Mitä YEL-vakuutus tarkoittaa kevytyrittäjille?

16.5.2017
|
Artikkeli
image

YEL vai TyEL? Yrittäjä, kevytyrittäjä vai työntekijä? Onko sillä väliä? Kyllä on, Mari Sorvali Ilmarisesta vastaa.

Yhä useampi suomalainen on innostunut työllistämään itsensä, joko palkkatyön rinnalla tai päätoimisesti. Monet näistä niin sanotuista kevytyrittäjistä käyttävät erilaisten laskutuspalveluiden apua lakisääteisten velvollisuuksien hoitamisessa. Hämmennystä syntyi, kun toukokuun alusta alkaen monet suuret laskutuspalvelut muuttivat eläkevakuutuskäytäntöään. Aikaisemmin näissä palveluissa käytössä ollut työeläkevakuutus (TyEL) vaihtui yrittäjän eläkevakuutukseen eli YEL-vakuutukseen.

Ilmarisen asiakkuuksista vastaavan johtajan Pekka Puustisen mukaan kevytyrittäjän on tärkeä tietää, millainen vaikutus erilaisilla valinnoilla on hänen eläketurvaansa ja muihin etuuksiin.

– Kevyt yrittäjyys on esimerkki työelämän muutoksesta. On hyvä asia, että työntekemisen tavat monimuotoistuvat ja että työn tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Nykysääntely kaipaa selvästi uudistamista, ja onkin hyvä, että tätä asiaa pohditaan STM:n työryhmässä, Puustinen sanoo.

Mitä siis keikkatyötä tekevän pitäisi huomioida eläkevakuuttamisessa? Kysymyksiin vastaa Ilmarisen asiantuntija Mari Sorvali.

Milloin kevytyrittäjän pitää ottaa YEL?  

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL on pakollinen vakuutus, joka yrittäjäksi katsottavan henkilön pitää ottaa, kun työtulo on vähintään 7 645,25 € vuodessa ja toiminta kestää vähintään 4 kk vuodessa.

– Kyseessä on tosiaan työtulo eli työpanoksen arvo, ei ansiot tai laskutuksen määrä. Työpanoksen pitäisi vastata sitä summaa, jolla palkkaisi itselleen sijaisen. Eläketurvakeskuksen sivuilta löytyy työtulo-ohje, josta voi katsoa toimialakohtaiset ohjeet. Jos yrittäjällä on tuloja hyvin vähän, työtulon määrittäminen on käytännössä hankalampaa ja työtulo pitää arvioida yksilöllisesti.

YEL-vakuutuksen järjestelyaika on kuusi kuukautta eli siinä ajassa myös itsensä työllistävälle ennättää usein jo muodostua käsitys oman työtulon tasosta. Maksut alkavat kuitenkin jo heti YEL-toiminnan alusta.

YEL-vakuutuksen hinta perustuu YEL-työtuloon, josta maksu on alle 53-vuotiaille 24,1 prosenttia, 53–62-vuotiaille 25,6 prosenttia ja yli 62-vuotiaille 24,1 prosenttia. Prosenttimäärän vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain. Maksun voi vähentää verotuksessa.

Alkavat yrittäjät saavat maksuunsa alkavan yrittäjän alennuksen.

Mitä YEL antaa?

YEL-työtulo on yrittäjän avain eläkkeeseen ja sosiaaliturvaan: yrittäjän eläkkeen ja sosiaaliturvan määrä riippuu YEL-työtulosta. Samoin siitä riippuu myös yrittäjän työttömyysturva, Kelan etuudet kuten sairaus-, äitiys ja vanhempainpäivärahat, sekä mahdollisuus ottaa yrittäjän vapaaehtoinen tapaturmavakuutus.

