PAREMPAA TYÖELÄMÄÄ TYÖHYVINVOINTI- JA KUNTOUTUSPALVELUILLA VUONNA 2016

7.2.2017
|
Uutinen
image

Ilmarisessa rakennettiin vuonna 2016 parempaa työelämää yhdessä asiakkaiden kanssa ennätyksellisen aktiivisesti. Myös ammatillisen kuntoutuksen suosio kasvoi.

Vuoden aikana oli käynnissä yli 2 100 (v. 2015: 1900 valmennusta) erillistä valmennusta tai muuta parempaa työelämää rakentavaa hanketta yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Näiden hankkeiden piiriin kuului noin 150 000 Ilmarisessa vakuutettua työntekijää. Tutustu yhtenä esimerkkinä GS4 Suomen kanssa tehtyyn hankkeeseen.

Työhyvinvointihankkeet ovat Ilmarisen ja asiakasyrityksen yhteisiä kehittämisprojekteja, joissa yritys parantaa esimerkiksi työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä tai johtamisen ja tiimityön käytäntöjä. Tavoitteena on edistää hyvää henkilöstöjohtamista sekä rakentaa parempaa työelämää. Asiakkaiden kokema hyöty yhteistyöstä Ilmarisen kanssa vuonna 2016 oli 4,0 (asteikolla 1-5).

Meillä on myös näyttöä siitä, että parantamalla työelämän laatua voimme alentaa työkyvyttömyysriskiä ja näin vähentää työkyvyttömyyseläkkeitä. Yhteiskunnalle panostus hyvään työkykyyn on tärkeää, koska työkyvyttömyyden kustannukset ovat vuositasolla suomalaisille yrityksille arviolta yli 4 miljardia euroa.

Yhteistyö asiakkaiden kanssa on aina suunnitelmallista, tavoitteellista sekä mitattavaa. Hankkeet kohdistetaan yhdessä asiakkaiden kanssa tarvekartoituksen ja riskiarvion kautta tunnistettuihin, organisaatiokohtaisiin työhyvinvoinnin haasteisiin. Yhteistyöstä tehdään tarkka sopimus kirjallisesti, ja palveluiden tuloksellisuutta seurataan asiakkaiden kanssa yhteisesti sovituilla mittareilla sekä asiakaskyselyillä. Näihin työkyvyttömyysriskiä alentaviin ja parempaa työelämää edistäviin yhteisiin hankkeisiin käytettiin viime vuonna 9,5 miljoonaa euroa.  

 

Ilmarinen haluaa olla entistä vahvemmin läsnä pääkaupunkiseudun ulkopuolisten asiakkaiden arjessa ja tukea yrityksiä paremman työelämän rakentamisessa. Siksi työhyvinvoinnin resursseja vahvistetiin viime vuonna palkkaamalla alueellisia työhyvinvointipäälliköitä Ouluun, Turkuun ja Tampereelle.

Asiakasyrityksille myös järjestettiin eri puolilla Suomea 43 Parempaa työelämää -polun mukaista valmennusta ja webinaaria, joihin osallistui ennätysmäärä ihmisiä: yli 2 500 henkilöä (v. 2015 osallistujia: 2 200).

Tutustu Ilmarisen Parempaa työelämää -polkuun.
Kiinnostuitko? Kysy meiltä lisää Ilmarisen palveluista!

Parempaa työelämää ammatillisella kuntoutuksella

Ilmarinen rakentaa parempaa työelämää ja tukee asiakasyritysten työkyvyttömyysriskin hallintaa työhyvinvointihankkeiden ja Parempaa työelämää -valmennusten lisäksi myös ammatillisen kuntoutuksen keinoin. Vaikuttava kuntoutus pidentää työuria ja tarjoaa ihmisille mahdollisuuden parempaan työelämään.

Ilmarisen kuntoutuspalvelut sisältävät esimerkiksi asiakasyritysten esimiesten koulutusta ja kuntoutuksen suunnitteluvaiheessa neuvontaa ja asiantuntijatukea sekä esimiehille että henkilöstölle. Kuntoutujalle kootaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma sekä henkilön että työpaikan tarpeisiin sopivaksi. Jokaisella kuntoutujalla on nimetty oma kuntoutusasiantuntija, joka neuvoo ja tukee koko kuntoutusprosessin ajan. Kuntoutussuunnitelmien tekemisessä Ilmarisen apuna on maanlaajuinen palveluntuottajien verkosto.

Vuonna 2016 vahvistuksen ammatinvaihdon tai työhön paluun tukemisesta sai Ilmarisesta noin 3 400 työeläkekuntoutuksen hakijaa. Kasvua edellisestä vuodesta oli yli 10 prosenttia. Kuntoutujan omalla motivaatiolla ja halulla palata työelämään on kuntoutuksen onnistumisessa suuri merkitys. Arvioiden mukaan kuntoutus maksaa kustannuksensa takaisin alle kahdessa vuodessa.

Varsinaisen kuntoutusjakson aikana Ilmarinen maksaa etuuksia, joilla tuetaan kuntoutuksen aikaista toimeentuloa ja korvataan koulutuksesta aiheutuvia kuluja. Erilaisia kuntoutuksen etuuspäätöksiä annettiin vuonna 2016 yhteensä noin 6 350 kpl, missä oli kasvua edellisvuoteen kahdeksan prosenttia. Yleisin syy kuntoutuksen hakemiseen oli edenneen edelleen tuki- ja liikuntaelinten sairaus.

Palvelemme kuntoutujia entistä paremmin myös verkossa, sillä kuntoutushakemuksen voi nyt tehdä sähköisesti verkkopalvelussamme. Kuntoutushakemuksen tekijä voi palvelussamme myös tarkastella lähettämiään hakemuksia ja seurata käsittelyn etenemistä.

Ilmarisen kuntoutus on todistetusti vaikuttavaa ja parempaa työelämää edistävää. Viime vuonna alustavien tietojen mukaan 70 prosenttia kuntoutujistamme sijoittui takaisin työelämään. Käytetyin ja vaikuttavin keino työelämässä jatkamiseksi on tähän asti ollut työpaikalla tapahtuva kuntoutus. Koulutus lisää kuitenkin suosiotaan. Tällä hetkellä lähes puolet kuntoutujistamme löytää uuden uran koulutuksen avulla.

Vuoden 2015 alusta lähtien työkyvyttömyyseläkettä hakeneille on annettu ammatillisen kuntoutuksen ennakkopäätös ilman eri hakemusta, jos työhön paluun mahdollisuuksia näyttää vielä olevan. Menettely mahdollistaa kuntoutuksen ja sen suunnittelun nopeamman käynnistymisen.

Linkit:
Työntekijä: Kuntouta itsesi takaisin työelämään
Työnantaja: Kuntoutus kannattaa työnantajallekin