Mitä yrittäjän kannattaa tietää YEL-vakuutuksesta ja sairauspäivärahasta?

12.6.2018
|
Artikkeli
image

Kaikki sairastavat joskus: myös yrittäjä on oikeutettu moniin etuuksiin. Kokosimme tärkeimmät kysymykset ja vastaukset yrittäjän sairausturvasta ja YEL-vakuutuksesta.

Yrittäjän sairausloma – voiko yrittäjä sairastaa?

Kaikki sairastavat joskus. YEL-vakuutus eli yrittäjän eläkevakuutus on eläkelain mukainen, vakuutusvelvollisuuden edellytykset täyttävälle yrittäjälle pakollinen vakuutus. YEL-työtulon perusteella määräytyvät yrittäjän pakolliset sosiaalivakuutusmaksut eli eläkemaksut ja sairausvakuutusmaksut ja vastaavati myös yrittäjälle maksettavat sosiaaliturvaetuudet, kuten sairauspäiväraha. Lisäksi YEL-työtulolla on merkittävä vaikutus vapaaehtoiseen tapaturma- ja työttömyysturvaan, kertoo Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

YEL-vakuutus otetaan yksityiseltä eläkelaitokselta – esimerkiksi Ilmariselta. Kun eläkevakuutus on kunnossa, voi yrittäjä saada sairastamisensa ajan sairauspäivärahaa Kelalta. Vuoden alusta yrittäjän sairausloman omavastuuaika lyheni kolmesta päivästä yhteen. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että yrittäjä voi saada sairauspäivärahaa heti sairastumista seuraavasta päivästä eteenpäin.

– Moni yrittäjä kysyy, saako sairaana tehdä töitä. Mikään laki ei kiellä sitä, mutta jos mielii saada sairauspäivärahaa, pitää malttaa jäädä kotiin sairastamaan, sillä tuen ehtona on työkyvyttömyys, Hellstén kertoo.

Hellstén suositteleekin yrittäjiä jäämään rohkeasti sairauslomalle, jos työkyky alenee. Omavastuuajan lyhenemisen myötä se on entistä helpompaa.

– Yrittäjä on yleensä yrityksensä tärkein ihminen. Pienetkin flunssat kannattaa hoitaa kunnolla, jotta ei sairastu vakavammin. Jos yrittäjä ei pidä terveydestään huolta, voi se pitkässä juoksussa vaarantaa koko yritystoiminnan ja siten oman toimeentulon.

Miten YEL-työtulo vaikuttaa sairauspäivärahaan?

Yrittäjän sairauspäivärahan suuruus määräytyy YEL-vakuutusta otettaessa määritetyn YEL-työtulon mukaan. YEL-työtulo on arvio yrittäjän vuosittaisen työpanoksen rahallisesta arvosta. Yrittäjä voi arvioida oman työtulonsa kysymällä itseltään, kuinka paljon ulkopuoliselle henkilölle tulisi maksaa siitä, että hän tekisi yrittäjän työt vuoden ajan. YEL-työtulon pakollisen vakuuttamisen alaraja on 7 656,26 euroa vuonna 2018, mutta yrittäjällä itsellään on vapaus ja vastuu määritellä työtulon taso realistisesti.

– Aloittelevalle yrittäjälle oman työn arvottaminen voi olla vaikeaa, ja moni haluaa pihistää eläkekuluista määrittämällä YEL-työtulon matalaksi. Matala työtulo kuitenkin tarkoittaa myös matalaa sairauspäivärahaa. Omasta terveydestä ei kannata säästää, Hellstén sanoo.

YEL-työtulon vaikutusta sairauspäivärahaan voi testata erilaisilla laskureilla esimerkiksi Ilmarisen verkkosivuilla. Turva eläkkeen ja sairastumisen varalta on kohtuullinen, kun työtulo on asetettu vähintään 20 000-30 000 euroon. 

Miten haen yrittäjän sairauspäivärahaa?

Jos yrittäjä sairastuu, on hän lakisääteisesti oikeutettu hakemaan sairauspäivärahaa Kelasta. Pelkällä omalla ilmoituksella sairauspäivärahaa ei saa, vaan todisteeksi sairauden aiheuttamasta työkyvyttömyydestä tarvitsee lääkärinlausunnon. Ensimmäinen asia, mitä yrittäjän kannattaa sairastuessaan tehdä, onkin suunnata lääkärille.

Kun lääkärinlausunto on saatu, se toimitetaan Kelaan yhdessä sairauspäivärahahakemuksen kanssa. Hakemuksen voi tehdä paperiversiona Kelan konttorista saatavan lomakkeen avulla tai verkossa Kelan nettisivuilla. Hakemus pitää tehdä kahden kuukauden sisällä sairastumisesta.

– Lääkärillä on hyvä käydä heti sairastumisen alussa paitsi oman terveyden takia myös siksi, että terveydenhuollossa ei voida arvioida terveydentilaa takautuvasti, Harri Hellstén sanoo.

 

Info: Yrittäjän työtulo?

YEL-työtulo on summa, jonka yrittäjä voisi maksaa palkkana yhden vuoden aikana jollekulle samaa työtä tekevälle.

YEL-työtulon mukaan määräytyvät niin eläkevakuutuksen maksut kuin yrittäjän sosiaalivakuutusmaksut ja eläke-etuudetkin. Myös yrittäjän sosiaaliturvaetuudet kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja työttömyysturva määräytyvät YEL-työtulon perusteella.

Etuuksien perusteena käytetään kahden vuoden takaista YEL-työtuloa: tänä vuonna etuudet määräytyvät vuoden 2016 työtulon mukaan.

Yrittäjä, tule Ilmarisen asiakkaaksi

Lue lisää YEL-työtulosta täällä