Kilpailun säännöt 13.8. – 18.9.2019

Järjestäjä

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset yritykset, jotka työllistävät yrittäjän itsensä lisäksi 1–10 henkilöä. Kuka tahansa voi ilmoittaa yrityksen mukaan kilpailuun ja kuka tahansa voi äänestää suosikkiaan. Myös useampaa kuin yhtä yrittäjää voi äänestää. Kilpailun aiemmat voittajat ja mainonnassa esillä olevat yrittäjät eivät voi osallistua kilpailuun. Ilmarisen henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä saavat osallistua ehdottamaan ja äänestämään, mutta eivät voi voittaa kilpailun palkintoja.

Kilpailuaika

Peruskilpailu, johon voivat osallistua kaikki yllä kuvatut yritykset, järjestetään 13.8. klo 10.00 – 30.8.2019 klo 16.00 välisenä aikana. Tämän jälkeen 3-5 Ilmarisen työntekijöistä muodostuvan tuomariston valitsemaa yrittäjää pääsevät finaaliin. Finalisteja voi äänestää 4.9. klo 10.00 – 13.9.2019 klo 16.00 välisenä aikana. Voittaja julkistetaan 18.9.2019 Ilmarisen verkkosivuilla.

Kuinka osallistua

Kuka tahansa voi ilmoittaa yrittäjän kilpailuun täyttämällä Ilmarisen kilpailusivulla olevan lomakkeen. (Kilpailusivu: https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/suomeniloisinyrittaja/ ja sen alla olevat yksittäisten yrittäjien ilmiantosivut.) Lisäksi yrittäjä itse tai yrityksen edustaja voi ilmoittaa yrityksen mukaan kilpailuun. Ilmoitetut yrittäjät julkaistaan kilpailusivulla arkisin klo 09.00–17.00 välisenä aikana. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.
Mikäli et löydä yrityksen nimeä, lähetä viesti osoitteeseen info@ilmarinen.fi. Lisää viestiin perustelut, miksi yrittäjä ansaitsisi tittelin.

Osallistumisen mainonta

Yrittäjä tai hänen edustajansa voivat mainostaa omissa kanavissaan yrittäjän kilpailusivua tai hänen osallisuuttaan Suomen Iloisin Yrittäjä 2019 kilpailussa, mutta kilpailun tasapuolisuuden turvaamiseksi kilpailun hengen mukaista ei ole tarjota äänestämisestä rahallista arvoa sisältävää vastinetta.

Palkinnot ja niiden jakaminen

Tuomaristo valitsee finaaliin 3–5 yrittäjää perustuen omaan arvioonsa sekä yleisön antamiin ääniin. Tuomaristo koostuu Ilmarisen työntekijöistä. Finalistit saavat positiivista näkyvyyttä Ilmarisen kilpailusivuilla ja Työpaikkanaurajat-Facebook-sivuilla. Finalisteja haastatellaan ja haastattelujen pohjalta tehdään lyhyet jutut Ilmarisen Työpaikkanaurajat-Facebook-sivuille. Haastatteluja voidaan haastatellun suostumuksella hyödyntää myös Ilmarisen verkkosivuilla ja muissa markkinointimateriaaleissa.

Voittaja valitaan yleisön antamien äänien perusteella. Voittaja saa yritykselleen enintään 1 500 euron arvoisen yllättävän ilahduttavan palkinnon työn iloa tuottamaan. Palkinnon sisällöstä sovitaan tarkemmin erikseen voittaneen pienyrityksen kanssa. Lisäksi voittaja saa Suomen iloisin yrittäjä 2019 -tittelin vuodeksi käyttöönsä ja diplomin seinälleen ripustettavaksi. Voittajaa haastatellaan ja haastattelu julkaistaan Ilmarisen kilpailusivuilla ja Työpaikkanaurajat -Facebook-sivulla. Haastattelua voidaan haastatellun suostumuksella hyödyntää Ilmarisen verkkosivuilla ja muissa markkinointimateriaaleissa.

Palkinnon luovutus / julkisuus

Finalisteille sekä tittelin voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Finalistien ja voittajan nimi, yrityksen nimi ja kotipaikkakunta sekä heidän haastattelujaan julkaistaan Ilmarisen kilpailusivuilla ja Työpaikkanaurajat-Facebook-sivulla, verkkosivuilla ja muissa markkinointimateriaaleissa. Ilmoittajien kilpailusivuille kirjoittamia perusteluja voidaan käyttää Ilmarisen Työpaikkanaurajat-Facebook -sivulla, muualla verkkosivuilla ja muissa markkinointimateriaaleissa.
Ilmoittajien kesken arvotaan 18.9.2019 yksi (1) Jopo-merkkinen polkupyörä (arvo 320 €). Arvonnan voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Arvonnan voittajan nimeä ei julkisteta. Ilmarinen vastaa pyörän toimituksesta voittajalle.

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

Yrittäjän poistaminen kilpailusta

Halutessaan henkilö voi pyytää itsensä poistettavaksi kilpailusta lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen info@ilmarinen.fi. Ylläpito lukee viestejä arkisin kello 9.00–17.00 välisenä aikana. Järjestäjällä on oikeus poistaa vilpilliset osallistujat tai huijausta yrittäneet tai siitä epäillyt osallistujat ilman erillistä ilmoitusta.

Osallistuminen ilman ostopakkoa

Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.

Arpajaisvero / vaihto

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä luetelluista palkinnoista. Voittajat vastaavat kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Tittelin voittajan palkinto on yrityskohtainen, sitä ei voi siirtää kolmannelle taholle eikä palkintoa vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Arvonnan voittajan palkinto on henkilökohtainen, sitä ei voi siirtää kolmannelle taholle eikä palkintoa vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Yhteystietojen kerääminen ja rekisterin ylläpito

Kampanjassa kerättyjä yhteystietoja käytetään vain palkintojen lähettämiseen eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja kilpailusivujen käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä, jotta kampanjamallia pystytään edelleen kehittämään. Osallistumalla kampanjaan osallistuja hyväksyy nämä säännöt.