YRITTÄJÄ MÄÄRITTELEE ITSE ELÄKE- JA SOSIAALITURVANSA

4.4.2017
|
Artikkeli
image

Yrittäjä huolehtii eläketurvastaan itse YEL-vakuutuksella. Vanhuuseläkkeen lisäksi yrittäjällä on mahdollisuus jäädä osittaiselle vanhuuseläkkeelle tai jos sairastuu tai menettää työkykynsä työkyvyttömyyseläkkeelle. Uusi osittainen vanhuuseläke on suosittu myös yrittäjien keskuudessa.

Yrittäjän tulevan eläkkeen määrä riippuu YEL-työtulosta. Mitä suuremmaksi on työtulonsa määritellyt, sen parempi on tulevaisuuden eläke. Yrittäjällä on myös työkyvyttömyyden uhatessa oikeus ammatilliseen kuntoutukseen tai jos yrittäjä menehtyy, voi hänen perheensä saada perhe-eläkettä tai leskeneläkettä.

Ilmarisella on yli 60 000 yrittäjäasiakasta. YEL-vakuutukselle perustuu eläketurvan lisäksi myös muukin yrittäjän sosiaaliturva. YEL-työtulo on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle. Vahvistetun työtulon perusteella määräytyy YEL-vakuutusmaksu, ja kaikki yrittäjän maksamat vakuutusmaksut kasvattavat eläkettä.

– Yrittäjien keskimääräinen YEL-työtulo on Ilmarisessa tällä hetkellä noin 24 000 euroa. Vuonna 2017 YEL-työtulon alaraja on 7 645,25 euroa ja yläraja 173 625 euroa, kertoo YEL-asiantuntija Mari Sorvali Ilmarisesta.

Ilmarisessa yli 7 000 yrittäjää on määritellyt YEL-työtulonsa vain minimiin. – Jos yrittäjä sairastuu, Kela laskee päivärahan keskimääräisen vuotuisen työtulon perusteella. Sairauspäiväraha jää tällöin noin 18 euroon päivässä. Minimityötulolla yrittäjällä ei myöskään ole oikeutta työttömyysturvaan, Sorvali muistuttaa.

Pidä YEL-työtulosi oikealla tasolla


YEL-työtulon korottaminen vasta vanhempana juuri ennen eläkkeelle jäämistä ei nosta kertynyttä eläkettä merkittävästi. Eläkeuudistuksen jälkeen niin sanottu superkarttuma eli viimeisten vuosien suurempi eläkekertymä poistuu, ja jatkossa eläkettä kertyy myös vanhemmassa iässä 1,5 prosenttia. Siksi on tärkeää, että yrittäjän YEL-työtulo on alusta alkaen oikealla tasolla.

Päätoimiselle yrittäjälle suositellaan työtulon asettamista vähintään 20 000–30 000 euroon. Sillä varmistaa itselleen kohtuullisen eläke- ja sosiaaliturvan.

Yrittäjä voi siirtyä vanhuuseläkkeelle seuraavan kuukauden alusta, kun on täyttänyt alimman vanhuuseläkeikänsä. Yritystoiminnan ei tarvitse päättyä.  Jos eläkettä ei ota maksuun heti vanhuuseläkeiän alarajalla, saa eläkkeeseen 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta sen jälkeen. Mitä vanhemmaksi työskentelee, sitä suurempi on eläke.  Vanhuuseläkeiän voi tarkistaa kätevästi eläkelaskurillamme tai kirjautumalla palveluun.

Osittainen vanhuuseläke myös yrittäjälle

Uudella osittaisella vanhuuseläkkeellä voi itse päättää, kuinka paljon tekee töitä: enemmän, vähemmän tai saman verran kuin ennen. Työnteon voi myös lopettaa kokonaan. Valinnasta riippumatta saa samaan aikaan eläkettä.  Osittainen vanhuuseläke sopii myös yrittäjälle.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle voi siirtyä, kun on vähintään 61-vuotias. Eläkkeen määrä on joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä. Se lasketaan siitä eläkkeestä, joka on kertynyt eläkkeelle jäämistä edeltävän vuoden loppuun mennessä. 

– Osittainen vanhuuseläke on ollut erittäin suosittu – siitä on tehty jo yli 1 200 hakemusta tänä vuonna. Noin 23 prosenttia hakijoista on ollut yrittäjiä, kertoo osastopäällikkö Nina Bruun Ilmarisesta.

Osittainen vanhuuseläke vähentää lopullisen vanhuuseläkkeen määrää riippuen siitä, minkä ikäisenä sen ottaa. – Esimerkiksi nyt 61-vuotiaana otettu varhennettu eläke vähentää lopullista vanhuuseläkettä noin 9,6 prosenttia puolikkaan eläkkeen osalta. Pientä eläkettä saavalle se voi olla huomattava vähennys, joka vaikuttaa koko lopun eläkeiän, Bruun muistuttaa.

Yrittäjä voi työskennellä rajoituksetta vanhuuseläkkeen ja osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla.  Työkyvyttömyyseläkkeessä työskentelyn määrää on kuitenkin rajoitettu.

Jos yrittäjä saa muuta kuin vanhuuseläkettä ja jatkaa työskentelyä, pitää YEL-vakuutus pitää voimassa. Jos sen sijaan saa vanhuuseläkettä, YEL-vakuutus päättyy automaattisesti. Näin käy riippumatta siitä, jatkaako työtä tai perustaako uuden yrityksen. Ottamalla vapaaehtoisen YEL-vakuutuksen voi silloinkin jatkaa eläkkeen kartuttamista omaan ylimpään eläkeikään asti.

Yrittäjän on tärkeää kiinnittää huomiota myös työkyvystään huolehtimiseen. Parempi työkyky ehkäisee työkyvyttömyyttä ja luo pidempiä työuria. Ilmarinen tarjoaa myös yrittäjä-asiakkailleen uuden Parempi vire -mobiilipalvelun, joka tukee ja parantaa yrittäjien ja työntekijöiden työkykyä sekä kokonaishyvinvointia.

 

Lue lisää yrittäjän työhyvinvoinnista.

Lue lisää YEL-työtulosta

Lue lisää eläkeuudistuksesta

 Esimerkit