Miten omistaja voi vaikuttaa yrityksen vastuullisuuteen?

29.1.2019
|
Uutinen
image

Ilmarisen tehtävänä on sijoittaa eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti siten, että pystymme maksamaan eläkkeet myös tulevaisuudessa. Osana tätä tehtävää vaikutamme vastuullisuuden edistämiseen sijoituskohteinamme olevissa yrityksissä.

Mitä vastuullinen sijoittaminen Ilmarisessa tarkoittaa?

Otamme sijoitustoiminnassa huomioon taloudellisten seikkojen lisäksi ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvät näkökohdat. Edellytämme sijoituskohteena olevien yritysten noudattavan lakeja ja sääntöjä sekä toimivan muutenkin vastuullisesti.

Vastuullisuus on integroitu Ilmarisessa sijoituspäätöksentekoon. Salkunhoitajat käyttävät vastuullisuusluokituksia apuna valitessaan sijoituskohteita. Näkemyksemme mukaan vastuullisesti toimivaan yritykseen sisältyy sijoittajan kannalta pienempiä riskejä ja se  myös taloudellisesti parempi sijoituskohde.

Ilmarinen on allekirjoittanut YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2006, joten vastuullisella sijoittamisella ja vaikuttamisella on Ilmarisessa pitkät perinteet.

Miten Ilmarinen edistää vastuullisuutta omistamissaan yhtiöissä?

Lain mukaan työeläkeyhtiöllä ei voi olla määräävää asemaa toisessa yhtiössä, joten toimimme aina vähemmistöomistajana. Sijoittajana meillä on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa yritysten vastuullisuuteen aktiivisen omistajuuden ja dialogin kautta. Osallistumme yhtiökokouksiin ja käytämme tarvittaessa äänioikeuttamme vastuullisuutta edistävien esitysten puolesta puolesta tai vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme rikkovia esityksiä vastaan. Osallistumme myös nimitysvaliokuntien työskentelyyn ja nostamme vastuullisuuskysymyksiä esille yhteydenpidossa yhtiöiden johdon kanssa.

Entä jos normirikkomuksia kuitenkin tapahtuu?

Kaikista etukäteisarvioinneista huolimatta rikkomuksia joskus tapahtuu. Silloin omistajana kannamme vastuuta ja pyrimme ensisijaisesti olemaan yhteydessä yhtiöön ja vaikuttamaan epäkohtien korjaamiseksi. Tämä on yleensä kaikkien osapuolien etu. Sijoittajien ääntä kuunnellaan, ja sillä, että sijoittajat osoittavat kiinnostusta ja vaativat epäkohtien korjaamista, on usein iso merkitys positiivisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Mikäli epäsuotava toiminta ei lopu vaikuttamisen seurauksena, viimeisenä keinonamme on omistuksesta irtautuminen.

Miten vaikuttamista käytännössä tehdään?

Ilmarinen vaikuttaa omistamiinsa yrityksiin joko suoraan, kumppanin kautta tai osana laajempaa sijoittajien yhteistyötä. Esimerkiksi pohjoismaisella sijoittajien vaikuttamisyhteistyöllä on vuosien varrella saatu aikaan hyviä tuloksia.  Lisäksi osallistumme sijoittajien aloitteisiin ja kampanjoihin, joissa edistetään vastuullisuutta.

Vaikuttamisprosessiin voi sisältyä tapaamisia ja muuta yhteydenpitoa. Vaikuttamisprosessimme kohdistuvat ensisijaisesti yrityksiin, joissa Ilmarisella on suoria sijoituksia.

Toimimalla yhdessä muiden sijoittajien kanssa vaikuttamismahdollisuutemme paranevat entisestään.

Miten Ilmarinen seuraa sijoituskohteidensa vastuullisuutta?

Ilmarinen hallinnoi 46 miljardin euron sijoitusvarallisuutta, joka on hajautettu globaalisti eri omaisuusluokkiin. Seuraamme yritysten raportointia ja pidämme yhteyttä keskeisiin sijoituskohteisiimme, mutta on selvää, ettei Ilmarisen oma henkilöstö voi jatkuvasti valvoa kaikkien sijoituskohteiden toimintaa. Oman seurannan ja selvityspyyntöjemme lisäksi käytämme apuna erilaisia analyysipalveluita. Lisäksi ulkopuolinen palveluntarjoaja käy listatut arvopaperisijoituksemme kaksi kertaa vuodessa läpi ja raportoi havaitsemistaan normirikkomuksista tai niiden epäilyistä. Listattuja sijoituksia koskevat erilaiset raportointivelvollisuudet kuin listaamattomia. Aika ajoin yritysten toimintaan liittyviä epäkohtia tulee myös tietoon esimerkiksi aktiivisten kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen tai julkisuuden kautta.

Tutustu tarkemmin Ilmarisen vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.

Lisätietoja:
Anna Hyrske, vastuullisen sijoittamisen päällikkö, anna.hyrske@ilmarinen.fi, p. 0400 271 371