Tulorekisterin käyttöönotto tuo muutoksia työeläkelakeihin

19.12.2018
|
Uutinen

Tulorekisterin käyttöönotto aiheuttaa muutoksia myös työeläkelakeihin.

Jatkossa eläketurvan järjestämisen laiminlyönnistä määrättävä seuraamus on nimeltään laiminlyöntimaksu ja sen määrää Valtiokonttori eläkelaitoksen sijaan. Jatkossa palkkatietoja koskevan työnantajan ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraamuksista säädetään laissa tulotietojärjestelmästä.

Työeläkelakien työansioiden kohdentamista koskevia säännöksiä täsmennetään niin että kohdentaminen tehdään mahdollisimman pitkälle nykyistä vastaavalla tavalla myös tulorekisterin käyttöönoton jälkeen. Myös nykyistä maksuperiaatetta vahvistetaan.

Tasavallan presidentti vahvisti lait 19. joulukuuta ja ne tulevat voimaan 1.1.2019.

Lisätietoja: STM:n tiedote