Tulorekisteri.fi – tietoa tulorekisteristä

23.5.2017
|
Uutinen

Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä kansallinen tietokanta, jonka on tarkoitus tulla käyttöön vuonna 2019. Tulorekisteri helpottaa ja keventää työnantajan ilmoitustaakkaa. Aluksi tulorekisteriin kerätään vain palkkatuloja koskevat ajantasaiset tiedot.

Toisin kuin nykyisin, työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samoja tulotietoja useaan kertaan eri viranomaisille. Työnantaja toimittaa jatkossa tiedot tulorekisteriin, joka toimii jakelukanavana sitä tarvitseville tahoille. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on maksutonta. Verohallinto on avannut Tulorekisteri.fi -sivuston, joka tarjoaa tietoa tulevasta tulorekisteristä.

Siirry kuukausi-ilmoittajaksi

Tulorekisterin käyttöönotto edellyttää työnantajilta muutoksia tulotietojen ilmoittamisessa. Työnantaja voi sopia tulorekisteriviranomaisen kanssa, että työntekijöille maksetut tulotiedot siirtyvät palkkahallinnon järjestelmistä suoraan sähköisesti tulorekisteriin. Tiedot tulee ilmoittaa viimeistään viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Tulorekisteriin tulee myös käyttöliittymä, jonka kautta ilmoituksia voi tehdä. Vakuuttamisesta poistuu ansioiden vuosittainen ilmoitusmenettely, ilman siirtymäaikaa.

Tämän takia kaikille työnantajille suositellaan siirtymistä kuukausi-ilmoittamiseen viimeistään vuoden 2018 alusta.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin koskee kaikkia palkkatiedon maksajia eli työnantajia heti 1.1.2019 lähtien ja kaikkia etuuden maksajia 1.1.2020 lähtien.

Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain ensimmäisen käyttöönoton jälkeen. Tavoitteena on, että eläkemaksuja koskevia tietoja ryhdytään keräämään tulorekisteriin vuodesta 2020 –2021 alkaen.

Hallituksella on valmistelussa eduskunnalle esitys tulorekisterilaista. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2018 alkaen.

Verohallinto tarjoaa tietoa Tulorekisteristä osoitteessa: www.tulorekisteri.fi

Lue lisää kuukausi-ilmoittamisesta ja vaihda kuukausi-ilmoittajaksi

Lue Ilmarisen blogi Tulorekisteristä