Näin osittainen vanhuuseläke vaikuttaa eläketurvaasi

3.10.2017
|
Uutinen
image

Uusi osittainen vanhuuseläke on noussut suosituksi eläkemuodoksi. Osittainen vanhuuseläke lisää joustoa työuran loppuun, mutta vaihtoehtoja harkitessa on tärkeä muistaa, että varhennus pienentää lopullista eläkettäsi pysyvästi. Nyt voit katsoa laskelmista, kannattaako osittaiselle eläkkeelle jääminen.

Osittaisella vanhuuseläkkeellä voi itse päättää, tekeekö töitä eläkkeen rinnalla vai ei, ja kuinka paljon töitä tekee. Osittaisen vanhuuseläkkeen voi saada 61 vuotta täyttänyt. Voit laskea osittaisen vanhuuseläkkeen määrän myös Ilmarisen laskurilla kirjatumalla palveluun.

Suurin osa eläkkeenhakijoista, lähes 90 prosenttia, valitsi osittaisen vanhuuseläkkeen määräksi 50 prosenttia eläkkeestä. – Se on osittaisen eläkkeen maksimimäärä. Toisena vaihtoehtona on nostaa eläkkeestä 25 prosenttia, kertoo Ilmarisen osastopäällikkö Nina Bruun.  

Näin osittainen vanhuuseläke pienentää eläkettäsi

Esimerkkitapauksessa on 1.1.1957 syntynyt henkilö, joka jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle eli ottaa puolet (50 %) eläkkeestään 61-vuotiaana. Kertynyttä pohjaeläkettä hänellä on 2000 € kuukaudessa, ja osittainen vanhuuseläke on 825 € kuussa.  

Jos henkilö lopettaa työn teon eikä työskentele lainkaan osittaisella vanhuuseläkkeellä, on hänen vanhuuseläkkeensä alimmassa vanhuuseläkeiässä (63v 9kk) 1780 €/kk.

Jos henkilö jatkaa työskentelyä osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla, ja vuosiansio on 25 000 €, hän saa vanhuuseläkkeelle jäädessään alimmassa vanhuuseläkeiässä (63v 9kk) 1870 €/kk. Jos hän jatkaa työskentelyä ylimpään eläkeikään (68 v.) asti, saa hän eläkettä 2235 €/kk.

Jos henkilö jatkaa työskentelyä osittaisella vanhuuseläkkeellä ja vuosiansio on 50 000 €, on vanhuuseläke alimmassa vanhuuseläkeiässä 1955 €/kk, ja ylimmässä eläkeiässä 2490 €/kk.

Jos henkilö ei jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle ja hänen vuosiansionsa on 50 000 €/kk, vanhuuseläke on alimmassa eläkeiässä 2080 €/kk, ja ylimmässä eläkeiässä 2 810€ / kk.

Osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla voi ansaita niin paljon kuin haluaa. Ilmarisen keväällä tekemän kyselyn mukaan osittaista vanhuuseläkettä haetaan erityisesti lisäansioiden vuoksi. Sen nimesi eläkkeen hakemisen syyksi yli 60 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Muina syinä mainittiin mm. työnteon vähentäminen tai lopettaminen: joka neljäs halusi eläkkeen myötä vähentää työntekoaan ja kahdeksan prosenttia hakijoista halusi lopettaa työnteon kokonaan, Bruun kertoo.