Myös niiden sivutoimisten kevytyrittäjien, jotka ovat päätoimisesti palkkatöissä ja joiden työtulo on yli minimirajan, pitää ottaa YEL-vakuutus silloin, kun YEL-vakuuttamisen ehdot täyttyvät. YEL-vakuutuksen maksaminen vaikuttaa myös heidän sosiaaliturvaansa, sillä YEL-vakuutuksen myötä heille kertyy eläkettä myös sivutoimisesta yrittämisestä. YEL-maksu vaikuttaa sivutoimisilla yrittäjillä myös esimerkiksi heidän sairauspäivärahaansa.

YEL-työtulon vaikutusta yrittäjän saamaan etuuksiin ja eläketurvaan voi arvioida Ilmarisen YEL-laskurilla.

Kevytyrittäjä, jonka työtulo jää alle laissa säädetyn minimin eli reilun 7 600 euron, voi ottaa vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen. Silloin kevytyrittäjänä tehty työ kartuttaa eläkettä ja parantaa muuta sosiaaliturvaa.

Lue lisää työtulosta

Kevytyrittäjä: tule asiakkaaksi 

Laske arvio YEL-maksusta YEL-laskurilla

Mikä on yrittäjän työttömyysturva?

Yrittäjä on oikeutettu kartuttamaan työttömyysturvaansa, kun hänen työtulonsa ylittää 12 564 euroa. Mari Sorvalin mukaan ongelmalliseksi tilanne voi muodostua työttömille, jotka ovat tehneet tilapäisiä töitä kevytyrittäjänä työttömyyden aikana.

–Työttömän kevytyrittäjän kannattaakin selvittää TE-keskuksen kanssa, miten oma tilanne vaikuttaa työttömyysturvaan, hän neuvoo.

Yrittäjien työttömyysturvaan on tulossa muutoksia, sillä hallitus päätti puoliväliriihessään, että sosiaali- ja terveysministeri aloittaa yhdistelmävakuutuksen valmistelun. –Tämän uuden vakuutuksen on tarkoitus selventää juuri itsensä työllistäjien työttömyysturvaa. Tavoitteena on, että uudistus otetaan käyttöön vuoden 2018 alussa”, Sorvali kertoo.

Kuka on yrittäjä ja kuka työntekijä?

Yrittäjän määritelmät ovat hieman erilaiset yrittäjän eläkelaissa ja työttömyysturvalaissa. Myös ne, jotka eivät ole YEL-velvollisia, voivat olla yrittäjiä työttömyysturvalain mukaan. Henkilöt, jotka eivät ole yrittäjiä, vakuutetaan useimmiten työntekijöinä TyEL:n mukaan.

YEL:n mukaan yrittäjänä pidetään henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työsuhteessa tai virka- tai muussa julkisoikeudellisessa toimisuhteessa. Yrittäjyyden tunnusmerkkejä ovat:

  • Yrittäjä tekee työtä omaan lukuunsa
  • Tunnusomaista itsenäisyys, oma päätäntävalta työnteosta ja työn hinnasta
  • Yrittäjän riski, itsellä vastuu työsuorituksesta
  • Yrittäjän ja työn teettäjän oikeuksia ja velvollisuuksia ei säätele työoikeudellinen työsuhdelainsäädäntö

TyEL:n mukaan vakuutetaan työsuhteessa tehty työ ja työsuhteen perustella saatu vastike työstä. Työsuhteen tunnusmerkkejä ovat:

  • Työntekijän ja työnantajan välillä on sopimus työnteosta
  • Työntekijä tekee työtä henkilökohtaisesti työnantajan lukuun eli työnantaja saa hyödyn työstä
  • Työtä tehdään työnantajan johdon ja valvonnan alaisena
  • Työtä tehdään vastiketta vastaan eli työnantaja maksaa omista varoistaan palkkaa työntekijälle

Työnantajalla on vastuu työntekijän työsuorituksesta . TyEl-vakuutuksesta ja -vakuutusmaksun pidättämisestä palkasta huolehtii työnantaja.

Teksti: Terhi Paavola