TyEL- ja YEL-vakuutusmaksujen viivästyskorko pysyy samana

29.12.2017
|
Uutinen

TyEL- ja YEL-vakuutusmaksujen viivästyskorko on 8 prosenttia 1.1.–30.6.2018.

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2018 on 0,0 %. Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolaissa tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.

Suomen Pankki vahvistaa viite- ja viivästyskorot puolen vuoden välein.

Lisätietoja:
Suomen Pankin tiedote