Kansalaisten tulotiedot keskitettyyn tulorekisteriin vuodesta 2019 alkaen

3.2.2017
|
Uutinen

Työnantajan ilmoitustaakka kevenee, kun Verohallinnon ylläpitämä kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019. Toisin kuin nykyisin, työnantajan ei enää tarvitse ilmoittaa samoja tulotietoja useaan kertaan eri viranomaisille.

Työnantaja toimittaa jatkossa tiedot tulorekisteriin, joka toimii jakelukanavana sitä tarvitseville tahoille. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on maksutonta.

Tulorekisteri on osa kansallista palveluväylää, jossa digitalisoidaan kansalaispalveluja. Verohallinto, työeläkelaitokset, Kela ja työttömyysvakuutusrahasto hakevat tulorekisteriin ilmoitetut tiedot lainsäädäntöön perustuvan oikeuden nojalla suoraan rekisteristä heti käyttöönoton alkuvaiheessa. Tiedon hyödyntäjien määrä laajenee vähitellen vuosina 2020-2021.

Tulorekisterin käyttöönotto edellyttää työnantajilta muutoksia tulotietojen ilmoittamisessa. Työntekijöille maksetut tulotiedot siirtyvät palkkahallinnon järjestelmistä suoraan sähköisesti tulorekisteriin viimeistään viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Tulorekisteri tarjoaa myös käyttöliittymän, jonka kautta ilmoituksia voi tehdä. Samalla vakuuttamisesta poistuu ansioiden vuosittainen ilmoitusmenettely, ilman siirtymäaikaa.

Vaihda kuukausi-ilmoittajaksi

Työnantaja voi nykyisin vaihtaa ansioiden ilmoitustekniikkaa kalenterivuosittain ilmoittamalla siitä omaan eläkeyhtiöönsä. Ilmoitustekniikka kannattaakin vaihtaa kuukausi-ilmoitustekniikaksi viimeistään vuodesta 2018 alkaen, sillä jatkossa kaikki työnantajat ovat ns. jatkuvia ilmoittajia, mikä vastaa nykyistä kuukausi-ilmoitustekniikkaa. Kuukausittain palkat ilmoittava työnantaja voi maksaa vakuutusmaksunsa ajantasaisesti ilmoitustensa perusteella. Vakuutusmaksu pysyy näin ajan tasalla eikä seuraavana keväänä ole huolta tarkastusmaksusta. Kuukausi-ilmoittajan ei myöskään tarvitse tehdä työlästä vuosi-ilmoitusta.

Kansalaiselle tulorekisteri tarkoittaa ajantasaista näkymää omiin, työnantajan viranomaisille ilmoittamiin palkkatietoihin. Tietojen ajantasaisuus helpottaa ja nopeuttaa viranomaisasiointia.

YEL-vakuutetut yrittäjämme puolestaan asioivat jatkossakin suoraan Ilmarisen kanssa. YEL-työtulotietoja ei ilmoiteta kansalliseen tulorekisteriin.

Lue lisää kuukausi-ilmoittamisesta