eläketuesta tulee voimaan 1.6.2017

17.5.2017
|
Uutinen

Laki eläketuesta (ns. Lex Lindström) astuu voimaan 1.6.2017 ja sitä voi hakea jo 1.5.2017 alkaen Kelasta.

Eläketuki on Kelan tuki ja se korvaa tietyin ehdoin työmarkkinatuen. Eläketuki on tarkoitettu ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti 5 vuotta työttömänä.

Jos saa omaa työeläkettä, ei oikeutta eläketukeen ole. Eläketuki on tänä vuonna 760,26 euroa kuukaudessa eli se on takuueläkkeen suuruinen. Tukea voi saada siihen asti, kun työtön siirtyy työeläkkeelle. Eläketukea maksetaan korkeintaan sen kuukauden loppuun, jonka aikana henkilö täyttää 65 vuotta. Eläketukea saava ei voi saada lykkäyskorotusta työeläkkeeseen.

Eläketuki voidaan myöntää Suomessa asuvalle ennen 1.9.1956 syntyneelle henkilölle.

Eläketuen myöntäminen edellyttää, että henkilö on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2016 ja että hänelle on maksettu 1.9.2010-31.8.2016 välisenä aikana työttömyysturvalain (1290/2002) mukaista työmarkkinatukea vähintään 1250 päivältä tai enimmäisaika työttömyysturvalain mukaista päivärahaa ja sen lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivältä.

Eläketuki ja työeläke

Eläketukeen ei ole oikeutta, jos henkilö saa työeläkelakien mukaan myönnettyä eläkettä. Tämä ei kuitenkaan koske perhe-eläkettä. Perhe-eläke vähentää eläketuen määrää.

Jos eläketukea saava henkilö tulee työkyvyttömäksi, hänelle voidaan myöntää hakemuksesta työkyvyttömyyseläke työkyvyttömyyden alkamista seuraavan kuukauden alusta.

Työeläkien mukaisen vanhuuseläkkeen voi hakea alimmassa eläkeiässä. Kansaneläkkeen saa varhennettuna työeläkkeen kanssa samasta ajankohdasta. Jos kansaneläkkeen hakee vasta 65 vuotta täytettyään, kansaneläkkeeseen ei tule varhennusta.

Eläketuen saajalla ei ole oikeutta työeläkelakien perusteella maksettavaan lykkäyskorotukseen samalta ajalta, jolta hän on saanut eläketukea.

Eläketukea haetaan Kelasta. Sieltä saa tietoa myös siitä, miten esim. työskentely vaikuttaa eläketukeen, ja vaikuttaako se eläkkeensaajan asumistukeen tai muihin etuuksiin.

Lisätietoja ja neuvontaa eläketukeen liittyen voi kysyä Kelasta.