Ilmarisen Parempi vire: kehitä työkykyä ja tsemppaa työkaveria!

6.6.2017
|
Uutinen
image

Miten oppisi johtamaan itseään paremmin? Kuinka elämän saisi nykyistä paremmin hallintaan? Ilmarisen Parempi vire -palvelu auttaa parantamaan kokonaishyvinvointia ja työkykyä.

Olemme itsensä johtamista pohtiessamme asioiden ytimessä, ja siihen johdattavat Pekka Puustinen, Ilmarisen asiakkuuksista vastaava johtaja sekä Juha Äkräs, H2H Performancen hallituksen puheenjohtaja, entinen Nokian henkilöstöjohtaja. H2H Performance yhdistää Aki Hintsan kehittämät kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin opit digitaalisiin työkaluihin.

He kumpikin haluavat kehittää suomalaista työelämää ja yksittäisten ihmisten hyvinvointia paremmaksi. Tavoite on tehnyt heistä myös Ilmarisen uuden Parempi vire -palvelun kehittäjiä. Parempi vire on älypuhelimissa toimiva sovellus, joka ohjaa parempaan itsensä johtamiseen, oli kyse sitten tavoitteiden asettamisesta ja palautteen antamisesta tai ravinnosta, stressistä ja terveydestä.

Palvelu on pilottivaiheen jälkeen avautunut laajemmalle joukolle. Sadat yritykset ova jo ilmoittautuneet palvelun käyttäjiksi. Pilotin tulokset olivat paremmat kuin kukaan todennäköisesti uskalsi odottaa: 77 prosenttia koki saaneensa palvelun avulla itselleen paremman vireen, ja saman verran mukana olleista kertoi antavansa sen ansiosta enemmän positiivista palautetta työkavereilleen. 72 prosenttia kertoi muuttaneensa elämäntapojaan palvelun avulla.

Palvelussa, kuten elämänhallinnassa ja itsensä johtamisessa yleensäkin, kysymys on yksinkertaisista mutta käytännössä usein laiminlyödyistä asioita. Äkräs pohtii, että moni meistä tarvitsee niistä muistuttamista mutta toisaalta tietomme voivat olla puutteellisia. Hän itse esimerkiksi vuosikausia uskotteli itselleen pärjäävänsä kuuden tunnin yöunilla.

– Todellisuudessa vain noin prosentille ihmisistä riittävät alle seitsemän tunnin yöunet. Kuulunko muka oikeasti noin poikkeukselliseen ryhmään? Sittemmin olen tietoisesti ryhtynyt huolehtimaan siitä, että nukun itselleni riittävät 7,5 tuntia yössä ja voin paremmin.

Myös Puustinen on muuttanut elintapojaan ja huomannut yllätyksekseen muun muassa, että paino on pudonnut useita kiloja säännöllisen ateriarytmin ansiosta.

Tavoitteet ja seuranta myös elämänhallintaan

Puustinen ja Äkräs pohtivat, että elämänhallintaa ja itsensä johtamista voisi pohtia bisnesmaailmasta totutuilla keinoilla. Tarvitaan siis tavoitteet ja seurantaa kokonaishyvinvoinnista. Samalla selviää, onko vapaa-aikaa ja työn vastapainoa ylipäätään tarpeeksi. Minkä verran aikaa jää läheisille tai liikunnalle?

Puustinen sanoo, että ulkopuolisten mielestä hänen elämänsä saattaa vaikuttaa nihilistiseltä, kun hän nykyään pitää järjestelmällisesti huolta esimerkiksi säännöllisestä liikunnasta ja riittävästä ajasta läheisille. Jos työmatka on rokottanut unta ja vapaa-aikaa, hän järjestää seuraavan työpäivän siten, että lähtee toimistolta viimeistään neljältä iltapäivällä ja menee nukkumaan yhtä aikaisin kuin pienet lapsensa.

