Rauman kaupungin vanhuspalveluille Vuoden vanhusteko -palkinto: yhteisöllisyydestä voimaa senioreille

1.10.2017
|
Tiedote
image

Vanhustyön keskusliitto ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen palkitsivat tänä vuonna Vuoden vanhusteko -tunnustuksella Rauman kaupungin vanhuspalvelujen hankkeen Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille - Rauman kaupungin kylähanke. Hankkeen tavoitteena on tukea yhteisöllisyyttä ja ihmisten lähialueilla tapahtuvaa toimintaa kotona asumisen edistämiseksi.

Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille – Rauman kaupungin kylähankkeessa toteutettiin Vanhustyön keskusliiton Vanhustenviikon – Ikäpolvet yhdessä – juurensa tuntien, toisiaan tukien -teemaa, koska esim. kylätapahtumiin osallistui kaikenikäisiä. Hankkeessa juurrutettiin toiminta 13 kylään, joissa toimintaa suunniteltiin yhdessä kyläläisten kanssa kylän ja sen asukkaiden tarpeet lähtökohtana.

Rauman kaupunki on toiminut aloitteellisesti ja ennaltaehkäisevästi tarjoamalla hankkeessa erilaisia osallistumisen muotoja ja kokoontumispaikkoja. Ikääntyneet ihmiset on saatu kokoontumaan heille merkityksellisen toiminnan puitteissa yksinäisyyden tunteen ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi heidän omia voimavarojaan tukemalla. Verkostoitumista hankkeessa edistivät eri yhdistykset toiminnallaan: esim. SPR perusti kyliin terveyspisteitä. Eläkkeensaajat toimivat mm. vertaisohjaajina tietotekniikka-opastuksessa, jossa heillä oli mahdollisuus käyttää hyväkseen VTKL:n SeniorSurf-toiminnan tuottamaa aineistoa. Myös kunnan liikuntapalvelut kiersi eri kylissä.

Vuoden vanhusteko -palkinto myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on myönteisellä tai innovatiivisella tavalla edistänyt vanhustyötä, kehittänyt toimivan mallin tai menetelmän tai muulla tavoin edesauttanut ikääntyneiden ihmisten hyvinvoinnin parantamista. Pääkriteerin lisäksi voittajan valinnassa huomioidaan teon tai hankkeen ajankohtaisuus, esimerkillisyys, innovatiivisuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen rahoittama Vuoden vanhusteko -palkinto, jonka suuruus on 5000 euroa, jaetaan vuosittain Vanhustyön keskusliiton yhteistyössä eri kuntien ja toimijoiden kanssa järjestämässä Vanhustenpäivän pääjuhlassa. Tänä vuonna juhlaa vietettiin Hämeenlinnassa, jossa palkinnon vastaanottivat Rauman vanhuspalveluiden johtaja Sanna Mustajoki-Kunnas, hanketyöntekijä Tanja Hakulinen ja palveluvastaava Minna Nurminen.

Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtaja Satu Helin toteaa, että hakemuksissa, joita tänä vuonna tuli yhteensä 34 kpl, oli paljon innovatiivisia hankkeita. Rauman hanke on onnistunut esimerkki yhteisöllisyyden tukemisesta, jossa toiminta on viety lähelle hankalien kulkuyhteyksien päässä asuvia ikääntyneitä. Erityisen arvokkaan hankkeesta tekee se, että ikääntyneet ihmiset oman elämänsä parhaina asiantuntijoina ovat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa kotona asumista ja osallisuutta tukevaa toimintaa. 

Vanhustyön keskusliiton kunniamaininta Vesilahden kunnan SenioriGo! -viikolle 

Vanhustyön keskusliitto on Vuoden vanhusteko -palkinnon hakijoista halunnut muistaa kunniamaininnalla ja 1000 euron rahapalkinnolla Vesilahden kunnan Vanhustenviikolla järjestettävää SenioriGo! -viikkoa. Hankkeen avulla kunnassa on kehitetty toimintaa ikääntyneille ihmisille yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja 

Toiminnanjohtaja Satu Helin, VTKL, 050 428 5244, satu.helin@vtkl.fi 

Järjestöjohtaja Mailis Salmi, VTKL, 050 323 9122 mailis.salmi@vtkl.fi

Tiedottaja Tuula Laine, VTKL, 050 421 0762, tuula.laine@vtkl.fi 

Johtaja Päivi Sihvola, viestintä, markkinointi ja HR, Ilmarinen, 040 7574992, paivi.sihvola@ilmarinen.fi 

Hanketyöntekijä, Rauman kaupunki, Tanja Hakulinen 044 403 6332.