TYÖKYKYJOHTAMISELLA HUIPPUTULOKSIA

20.4.2017
|
Artikkeli
image

Satamaoperaattori Euroports otti niskalenkin sairauspoissaoloista ja työkykyriskeistä: prosessit uudistettiin, vastuut selkeytettiin ja käyttöön otettiin vuosittainen työhyvinvointisuunnitelma. Tuloksena saatiin asennemuutos ja mittavat säästöt.

Vielä muutama vuosi sitten Europortsin Rauman toimipisteessä työkykyriskit olivat vaillinaisesti hallinnassa.

– Rakenteellisista tekijöistä johtuen ahtaajillamme ei ollut lähiesimiehiä, sillä työkohde ja työnjohtaja vaihtuvat joka päivä. Tämä johti siihen, että kukaan ei ollut vastuussa sairauspoissaolojen ja työkyvyn seurannasta, eikä meillä ollut käsitystä siitä, mikä henkilön tilanne oli, kun hän palasi töihin sairauslomalta. Saattoi jopa käydä niin, että työkyky vaarantui töihin palatessa, työhyvinvointipäällikkö Hanna Murto sanoo.

Vuonna 2014 yritys käynnisti Me välitämme -projektin. Murto nimitettiin työhyvinvointipäälliköksi ja hän sai avukseen kuntoutussuunnittelijan. Tukena ovat lisäksi työterveys ja Ilmarinen.

– Roolit ja vastuut selkeytettiin ja prosessit pantiin kuntoon. Teimme yhdessä tuotannon johdon ja luottamusmiesten kanssa varhaisen välittämisen mallin. Nyt meillä on selkeät ohjeet sairauspoissaoloihin, työhön paluuseen ja ammatilliseen kuntoutuksen. Lisäksi hoitorahamallin myötä työnantaja voi tarvittaessa tukea hoitoa yksityisellä puolella, Murto listaa.

Huomio työkykyjohtamiseen

Työterveyshuoltoon ja vakuutusasioihinkin tehtiin muutoksia.

– Aikaisemmin meillä oli kaksi vakuutusyhtiötä, mutta päädyimme jatkamaan pelkästään Ilmarisen kanssa. Vuoden 2015 alusta meillä on ollut yksi työeläkeyhtiö eli siinäkin vastuut ja roolit ovat selkeämmät.

Yhdessä Ilmarisen kanssa tehtiin työhyvinvoinnin nykytilan kartoitus ja työkykyjohtamisen toimintasuunnitelma.

– Ilmarisen Merja Luukkonen on ollut meille tärkeä tuki ja sparraaja työkykyjohtamisen kehittämisessä. Meille nimettiin myös oma kuntoutusasiantuntija, Samuel Ailio, joka toimii tärkeänä linkkinä Ilmarisen suuntaan. 

Kun vastuut ja prosessit oli saatu kuntoon, ryhdyttiin töihin. Viime vuonna Europortsin kuntoutussuunnittelija kävi 500 varhaisen välittämisen mallin keskustelua ja työterveyshuollossa käytiin 50 kolmikantaneuvottelua. Tammikuussa 2017 käynnistyi esimiesvalmennus työnjohdolle ja jokainen ahtaaja sai lähiesimiehen.

Seuraavaksi keskiössä on sairauksien ennaltaehkäisy.

– Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat ahtaajilla yleisiä. Seuraavaksi mietimme, miten ennaltaehkäisyn avulla täällä pysyttäisiin työkykyisinä mahdollisimman pitkään. Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijän terveydestä ja työkyvystä. Myös työntekijällä on suuri vastuu oman työkykynsä ylläpitämisestä.

Tyytyväisyyttä ja säästöä

Murto toteaa, että suurin muutos on tapahtunut henkisellä puolella: työtyytyväisyys kasvoi ja asenteet muuttuivat.

– Aiemmista tabuista puhutaan nyt luontevasti. Kun kuntoutussuunnittelija aloitti täällä kaksi vuotta sitten, ahtaajat eivät hyväksyneet sitä ollenkaan. Nyt samat henkilöt ovat erittäin tyytyväisiä, ja kuntoutussuunnittelijan soittoa jopa odotetaan.

Systemaattisella työkykyjohtamisella saavutettiin myös mittavat euromääräiset säästöt.

– Suurin kustannussäästö tulee alentuneesta työeläkemaksusta, sillä maksuluokka on alentunut seitsemästä kolmeen. Rahassa se tarkoittaa puolta miljoonaa euroa. Jatkossa muutos tulee näkymään myös sairauspoissaoloista johtuvien kustannusten vähenemisenä.

Murto korostaa, että hyvä tulos on saatu aikaiseksi yhteistyöllä ja johdon sitoutumisella.

– Työhyvinvointi syntyy arjessa ja jokainen edistää sitä omalla toiminnallaan. Myös Ilmarisen monimuotoinen tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää.

 Euroports Rauma

  • Euroports Rauma Oy on osa kansainvälistä Euroports konsernia.
  • Konsernilla on Suomessa toimipisteet Raumalla ja Pietarsaaressa.
  • Suomessa noin 550 työntekijää, joista noin 400 ahtaajaa. Konsernissa on yhteensä noin 2700 työntekijää.

Teksti: Sari Lommerse, kuvat: Jaska Poikonen