– Vaatii nöyryyttä ymmärtää ja tunnistaa, mitkä kaikki asiat vaikuttavat kokonaishyvinvointiin, Puustinen sanoo.

Äkräs ja Puustinen korostavat palautumisen tärkeyttä: kukaan ei tee huipputulosta ellei vedä välillä kunnolla henkeä. Johtavassa asemassa olevilla tilanne korostuu, sillä työ vie helposti mukanaan, mutta yhtä lailla tämä koskee kaikkia työssään innostuvia.

Äkräs muistuttaa, että uupuminen vie mennessään luovuuden ja sen mukana kyvyn ratkaista ongelmia sekä toisaalta kyvyn olla aidosti läsnä ihmissuhteissa niin töissä kuin sen ulkopuolella.

Nykyisisenkaltaisista töistä noin kolmannes häviää muutamassa vuosikymmenessä. Älykäskään kone ei kuitenkaan korvaa ihmisten luovuutta ja sosiaalisia kykyjä – joihin parhaiten kykenee rentona.

Hyvinvointi isommassa mittakaavassa edistää talouden kasvua, ja tämän todistavat lukuisat tutkimukset.

Työporukka mukaan tsemppaamaan

Hyvän alun paremmalle elämänhallinnalle ja työhyvinvoinnille saa jo sillä, että kirjoittaa omat tavoitteensa muistiin. Tätäkin paremmat tulokset tulevat, jos tavoitteista kertoo muille.

Tähän perustuu myös Parempi vire -palvelu. Kun esimerkiksi tiedon illan kuntosalitreenistä jakaa kollegoille ja saa siitä peukutuksia, motivoituu jatkamaan treenejä – ja innostaa samalla muita. Peukkuja kerää myös esimerkiksi tieto, että jätti palaveripullat väliin ja söi monipuolisen lounaan.

Hyvinvointia edistävät teot ovat vaikuttavampia, kun ne vähitellen muuttuvat toistuviksi tavoiksi.

Samanlaisesta periaatteesta on kyse myös yksilövalmennuksissa, kun omaa valmentajaa tavataan säännöllisesti ja käydään läpi henkilökohtaisia tavoitteita. Parempi vire -palvelussa tavoitteiden seurannassa on mukana työporukka – mikäli näin halutaan. Tavoitteet ja tulokset voi pitää myös omana tietonaan.

– Kyseessä ei ole kenenkään kontrollointi vaan työyhteisöjen kannustus kokonaishyvinvointiin, Puustinen sanoo.

Hänen mielestään työeläkeyhtiön on kuuluttava edelläkävijöiden joukkoon ja pidettävä huolta siitä, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja että suomalaiset voivat hyvin ja jaksavat pitkään työelämässä. Tätä varten kehitettiin myös Parempi vire -palvelu.

Miten ihmiset sitten saadaan innostumaan uudesta elämänhallinnan mobiilisovelluksesta?

– Ilmarinen on mukana ihmisten motivoinnissa, mutta jo tähän mennessä olemme nähneet, että palvelu otetaan hyvin vastaan. Se on paitsi hyödyllinen, myös hauska, Puustinen kertoo.

Mikä Parempi vire?

  • Ilmarisen ja H2H Performancen älypuhelimessa toimiva työkyky- ja hyvinvointipalvelu.
  • Palvelu auttaa yksilöitä, työyhteisöjä ja yrityksiä energisoitumaan.
  • Palvelun sisältö muotoutuu yksilöllisesti. Käsitellyt teemat vaihtuvat neljästi vuodessa.
  • Palvelussa on mukana korkeatasoiset asiantuntijoiden laatimat harjoitusohjelmat esimerkiksi tavoitteiden asettamisesta, ravinnosta, liikkumisesta ja levosta.
  • Ilmarisen asiakkaat saavat Parempi vireen käyttöönsä asiakasetuna.
  • Ota käyttöön ilmarinen.fi/parempivire