Ilmarisen lahja 100-vuotiaalle Suomelle: Tukea yrittäjien työhyvinvoinnin tutkimukseen

6.9.2017
|
Tiedote
image

Ilmarinen lahjoittaa 30 000 euroa Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoululle tutkimushankkeeseen, jonka avulla selvitetään, miten yrittäjien työhyvinvointia ja työelämän laatua voitaisiin parantaa. Lahjoitus on osa Ilmarisen Suomi 100 -kampanjaa, jossa kerätään tekoja paremman työelämän puolesta.

Lahjoitus kohdistetaan tutkimushankkeeseen, jonka tavoitteena on saada tietoa pienyrittäjien motivaatiosta ja mahdollisuuksista oman työhyvinvointinsa kehittämiseen.

– Yrittäjän hyvinvointi on tärkeää koko yrityksen menestymiselle. Pitämällä huolta omasta hyvinvoinnistaan yrittäjä rakentaa pohjaa yrityksen tuottavuudelle, uudistumiselle ja toimintaedellytyksille myös tulevaisuudessa. Kun samaan aikaan yhä useampi meistä elättää itsensä yrittäjänä ja myös uudet työpaikat syntyvät entistä enemmän pieniin yrityksiin, on yrittäjien hyvinvoinnilla suuri merkitys koko Suomen talouden ja tulevaisuuden kannalta, Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio sanoo.

Lahjoitusvaroilla toteuttavassa hankkeessa kartoitetaan pienyrittäjien voimavaratekijöitä sekä sitä, mitkä ovat yrittäjien itsensä mielestä tärkeitä ja toteuttamiskelpoisia kehittämiskohteita heidän työhyvinvointinsa kannalta. Tarkoituksena on erityisesti selvittää, millaisten pienten askelten avulla yrittäjät voisivat parantaa työelämänsä laatua: mitä he haluaisivat kehittää ja mitä heidän on mahdollista kehittää työssään? Koska resurssit ovat pienyrityksissä usein niukat, on erityisen tärkeä keskittyä pieniin ja helposti toteutettaviin toimenpiteisiin, joiden avulla yrittäjät voivat vahvistaa omaa työhyvinvointiaan.

– Ilmarisen panostus pienyrittäjien työhyvinvoinnin tutkimukseen on tärkeä avaus. Se on myös merkittävä tuki ja tunnustus työhyvinvoinnin tutkimusryhmämme ansiokkaalle työlle, kiittelee Johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist.

Tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä pienyrittäjien kanssa ja siinä käytetään osallistavia menetelmiä. Pienyrittäjien omat tarpeet ja resurssit ovat hankkeen lähtökohtana.

Tutkimus tukee muita työhyvinvointiteemaan liittyviä, jo käynnissä olevia työhyvinvoinnin tutkimusryhmän hankkeita, sekä tuottaa arvokasta uutta tietoa tulevien hankkeiden pohjaksi.

Tutkimus toteutetaan työhyvinvoinnin tutkimusryhmän toimesta ja toteutuksesta vastaa tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi. Hankkeeseen osallistuu myös dosentti Marja-Liisa Manka. 

Sata tekoa suomalaisen työelämän puolesta

Juhlavuoden kampanjassaan Ilmarinen haastaa yritykset ja työyhteisöt tekemään tekoja, jotka lisäävät henkilöstön hyvinvointia ja työvireyttä, parantavat jaksamista ja luovat positiivista energiaa työpaikoille. Tekoja kerätään kampanjasivustolla www.ilmarinen.fi/100tekoa. Teot voivat olla suuria tai pieniä, hyviksi havaittuja käytäntöjä tai kehitysideoita. Tekoja ja hyviä käytäntöjä nostetaan esille kuukausittain, ja vuoden lopussa parhaat teot palkitaan.

Kuukauden tekoina on tähän mennessä palkittu Zeelandin lankutushaaste, Mustin ja Mirrin Tassukaverit työpaikalla, DNA:n isovanhempainvapaa, VTT:n taukojumppabattle, Ehyt ry:n teemapukeutuminen palkkapäivänä sekä Aha Logisticsin punnerrusperjantai Rintasyöpäsäätiön hyväksi.

Juhlavuoden kampanjan tavoitteena on tehdä työelämän hyvät käytännöt näkyviksi ja jakaa ne avoimesti kaikkien käyttöön, jotta suomalainen työelämä olisi maailman parasta.

Yrittäjien työhyvinvointiin tähtäävän tutkimushankkeen tukeminen on osa kampanjaa, ja myös tutkimustyön tulokset tulevat suomalaisten yrittäjien ja työelämän käyttöön.

Lue lisää:

Sata tekoa paremman työelämän puolesta

Lisätietoja:

  • Kati Huoponen, työhyvinvointijohtaja, Ilmarinen, p. 050 577 9089, kati.huoponen@ilmarinen.fi
  • Kirsi Heikkilä-Tammi, tutkimusjohtaja, Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulu, p. 050 420 1532, kirsi.heikkila-tammi@uta.fi